Πρωτοβουλίες μελών του ΤΠΚ στην Έρευνα, Εκπαίδευση και Ανάδειξη στον τομέα των Παραδοσιακών Τροφίμων


Ανακοινώθηκε και επισήμως κατά τη διάρκεια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οργανισμού ISEKI-Food (Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων) που έγινε στη Βιέννη 5-8 Ιουλίου, η δημιουργία μιας νέας προσπάθειας έρευνας, εκπαίδευσης και ανάδειξης των παραδοσιακών τροφίμων που προήλθε από ιδέα μέλους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Οργανισμός ISEKI-Food έχει ως στόχο του τη γεφύρωση της έρευνας και εκπαίδευσης με τη βιομηχανία των τροφίμων και την κοινωνία. Το ΤΠΚ ως μέλος του Οργανισμού συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες του Οργανισμού από τα πρώτα του στάδια ίδρυσης. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Δημήτρης Τσάλτας είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό και πριν από ένα χρόνο ανέλαβε την πρωτοβουλία να αιτηθεί να οργανώσει μέσω του Οργανισμού τη δημιουργία μιας Ειδικής Ομάδας Ενδιαφέροντος με θέμα τα Παραδοσιακά Τρόφιμα. Σε πρόσφατη συνεδρία του το Συμβούλιο του Οργανισμού ISEKI-Food αποδέχτηκε την πρόταση η οποία στηρίχτηκε και από άλλους έγκριτους συναδέλφους από τη Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία και Σλοβενία. Της Ομάδας θα προεδρεύει ο Δρας Τσάλτας, ενώ έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν δεκάδες μέλη του Οργανισμού. Η δράση αυτή αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον παγκοσμίως. Από κυπριακής πλευράς η πρωτοβουλία υποστηρίζεται επίσης από τον Δρα Φώτη Παπαδήμα (Επικ. Καθηγητή, ΓΕΒΕΤ, ΤΕΠΑΚ), τη Δέσποινα Μποζούδη (Ερευνητικό Συνεργάτη) και Μαρία Ασπρή (υποψήφια διδάκτορα).

Πρώτοι στόχοι της Ομάδας είναι: 1) να διευκρινιστεί ένας λειτουργικός ορισμός για τα Παραδοσιακά Τρόφιμα με τον οποίο θα μπορεί η παγκόσμια κοινότητα να λειτουργεί, 2) να ετοιμαστεί το πρώτο εκπαιδευτικό υλικό για το θέμα (κυρίως με στόχο φοιτητές της Eπιστήμης και Tεχνολογίας Tροφίμων) και 3) να προωθηθεί και υπογραφεί μια Δήλωση Υποστήριξης μέσω της Μάθησης για τα Παραδοσιακά Τρόφιμα σε όλα τα πανεπιστημιακά προγράμματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Διατροφολογίας και άλλα σχετικά. Ταυτόχρονα η Ομάδα θα αναζητήσει σύντομα μέσω της παρουσίας της και στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη που θα συνεισφέρουν περαιτέρω με τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη του πλέον σημαντικού χώρου των τροφίμων που είναι τα παραδοσιακά τρόφιμα. Τονίζεται ότι τα παραδοσιακά τρόφιμα είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για λόγους πολιτιστικούς και κοινωνικοοικονομικούς όσο και για λόγους σωστής και ολοκληρωμένης διατροφής.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα Δημήτρη Τσάλτα στο τηλέφωνο 25 002545 και στο email dimitris.tsaltas@cut.ac.cy.

https://www.iseki-food.net/
http://www.isekiconferences.com/vienna2016/
 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Ανακοινώθηκε και επισήμως κατά τη διάρκεια του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου του Οργανισμού ISEKI-Food (Διεθνής Οργανισμός Τροφίμων) που έγινε στη Βιέννη 5-8 Ιουλίου, η δημιουργία μιας νέας προσπάθειας έρευνας, εκπαίδευσης και ανάδειξης των παραδοσιακών τροφίμων που προήλθε από ιδέα μέλους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Οργανισμός ISEKI-Food έχει ως στόχο του τη γεφύρωση της έρευνας και εκπαίδευσης με τη βιομηχανία των τροφίμων και την κοινωνία. Το ΤΠΚ ως μέλος του Οργανισμού συμμετέχει ενεργά σε όλες τις προσπάθειες του Οργανισμού από τα πρώτα του στάδια ίδρυσης. Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Δημήτρης Τσάλτας είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου στον Οργανισμό και πριν από ένα χρόνο ανέλαβε την πρωτοβουλία να αιτηθεί να οργανώσει μέσω του Οργανισμού τη δημιουργία μιας Ειδικής Ομάδας Ενδιαφέροντος με θέμα τα Παραδοσιακά Τρόφιμα. Σε πρόσφατη συνεδρία του το Συμβούλιο του Οργανισμού ISEKI-Food αποδέχτηκε την πρόταση η οποία στηρίχτηκε και από άλλους έγκριτους συναδέλφους από τη Γερμανία, Ελλάδα, Μάλτα, Ιταλία και Σλοβενία. Της Ομάδας θα προεδρεύει ο Δρας Τσάλτας, ενώ έχουν ήδη δηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν δεκάδες μέλη του Οργανισμού. Η δράση αυτή αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον παγκοσμίως. Από κυπριακής πλευράς η πρωτοβουλία υποστηρίζεται επίσης από τον Δρα Φώτη Παπαδήμα (Επικ. Καθηγητή, ΓΕΒΕΤ, ΤΕΠΑΚ), τη Δέσποινα Μποζούδη (Ερευνητικό Συνεργάτη) και Μαρία Ασπρή (υποψήφια διδάκτορα).

Πρώτοι στόχοι της Ομάδας είναι: 1) να διευκρινιστεί ένας λειτουργικός ορισμός για τα Παραδοσιακά Τρόφιμα με τον οποίο θα μπορεί η παγκόσμια κοινότητα να λειτουργεί, 2) να ετοιμαστεί το πρώτο εκπαιδευτικό υλικό για το θέμα (κυρίως με στόχο φοιτητές της Eπιστήμης και Tεχνολογίας Tροφίμων) και 3) να προωθηθεί και υπογραφεί μια Δήλωση Υποστήριξης μέσω της Μάθησης για τα Παραδοσιακά Τρόφιμα σε όλα τα πανεπιστημιακά προγράμματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Διατροφής και Διατροφολογίας και άλλα σχετικά. Ταυτόχρονα η Ομάδα θα αναζητήσει σύντομα μέσω της παρουσίας της και στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέλη που θα συνεισφέρουν περαιτέρω με τις γνώσεις τους στην ανάπτυξη του πλέον σημαντικού χώρου των τροφίμων που είναι τα παραδοσιακά τρόφιμα. Τονίζεται ότι τα παραδοσιακά τρόφιμα είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για λόγους πολιτιστικούς και κοινωνικοοικονομικούς όσο και για λόγους σωστής και ολοκληρωμένης διατροφής.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα Δημήτρη Τσάλτα στο τηλέφωνο 25 002545 και στο email dimitris.tsaltas@cut.ac.cy.

https://www.iseki-food.net/
http://www.isekiconferences.com/vienna2016/