Εκπόνηση Έκθεσης για το Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) της Κύπρου από την Ερευνητική Μονάδα “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΠΚ


Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους ανακοινώνει την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) στην Κύπρο. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ερευνητικής ομάδος του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας της με το Κοινό Κέντρο Ερευνών του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory-RIO) της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG-Regio) της ΕΕ.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory-RIO) είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υποστηριχθεί η καλύτερη δυνατή χάραξη πολιτικής στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Τα κύρια καθήκοντά του είναι να παρακολουθεί και καταγράφει τη λειτουργία όλων των εθνικών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), καθώς και την ομαλή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και τις δεσμεύσεις των κρατών μελών προς την Ένωσης Καινοτομίας (IU).

Για το σκοπό αυτό, το Παρατηρητήριο Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory-RIO) συλλέγει και αναλύει δεδομένα για την Ε&Κ στην ΕΕ, αφού πρώτα καταρτιστούν μέσω ενός δικτύου συνεργαζομένων εμπειρογνωμόνων οι ετήσιες εκθέσεις που αφορούν τα Εθνικά Συστήματα Ε&Κ.

Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΠΚ αποτελεί μέρος αυτού του δικτύου συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων και η ανάθεση της εκπόνησης της Έκθεσης του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στη Κύπρο αποτελεί τιμή για την ερευνητική κοινότητα του ΤΠΚ.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΠΚ) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους ανακοινώνει την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) στην Κύπρο. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ερευνητικής ομάδος του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας της με το Κοινό Κέντρο Ερευνών του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory-RIO) της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG-Regio) της ΕΕ.

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory-RIO) είναι μια νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να υποστηριχθεί η καλύτερη δυνατή χάραξη πολιτικής στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ). Τα κύρια καθήκοντά του είναι να παρακολουθεί και καταγράφει τη λειτουργία όλων των εθνικών συστημάτων Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ), καθώς και την ομαλή υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και τις δεσμεύσεις των κρατών μελών προς την Ένωσης Καινοτομίας (IU).

Για το σκοπό αυτό, το Παρατηρητήριο Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory-RIO) συλλέγει και αναλύει δεδομένα για την Ε&Κ στην ΕΕ, αφού πρώτα καταρτιστούν μέσω ενός δικτύου συνεργαζομένων εμπειρογνωμόνων οι ετήσιες εκθέσεις που αφορούν τα Εθνικά Συστήματα Ε&Κ.

Η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΠΚ αποτελεί μέρος αυτού του δικτύου συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων και η ανάθεση της εκπόνησης της Έκθεσης του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στη Κύπρο αποτελεί τιμή για την ερευνητική κοινότητα του ΤΠΚ.