Εκπαιδευτικο Προγραμμα « Steels For The Oil And Gas Industry And Other Harsh Conditions»


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία στις 9 Ιουνίου 2016 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Steels for the Oil and Gas Industry and Other Harsh Conditions».

Οι συμμετέχοντες που προέρχονταν από διάφορους Οργανισμούς και Βιομηχανίες στην Κύπρο είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μεταλλουργία και χρήσεις των ανοξείδωτων χαλύβων με ιδιαίτερη έμφαση στη διαβρωτική αντοχή όταν εκτεθούν σε ισχυρά διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Αναλύθηκαν προβλήματα διάβρωσης στη Βιομηχανία Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου αλλά και στα ισχυρά περιβάλλοντα που υφίστανται στις Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης, Επεξεργασίας Λυμάτων, Θαλάσσιων και άλλων εγκαταστάσεων της τοπικής βιομηχανίας. Παρουσιάστηκαν τρόποι αντιμετώπιση τους με την χρήση ανοξείδωτων χαλύβων, εξειδικευμένων μεθόδων και σωστού σχεδιασμού.

Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα διάβρωσης που αντιμετωπίζουν στις βιομηχανίες τους.

Προγραμματίζεται και τρίτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αυτή τη φορά από το French Corrosion Institute σε συνεργασία με το ΤΠΚ μέσα στα πλαίσια Διμερούς Συνεργασίας. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την Προστασία Μετάλλων από την Διάβρωση με τίτλο «Cathodic Protection of Marine Metallic Structures-Level 1» με δυνατότητα Πιστοποίησης από την CEFRACOR.

Η διοργάνωση και εκτέλεση των πιο πάνω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έγινε από τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Κατωδρύτη του Τμήματος Μηχανολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργάνωσε με επιτυχία στις 9 Ιουνίου 2016 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Steels for the Oil and Gas Industry and Other Harsh Conditions».

Οι συμμετέχοντες που προέρχονταν από διάφορους Οργανισμούς και Βιομηχανίες στην Κύπρο είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μεταλλουργία και χρήσεις των ανοξείδωτων χαλύβων με ιδιαίτερη έμφαση στη διαβρωτική αντοχή όταν εκτεθούν σε ισχυρά διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Αναλύθηκαν προβλήματα διάβρωσης στη Βιομηχανία Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου αλλά και στα ισχυρά περιβάλλοντα που υφίστανται στις Εγκαταστάσεις Αφαλάτωσης, Επεξεργασίας Λυμάτων, Θαλάσσιων και άλλων εγκαταστάσεων της τοπικής βιομηχανίας. Παρουσιάστηκαν τρόποι αντιμετώπιση τους με την χρήση ανοξείδωτων χαλύβων, εξειδικευμένων μεθόδων και σωστού σχεδιασμού.

Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα διάβρωσης που αντιμετωπίζουν στις βιομηχανίες τους.

Προγραμματίζεται και τρίτο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, αυτή τη φορά από το French Corrosion Institute σε συνεργασία με το ΤΠΚ μέσα στα πλαίσια Διμερούς Συνεργασίας. Το πρόγραμμα αυτό αφορά την Προστασία Μετάλλων από την Διάβρωση με τίτλο «Cathodic Protection of Marine Metallic Structures-Level 1» με δυνατότητα Πιστοποίησης από την CEFRACOR.

Η διοργάνωση και εκτέλεση των πιο πάνω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έγινε από τον Επίκουρο Καθηγητή Γιώργο Κατωδρύτη του Τμήματος Μηχανολογίας, Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών.