Το ΤΠΚ προχωρεί με ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών σε κέλυφος των κτηρίων του


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) σε συνεργασία με την εταιρεία N.K Neokypro Ent. Ltd θα προχωρήσει στην πρώτη επίσημη κάθετη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην Κύπρο σε ένα από τα κτίρια του ΤΠΚ, και συγκεκριμένα στο Κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών Αθηνών και Ξιούτα. Το εν λόγω πρόγραμμα θα προωθήσει περαιτέρω τη χρήση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών στο κέλυφος κτηρίων (BIPV) αλλά και τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κτίρια (nZEBs). Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης του Εργαστηρίου Αειφορικής Ενέργειας του ΤΠΚ θα είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού μέρους του προγράμματος, ενώ η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την εταιρεία Neokypro, θα επιληφθούν την εγκατάσταση του συστήματος. Τα αποτελέσματα του όλου προγράμματος θα είναι διαθέσιμα για το κοινό.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πτυχιούχος της Μηχανολογικής Μηχανικής και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Imperial College London, με ειδίκευση στις μηχανές ελεγχόμενης αυτανάφλεξης. Το διδακτορικό του έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Honda R&D Co, Ltd της Ιαπωνίας. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης στο Imperial College London και στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και ως ερευνητής στην HydroVenturi Ltd, μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την εκμετάλλευση ανανεώσιμης ενέργειας από παλιρροϊκά κύματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην πειραματική ρευστοδυναμική και στην προσαρμογή της στους τομείς των μη παραδοσιακών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς επίσης και στη δημιουργία μια σωστής πολιτικής στην Κύπρο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τα ακόλουθα:

  • Ενεργειακές μελέτες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση των ΑΠΕ.
  • Καλυτέρευση των μηχανών ελεγχόμενης αυτανάφλεξης.
  • Παραγωγή ενέργειας από χοιρολύματα με τη χρήση άλγης
  • Επιπτώσεις των τοπικών καιρικών συνθηκών στην ηλιακή ενέργεια.


Επικοινωνία:
Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τηλ. 2500 2306
a.charalambides@cut.ac.cy
http://www.energylab.ac.cy

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) σε συνεργασία με την εταιρεία N.K Neokypro Ent. Ltd θα προχωρήσει στην πρώτη επίσημη κάθετη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην Κύπρο σε ένα από τα κτίρια του ΤΠΚ, και συγκεκριμένα στο Κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών Αθηνών και Ξιούτα. Το εν λόγω πρόγραμμα θα προωθήσει περαιτέρω τη χρήση ενσωματωμένων φωτοβολταϊκών στο κέλυφος κτηρίων (BIPV) αλλά και τα σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης κτίρια (nZEBs). Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης του Εργαστηρίου Αειφορικής Ενέργειας του ΤΠΚ θα είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού μέρους του προγράμματος, ενώ η Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την εταιρεία Neokypro, θα επιληφθούν την εγκατάσταση του συστήματος. Τα αποτελέσματα του όλου προγράμματος θα είναι διαθέσιμα για το κοινό.

Ο Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης κατέχει θέση Επίκουρου Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι πτυχιούχος της Μηχανολογικής Μηχανικής και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου από το Imperial College London, με ειδίκευση στις μηχανές ελεγχόμενης αυτανάφλεξης. Το διδακτορικό του έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Honda R&D Co, Ltd της Ιαπωνίας. Εργάστηκε ως μεταπτυχιακός συνεργάτης στο Imperial College London και στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και ως ερευνητής στην HydroVenturi Ltd, μια εταιρεία η οποία ασχολείται με την εκμετάλλευση ανανεώσιμης ενέργειας από παλιρροϊκά κύματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα του επικεντρώνονται στην πειραματική ρευστοδυναμική και στην προσαρμογή της στους τομείς των μη παραδοσιακών συστημάτων ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς επίσης και στη δημιουργία μια σωστής πολιτικής στην Κύπρο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τα ακόλουθα:

  • Ενεργειακές μελέτες σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση των ΑΠΕ.
  • Καλυτέρευση των μηχανών ελεγχόμενης αυτανάφλεξης.
  • Παραγωγή ενέργειας από χοιρολύματα με τη χρήση άλγης
  • Επιπτώσεις των τοπικών καιρικών συνθηκών στην ηλιακή ενέργεια.


Επικοινωνία:
Δρ. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

Τηλ. 2500 2306
a.charalambides@cut.ac.cy
http://www.energylab.ac.cy