Υψηλότερη Πιστοποίηση σε θέματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε, εντός τους έτους, στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του Προσωπικού που επιλέγηκε από ανεξάρτητο Αξιολογητή του Investors In People International, κατάφερε να πετύχει για άλλη μια φορά την πιστοποίησή του με το μοναδικό στον κόσμο αναγνωρισμένο Πρότυπο Ποιότητας σε θέματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People (IiP), με το οποίο είχε αρχικά πιστοποιηθεί το έτος 2012.

Φέτος, η παραπάνω διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν διατήρησε μόνο την πιο πάνω πιστοποίηση αλλά κατάφερε να διακριθεί σε πιο υψηλό επίπεδο, σ’ εκείνο του Investors in People Bronze (IiP Bronze).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο που αναγνωρίστηκε με το συγκεκριμένο πρότυπο ενώ αντίστοιχα ξένα πιστοποιημένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το Oxford University, London School of Economics (LSE), University of Manchester, City University, Nottingham University.

Η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου με το IiP Bronze επιβεβαιώνει την υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων και ευρέως διαδεδομένων καλών πρακτικών σε θέματα διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προσαρμοσμένων στις στρατηγικές προτεραιότητες και ανάγκες του Οργανισμού με κύριο στόχο τη διαρκή ανάπτυξη και βέλτιστη αξιοποίηση του Προσωπικού προς παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω καλές πρακτικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών σχετικών με τη διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και ικανοποιούν συνολικά 65 δείκτες του Προτύπου οι οποίοι εκτείνονται από τη στρατηγική και τους στόχους του Οργανισμού μέχρι τη διαχείριση της απόδοσης του Προσωπικού, την αναγνώριση και την επιβράβευσή του.

Η συμμετοχή του Προσωπικού στις παραπάνω διαδικασίες έχει παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αποδοχή τους όσο και στην επιτυχή εφαρμογή τους. Παράλληλα αναπτύσσοντας δράσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος έχει καλλιεργηθεί μία οργανωσιακή κουλτούρα η οποία έχει συμβάλλει σημαντικά ώστε το Ανθρώπινο Δυναμικό του Πανεπιστημίου να αισθάνεται υπερήφανο που εργάζεται στον Οργανισμό και αυτό το συναίσθημα είναι πέρα και πάνω από κάθε πιστοποίηση.

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι παρόν, συμμετέχει στις εξελίξεις και συναγωνίζεται επάξια αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η στρατηγική σημασία που δίνει η ηγεσία του Πανεπιστημίου προς την παραπάνω κατεύθυνση, δεσμεύει όλους μας.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μετά από αξιολόγηση η οποία διενεργήθηκε, εντός τους έτους, στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του Προσωπικού που επιλέγηκε από ανεξάρτητο Αξιολογητή του Investors In People International, κατάφερε να πετύχει για άλλη μια φορά την πιστοποίησή του με το μοναδικό στον κόσμο αναγνωρισμένο Πρότυπο Ποιότητας σε θέματα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People (IiP), με το οποίο είχε αρχικά πιστοποιηθεί το έτος 2012.

Φέτος, η παραπάνω διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν διατήρησε μόνο την πιο πάνω πιστοποίηση αλλά κατάφερε να διακριθεί σε πιο υψηλό επίπεδο, σ’ εκείνο του Investors in People Bronze (IiP Bronze).

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν το πρώτο Δημόσιο Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο που αναγνωρίστηκε με το συγκεκριμένο πρότυπο ενώ αντίστοιχα ξένα πιστοποιημένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το Oxford University, London School of Economics (LSE), University of Manchester, City University, Nottingham University.

Η πιστοποίηση του Πανεπιστημίου με το IiP Bronze επιβεβαιώνει την υιοθέτηση και εφαρμογή σύγχρονων και ευρέως διαδεδομένων καλών πρακτικών σε θέματα διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προσαρμοσμένων στις στρατηγικές προτεραιότητες και ανάγκες του Οργανισμού με κύριο στόχο τη διαρκή ανάπτυξη και βέλτιστη αξιοποίηση του Προσωπικού προς παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.

Οι πιο πάνω καλές πρακτικές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαδικασιών σχετικών με τη διαχείριση και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και ικανοποιούν συνολικά 65 δείκτες του Προτύπου οι οποίοι εκτείνονται από τη στρατηγική και τους στόχους του Οργανισμού μέχρι τη διαχείριση της απόδοσης του Προσωπικού, την αναγνώριση και την επιβράβευσή του.

Η συμμετοχή του Προσωπικού στις παραπάνω διαδικασίες έχει παίξει καθοριστικό ρόλο τόσο στην αποδοχή τους όσο και στην επιτυχή εφαρμογή τους. Παράλληλα αναπτύσσοντας δράσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος έχει καλλιεργηθεί μία οργανωσιακή κουλτούρα η οποία έχει συμβάλλει σημαντικά ώστε το Ανθρώπινο Δυναμικό του Πανεπιστημίου να αισθάνεται υπερήφανο που εργάζεται στον Οργανισμό και αυτό το συναίσθημα είναι πέρα και πάνω από κάθε πιστοποίηση.

To Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είναι παρόν, συμμετέχει στις εξελίξεις και συναγωνίζεται επάξια αναγνωρισμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η στρατηγική σημασία που δίνει η ηγεσία του Πανεπιστημίου προς την παραπάνω κατεύθυνση, δεσμεύει όλους μας.