Ουσιωδώς θετική εξέλιξη για την ανάπτυξη των κυπριακών Πανεπιστημίων και την ανάδειξη της Κύπρου ως Εκπαιδευτικού Κέντρου Αριστείας


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου χαιρετίζει τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου για προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε άλλες γλώσσες, πλην των επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρεί ότι η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος από τα δημόσια πανεπιστήμια θα επιφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για την κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση και κοινωνία.

Οι δυνατότητες οι οποίες παρέχονται με το τροποιητικό νομοσχέδιο απεγκλωβίζουν τα κυπριακά δημόσια Πανεπιστήμια από κωλύματα που εμποδίζουν την αυτονομία και τη διεθνοποίησή τους, εφόσον με την προσφορά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε γλώσσες πέραν της ελληνικής επιτρέπεται πλέον η προσφορά ανταγωνιστικών και ελκυστικών προγραμμάτων, οι συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού για προσφορά διαπανεπιστημιακών αγγλόφωνων προγραμμάτων, η προσέλκυση ξένων φοιτητών και η αύξηση εσόδων για τα Πανεπιστήμια από αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει τα μέγιστα στην εξασφάλιση διεθνούς ακαδημαϊκής αναγνώρισης για τα δημόσια Πανεπιστήμια στον ευρωπαϊκό ανώτερο εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο και στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου να καταστεί η Κύπρος διεθνές και περιφερειακό κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και πόλος έλξης ξένων φοιτητών και εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκών και ερευνητών.

Οι Αρχές του Πανεπιστημίου δηλώνουν ότι πρόκειται για τεράστια επιτυχία για τα δημόσια πανεπιστήμια, των οποίων οι μακροχρόνιες προσπάθειες για αυτό το θέμα έχουν επιτέλους καρποφορήσει με τη βοήθεια της Πολιτείας. Το βήμα αυτό αποτελεί επίσης μεγάλη πρόοδο στα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, η οποία δίνει τα εχέγγυα στα κυπριακά πανεπιστήμια να σταθούν ισότιμα δίπλα στα ευρωπαικά πανεπιστήμια και να αναπτυχθούν πραγματικά. Τέλος εκφράζουν ευχαριστίες προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίοι στήριξαν την όλη προσπάθεια. Σχετικά με την προσφορά αγγλόφωνων προγραμμάτων από το ΤΠΚ, η αρμόδια Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου εργάζεται προς την οριστικοποίηση των μελλοντικών προγραμμάτων που θα προσφερθούν στην αγγλική.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου χαιρετίζει τη ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του νομοσχεδίου για προσφορά προγραμμάτων σπουδών σε άλλες γλώσσες, πλην των επίσημων γλωσσών της Κυπριακής Δημοκρατίας και θεωρεί ότι η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος από τα δημόσια πανεπιστήμια θα επιφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα για την κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση και κοινωνία.

Οι δυνατότητες οι οποίες παρέχονται με το τροποιητικό νομοσχέδιο απεγκλωβίζουν τα κυπριακά δημόσια Πανεπιστήμια από κωλύματα που εμποδίζουν την αυτονομία και τη διεθνοποίησή τους, εφόσον με την προσφορά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε γλώσσες πέραν της ελληνικής επιτρέπεται πλέον η προσφορά ανταγωνιστικών και ελκυστικών προγραμμάτων, οι συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού για προσφορά διαπανεπιστημιακών αγγλόφωνων προγραμμάτων, η προσέλκυση ξένων φοιτητών και η αύξηση εσόδων για τα Πανεπιστήμια από αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Η εξέλιξη αυτή συμβάλλει τα μέγιστα στην εξασφάλιση διεθνούς ακαδημαϊκής αναγνώρισης για τα δημόσια Πανεπιστήμια στον ευρωπαϊκό ανώτερο εκπαιδευτικό και ερευνητικό χώρο και στην υλοποίηση του στρατηγικού στόχου να καταστεί η Κύπρος διεθνές και περιφερειακό κέντρο Ανώτερης Εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και πόλος έλξης ξένων φοιτητών και εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκών και ερευνητών.

Οι Αρχές του Πανεπιστημίου δηλώνουν ότι πρόκειται για τεράστια επιτυχία για τα δημόσια πανεπιστήμια, των οποίων οι μακροχρόνιες προσπάθειες για αυτό το θέμα έχουν επιτέλους καρποφορήσει με τη βοήθεια της Πολιτείας. Το βήμα αυτό αποτελεί επίσης μεγάλη πρόοδο στα δεδομένα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου, η οποία δίνει τα εχέγγυα στα κυπριακά πανεπιστήμια να σταθούν ισότιμα δίπλα στα ευρωπαικά πανεπιστήμια και να αναπτυχθούν πραγματικά. Τέλος εκφράζουν ευχαριστίες προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι οποίοι στήριξαν την όλη προσπάθεια. Σχετικά με την προσφορά αγγλόφωνων προγραμμάτων από το ΤΠΚ, η αρμόδια Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου εργάζεται προς την οριστικοποίηση των μελλοντικών προγραμμάτων που θα προσφερθούν στην αγγλική.