Συνέχιση της στρατηγικής συμμαχίας ΤΠΚ με ΕΒΕΛ


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) ανανέωσαν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ τους για ακόμα πέντε έτη, στοχεύοντας σε διευρυμένες συνέργειες προς όφελος της επαρχίας Λεμεσού και της κοινωνίας γενικότερα, με έμφαση στη Ναυτιλία, την Οικονομία, τον Τουρισμό, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας αφορά σε συγκεκριμένες κοινές δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της υποβολής κοινών ερευνητικών προτάσεων και της συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα. Βάσει του νέου πλαισίου συνεργασίας, θα δραστηριοποιηθούν στοχευμένες ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα όπως η προβολή της Λεμεσού ως ελκυστικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού προορισμού, η αύξηση της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα προς όφελος της καινοτομίας και της κοινωνίας και η αύξηση του αριθμού φοιτητών που τοποθετούνται στη βιομηχανία για πρακτική άσκηση. Τέλος στενή συνεργασία προβλέπεται στο θέμα δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου για εμπλουτισμό της περιοχής, τοπική ανάπτυξη και ευημερία με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρέστησαν στη συνάντηση οι Στάθης Παπαδάκης (Πρόεδρος Συμβουλίου), Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Πρύτανης), Δρ. Κώστας Χόππας (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) και Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου (Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας), ενώ το ΕΒΕΛ εκπροσώπησαν οι Κώστας Γαλαταριώτης (Πρόεδρος), Νικόλας Ιορδάνου (Μέλος Συμβουλίου ΤΠΚ και Ανώτερος Λειτουργός ΕΒΕΛ).

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού (ΕΒΕΛ) ανανέωσαν το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ τους για ακόμα πέντε έτη, στοχεύοντας σε διευρυμένες συνέργειες προς όφελος της επαρχίας Λεμεσού και της κοινωνίας γενικότερα, με έμφαση στη Ναυτιλία, την Οικονομία, τον Τουρισμό, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας αφορά σε συγκεκριμένες κοινές δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της υποβολής κοινών ερευνητικών προτάσεων και της συμμετοχής σε αναπτυξιακά προγράμματα. Βάσει του νέου πλαισίου συνεργασίας, θα δραστηριοποιηθούν στοχευμένες ομάδες εργασίας για διάφορα θέματα όπως η προβολή της Λεμεσού ως ελκυστικού επιστημονικού, εκπαιδευτικού και επιχειρηματικού προορισμού, η αύξηση της συμμετοχής σε κοινά ερευνητικά προγράμματα προς όφελος της καινοτομίας και της κοινωνίας και η αύξηση του αριθμού φοιτητών που τοποθετούνται στη βιομηχανία για πρακτική άσκηση. Τέλος στενή συνεργασία προβλέπεται στο θέμα δημιουργίας Τεχνολογικού Πάρκου για εμπλουτισμό της περιοχής, τοπική ανάπτυξη και ευημερία με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρέστησαν στη συνάντηση οι Στάθης Παπαδάκης (Πρόεδρος Συμβουλίου), Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Πρύτανης), Δρ. Κώστας Χόππας (Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) και Δρ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου (Προϊστάμενος Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας), ενώ το ΕΒΕΛ εκπροσώπησαν οι Κώστας Γαλαταριώτης (Πρόεδρος), Νικόλας Ιορδάνου (Μέλος Συμβουλίου ΤΠΚ και Ανώτερος Λειτουργός ΕΒΕΛ).