Καλοκαιρινός Όμιλος Για Μαθητές/Τριες A’ & B’ Λυκείου


11-22 Ιουλίου 2016

Η ερευνητική ομάδα “Νέα Μέσα, Μάθηση & Νόηση” (Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ) οργανώνει καλοκαιρινό όμιλο για μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο καλοκαιρινός όμιλος απευθύνεται σε μαθητές/τριες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στον προγραμματισμό, οι οποίοι/ες τη χρονιά 2015-2016 φοιτούν στην Α’ είτε στη Β’ Λυκείου.

Ο καλοκαιρινός όμιλος θα είναι διάρκειας δύο βδομάδων και θα λειτουργήσει στους χώρους του ΤΕΠΑΚ, από Δευτέρα 11/7/2016 μέχρι και την Παρασκευή 22/7/2016, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. (εκτός του Σ/Κ 16-17/7/2016). Οι δραστηριότητες που θα γίνουν στο πλαίσιο του ομίλου θα περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, θέματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών, εξοικείωση με νέες τεχνολογίες, σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, καθώς επίσης και γνωριμία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν χρειάζεται να είναι παρόντες/ούσες καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του καλοκαιρινού ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται συνεχής και συστηματική επαφή με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν. Στους/Στις μαθητές/τριες που θ’ ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του καλοκαιρινού ομίλου θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Παρακαλούμε όσους/ες μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο summerclub16@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 25002695. Μετά από παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής (10/6/2016), δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24/6/2016.

Το κόστος συμμετοχής στον καλοκαιρινό όμιλο είναι 35 ευρώ ανά βδομάδα (σύνολο 70 ευρώ). Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους/στις μαθητές/τριες καθώς κι η παροχή κολατσιού κατά το πρωινό διάλειμμα. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διευθετήσουν το δικό τους τρόπο μεταφοράς προς και από το σημείο συνάντησης που θα είναι μπροστά από το Διοικητήριο Λεμεσού, στην οδό Ανεξαρτησίας.

Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την εγγραφή στον όμιλο και την καταβολή του τέλους συμμετοχής θα ακολουθήσουν περί τα τέλη Ιουνίου σε όσους/ες μαθητές/τριες δηλώσουν ότι θα συμμετάσχουν.

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

11-22 Ιουλίου 2016

Η ερευνητική ομάδα “Νέα Μέσα, Μάθηση & Νόηση” (Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου του ΤΕΠΑΚ) οργανώνει καλοκαιρινό όμιλο για μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο καλοκαιρινός όμιλος απευθύνεται σε μαθητές/τριες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στον προγραμματισμό, οι οποίοι/ες τη χρονιά 2015-2016 φοιτούν στην Α’ είτε στη Β’ Λυκείου.

Ο καλοκαιρινός όμιλος θα είναι διάρκειας δύο βδομάδων και θα λειτουργήσει στους χώρους του ΤΕΠΑΚ, από Δευτέρα 11/7/2016 μέχρι και την Παρασκευή 22/7/2016, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 2:00 μ.μ. (εκτός του Σ/Κ 16-17/7/2016). Οι δραστηριότητες που θα γίνουν στο πλαίσιο του ομίλου θα περιλαμβάνουν, ανάμεσα σε άλλα, θέματα φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών, εξοικείωση με νέες τεχνολογίες, σχεδιασμό και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, καθώς επίσης και γνωριμία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να συμμετέχουν χρειάζεται να είναι παρόντες/ούσες καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του καλοκαιρινού ομίλου, ώστε να διασφαλίζεται συνεχής και συστηματική επαφή με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν. Στους/Στις μαθητές/τριες που θ’ ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του καλοκαιρινού ομίλου θα δοθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Παρακαλούμε όσους/ες μαθητές/τριες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν τη σχετική Δήλωση Συμμετοχής, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο summerclub16@gmail.com είτε μέσω φαξ στο 25002695. Μετά από παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής (10/6/2016), δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 24/6/2016.

Το κόστος συμμετοχής στον καλοκαιρινό όμιλο είναι 35 ευρώ ανά βδομάδα (σύνολο 70 ευρώ). Σ’ αυτό συμπεριλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό που θα δοθεί στους/στις μαθητές/τριες καθώς κι η παροχή κολατσιού κατά το πρωινό διάλειμμα. Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να διευθετήσουν το δικό τους τρόπο μεταφοράς προς και από το σημείο συνάντησης που θα είναι μπροστά από το Διοικητήριο Λεμεσού, στην οδό Ανεξαρτησίας.

Περαιτέρω πληροφορίες σε σχέση με την εγγραφή στον όμιλο και την καταβολή του τέλους συμμετοχής θα ακολουθήσουν περί τα τέλη Ιουνίου σε όσους/ες μαθητές/τριες δηλώσουν ότι θα συμμετάσχουν.