Υποβολή αιτήσεων για Υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές


Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών για όσους έγιναν δεκτοί στην πρώτη διαδικασία παραλαβής (Μάιος 2016) με έναρξη το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016-2017.

Οι υποτροφίες δίνονται στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές που ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών (Οδός Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός) από τις 9:00 π.μ μέχρι τις 14.00 μ.μ καθημερινά, από 16 μέχρι τις 27 Μαΐου 2016.

Ελλιπείς η εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 ώστε να γνωρίζουν πριν την προθεσμία πληρωμής της προκαταβολής αν είναι δικαιούχοι ή όχι.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση καθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης. Οι σχετικοί Κανόνες, τα Κριτήρια Μοριοδότησης και τα έντυπα αιτήσεως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.cut.ac.cy/studies/welfare/scholarships/). Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών (τηλ. 25-002628 και 25-002532) ή στα τηλέφωνα του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (25-002710/11).

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την διαδικασία παραλαβής αιτήσεων για Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών για όσους έγιναν δεκτοί στην πρώτη διαδικασία παραλαβής (Μάιος 2016) με έναρξη το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016-2017.

Οι υποτροφίες δίνονται στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές που ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι αιτήσεις, πλήρως συμπληρωμένες και με όλα τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών (Οδός Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός) από τις 9:00 π.μ μέχρι τις 14.00 μ.μ καθημερινά, από 16 μέχρι τις 27 Μαΐου 2016.

Ελλιπείς η εκπρόθεσμες αιτήσεις ΔΕΝ θα γίνονται αποδεκτές. Τα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 15 Ιουνίου 2016 ώστε να γνωρίζουν πριν την προθεσμία πληρωμής της προκαταβολής αν είναι δικαιούχοι ή όχι.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση καθορισμένα κριτήρια μοριοδότησης. Οι σχετικοί Κανόνες, τα Κριτήρια Μοριοδότησης και τα έντυπα αιτήσεως είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου (www.cut.ac.cy/studies/welfare/scholarships/). Για περισσότερες πληροφορίες αποτείνεστε στο Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών (τηλ. 25-002628 και 25-002532) ή στα τηλέφωνα του Κέντρου Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης (25-002710/11).