Παρουσίαση των εργασιών του ευρωπαϊκού προγράμματος PARRISE 2015-16


Η ομάδα PARRISE στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών του προγράμματος PARRISE CYPRUS 2015-16. Η εκδήλωση με τίτλο “Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία & Ενεργός Πολιτότητα μέσα από τη διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE” εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE, το οποίο αποσκοπεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διδασκαλία περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση κοινωνικο-επιστημονικής διερώτησης. Ο στόχος του μαθησιακού υλικού είναι η προώθηση της Ενεργού Πολιτότητας και της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη καλλιέργειας του επιστημονικού εγγραμματισμού όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων γενιών, και με τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, από τις 8.30-13.30 στο αμφιθέατρο “Πεύκιος Γεωργιάδης” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και τα μαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν σχεδιασθεί από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις ομάδες σχεδιασμού. Θα προσκληθούν επίσης μαθητές από τα σχολεία που συμμετείχαν στις εφαρμογές για να παρουσιάσουν την εμπειρία τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στην αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης του προγράμματος PARRISE.

Για σκοπούς προγραμματισμού μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και τη Δευτέρα 30.5.2016, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής.

Με το τέλος της εκδήλωσης, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.

 


 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Η ομάδα PARRISE στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών του προγράμματος PARRISE CYPRUS 2015-16. Η εκδήλωση με τίτλο “Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία & Ενεργός Πολιτότητα μέσα από τη διδασκαλία των Φυσικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE” εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE, το οποίο αποσκοπεί στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και τη διδασκαλία περιβαλλόντων μάθησης με τη χρήση κοινωνικο-επιστημονικής διερώτησης. Ο στόχος του μαθησιακού υλικού είναι η προώθηση της Ενεργού Πολιτότητας και της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Η προσέγγιση αυτή συνάδει με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάγκη καλλιέργειας του επιστημονικού εγγραμματισμού όλων των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων γενιών, και με τις προσπάθειες για τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Κύπρο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016, από τις 8.30-13.30 στο αμφιθέατρο “Πεύκιος Γεωργιάδης” στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα και τα μαθησιακά περιβάλλοντα που έχουν σχεδιασθεί από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις ομάδες σχεδιασμού. Θα προσκληθούν επίσης μαθητές από τα σχολεία που συμμετείχαν στις εφαρμογές για να παρουσιάσουν την εμπειρία τους. Τέλος, θα παρουσιαστούν ερευνητικά αποτελέσματα που αφορούν στην αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης του προγράμματος PARRISE.

Για σκοπούς προγραμματισμού μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας μέχρι και τη Δευτέρα 30.5.2016, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής.

Με το τέλος της εκδήλωσης, θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.