ΚΥΠΡΟΣ 2016: 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο για την Αειφόρο Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων


Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management) CYPRUS 2016, στη Λεμεσό μεταξύ 23 και 25 Ιουνίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος LIVEWASTE (LIFE12 ENV/CY/000544) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ και το οποίο αποτελεί συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ελλάδα), του Πανεπιστημίου της Βερόνα (Ιταλία), του Πανεπιστημίου Santiago de Compostela (Ισπανία), του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και της εταιρίας Animalia Genetics Ltd.

Στο συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος πέραν των 450 συμμετεχόντων από 52 διαφορετικές χώρες, παρουσιάστηκαν πέραν των 200 προφορικών και 40 αναρτημένων εργασιών. Το συνέδριο κάλυψε μια ευρεία θεματολογία η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

 • Μοντέλα διαχωρισμού στερεών αποβλήτων
 • Τεχνολογίες Βιολογικής Επεξεργασίας (κομποστοποίηση και αναερόβια χώνευση)
 • Ανακύκλωση
 • Πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ για τα στερεά απόβλητα
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων
 • Κοινωνικο-οικονομικά θέματα που σχετίζονται με στερεά απόβλητα
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων και υπολειμμάτων
 • Ενέργεια από απόβλητα (βιομάζα, oil sludge, syngas, κλπ.)
 • Υποστηρικτικά εργαλεία αποφάσεων (Decision Support Τools) στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων
 • Παραγωγή νέων/καινοτόμων προϊόντων από απόβλητα


Στο συνέδριο συμμετείχαν (ως προσκεκλημένοι ομιλητές) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο David Newman, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Στερεά Απόβλητα (International Solid Waste Association). Το συνέδριο περιλάμβανε επίσης ειδική συνεδρία για τα προγράμματα Horizon 2020 της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβεύθηκαν οι τρεις καλύτερες αναρτημένες εργασίες (posters), ενώ οι καλύτερες εργασίες (papers) που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο θα δημοσιευτούν (μετά από αξιολόγηση) σε ειδική έκδοση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Waste and Biomass Valorization.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία το 4ο Παγκόσμιο Συνέδριο για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management) CYPRUS 2016, στη Λεμεσό μεταξύ 23 και 25 Ιουνίου. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος LIVEWASTE (LIFE12 ENV/CY/000544) το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE+ της ΕΕ και το οποίο αποτελεί συνεργασία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ελλάδα), του Πανεπιστημίου της Βερόνα (Ιταλία), του Πανεπιστημίου Santiago de Compostela (Ισπανία), του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και της εταιρίας Animalia Genetics Ltd.

Στο συνέδριο, στο οποίο έλαβαν μέρος πέραν των 450 συμμετεχόντων από 52 διαφορετικές χώρες, παρουσιάστηκαν πέραν των 200 προφορικών και 40 αναρτημένων εργασιών. Το συνέδριο κάλυψε μια ευρεία θεματολογία η οποία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα θέματα:

 • Μοντέλα διαχωρισμού στερεών αποβλήτων
 • Τεχνολογίες Βιολογικής Επεξεργασίας (κομποστοποίηση και αναερόβια χώνευση)
 • Ανακύκλωση
 • Πολιτικές και στρατηγικές της ΕΕ για τα στερεά απόβλητα
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας οικιακών αποβλήτων
 • Κοινωνικο-οικονομικά θέματα που σχετίζονται με στερεά απόβλητα
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων σε νησιωτικές και απομονωμένες περιοχές
 • Χαρακτηρισμός αποβλήτων και υπολειμμάτων
 • Ενέργεια από απόβλητα (βιομάζα, oil sludge, syngas, κλπ.)
 • Υποστηρικτικά εργαλεία αποφάσεων (Decision Support Τools) στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων
 • Διαχείριση και αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων
 • Παραγωγή νέων/καινοτόμων προϊόντων από απόβλητα


Στο συνέδριο συμμετείχαν (ως προσκεκλημένοι ομιλητές) εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο David Newman, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Στερεά Απόβλητα (International Solid Waste Association). Το συνέδριο περιλάμβανε επίσης ειδική συνεδρία για τα προγράμματα Horizon 2020 της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου βραβεύθηκαν οι τρεις καλύτερες αναρτημένες εργασίες (posters), ενώ οι καλύτερες εργασίες (papers) που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο θα δημοσιευτούν (μετά από αξιολόγηση) σε ειδική έκδοση του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Waste and Biomass Valorization.