Πρόσκληση Συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PARRISE 2016-17


Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PARRISE (www.parrise.eu) προσκαλεί την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2016-2017) με θέμα το σχεδιασμό, επέκταση και τη διερεύνηση μαθησιακών ενοτήτων για την ανάπτυξη της επίγνωσης των νέων ατόμων για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ) μέσω της μάθησης με διερώτηση στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στους εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τριάντα (30) εκπαιδευτικοί Βιολογίας, Χημείας, και Δημοτική Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει βασικές γνώσεις χρήσης της τεχνολογίας.

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων
Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: (α) ημερομηνία υποβολής της αίτησης, (β) δυνατότητα για ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα και πρόσβαση σε Η.Υ. βάσει της δήλωσης στην αίτηση, (γ) βασικές γνώσεις χρήσης Η.Υ., και (δ) δημιουργία ομοιογενών ομάδων εκπαιδευτικών για υποστήριξη της συνεργασίας. Στην τελική ομάδα εκπαιδευτικών PARRISE δύναται να συμμετέχουν με διαφορετικό ρόλο εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο επιμόρφωσης του προγράμματος PARRISE κατά το 2015-16 και άτομα τα οποία ασχολούνται με εκπαιδευτική διοίκηση.

Ενδεικτικό πρόγραμμα
Στόχος του προγράμματος PARRISE είναι η δημιουργία και ο διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη σε θέματα πολιτότητας στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες και τη διασύνδεση με τις κοινωνικές προτεραιότητες και την ανάληψη ενεργούς δράσης. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και προσαρμογής μαθησιακού υλικού σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και με την υποστήριξη της ομάδας του PARRISE στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στο πλαίσιο των μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης του προγράμματος θ' αναπτυχθούν μαθησιακά εργαλεία και υλικό για τους εκπαιδευτικούς φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών με βάση το πλαίσιο κοινωνικο-επιστημονικής μάθησης με διερώτηση SSIBL το οποίο έχει αναπτυχθεί στο PARRISE.

Διάρκεια προγράμματος
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι τον Μάιο του 2017. Κατά τη διάρκεια αυτή θα οργανωθούν πέντε υποχρεωτικές ημερίδες, οι οποίες θα γίνουν στη Λεμεσό (ΤΕΠΑΚ) κατά τον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών (συνήθως Σάββατα, 8:00-14:00). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα οργανωθούν τρία υποχρεωτικά σεμινάρια στη Λεμεσό (ΤΕΠΑΚ) σε πρωινό χρόνο σε συνεργασία με το ΥΠΠ , τα οποία θα είναι μέρος του προγράμματος επιμόρφωσης. Οι ημερομηνίες για τα σεμινάρια αυτά θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Γιατί να συμμετάσχεις…
Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα PARRISE θα σου παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με την έρευνα και διδασκαλία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα θα μπορέσεις να:

  • Γνωρίσεις τις ενέργειες που διαδραματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνα και Καινοτομίας και της διασύνδεσής τους με τις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες
  • Εξοικειωθείς με νέες τεχνολογίες μάθησης και διδασκαλίας,
  • Σχεδιάσεις και να εφαρμόσεις μαθησιακές ενότητες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και οι οποίες ενσωματώνουν την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία μέσα από την κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με διερώτηση,
  • Διερευνήσεις την αποτελεσματικότητα νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας μέσω εμπλοκής σε έρευνα-δράση,
  • Συνεισφέρεις στην προώθηση της κατανόησης της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστοποιητικό συμμετοχής
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης το οποίο συντονίζει το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αν ενδιαφέρεσαι…
Συμπλήρωσε την δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016. Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο http://goo.gl/forms/I0LR1xnW4tJFeLq83 Η υποβολή αιτήσεων ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
parrise.cyprus@gmail.com ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος PARRISE στο
http://www.parrise.eu

Για οπτικοακουστικό υλικό που αφορά στο πρόγραμμα PARRISE μπορείτε να επισκεφθείτε το PARRISE YouTube channel στο
https://www.youtube.com/channel/UCroPvru0w6hJAR8g2qeH4pA/featured


Δρ. Ελένη Α. Κύζα
Επιστημονική Υπεύθυνος PARRISE
Επίκουρη Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Eleni.Kyza@cut.ac.cy, Eleni.Kyza@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25002577
Φαξ: 25002695
 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PARRISE (www.parrise.eu) προσκαλεί την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2016-2017) με θέμα το σχεδιασμό, επέκταση και τη διερεύνηση μαθησιακών ενοτήτων για την ανάπτυξη της επίγνωσης των νέων ατόμων για την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία (ΥΕΚ) μέσω της μάθησης με διερώτηση στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στους εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τριάντα (30) εκπαιδευτικοί Βιολογίας, Χημείας, και Δημοτική Εκπαίδευσης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει βασικές γνώσεις χρήσης της τεχνολογίας.

Κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων
Η επιλογή των εκπαιδευτικών θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων: (α) ημερομηνία υποβολής της αίτησης, (β) δυνατότητα για ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα και πρόσβαση σε Η.Υ. βάσει της δήλωσης στην αίτηση, (γ) βασικές γνώσεις χρήσης Η.Υ., και (δ) δημιουργία ομοιογενών ομάδων εκπαιδευτικών για υποστήριξη της συνεργασίας. Στην τελική ομάδα εκπαιδευτικών PARRISE δύναται να συμμετέχουν με διαφορετικό ρόλο εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο επιμόρφωσης του προγράμματος PARRISE κατά το 2015-16 και άτομα τα οποία ασχολούνται με εκπαιδευτική διοίκηση.

Ενδεικτικό πρόγραμμα
Στόχος του προγράμματος PARRISE είναι η δημιουργία και ο διαμοιρασμός βέλτιστων πρακτικών σε όλη την Ευρώπη σε θέματα πολιτότητας στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες και τη διασύνδεση με τις κοινωνικές προτεραιότητες και την ανάληψη ενεργούς δράσης. Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και προσαρμογής μαθησιακού υλικού σε συνεργασία με άλλους εκπαιδευτικούς και με την υποστήριξη της ομάδας του PARRISE στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Στο πλαίσιο των μαθημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης του προγράμματος θ' αναπτυχθούν μαθησιακά εργαλεία και υλικό για τους εκπαιδευτικούς φυσικών και περιβαλλοντικών επιστημών με βάση το πλαίσιο κοινωνικο-επιστημονικής μάθησης με διερώτηση SSIBL το οποίο έχει αναπτυχθεί στο PARRISE.

Διάρκεια προγράμματος
Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι τον Μάιο του 2017. Κατά τη διάρκεια αυτή θα οργανωθούν πέντε υποχρεωτικές ημερίδες, οι οποίες θα γίνουν στη Λεμεσό (ΤΕΠΑΚ) κατά τον ελεύθερο χρόνο των εκπαιδευτικών (συνήθως Σάββατα, 8:00-14:00). Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα οργανωθούν τρία υποχρεωτικά σεμινάρια στη Λεμεσό (ΤΕΠΑΚ) σε πρωινό χρόνο σε συνεργασία με το ΥΠΠ , τα οποία θα είναι μέρος του προγράμματος επιμόρφωσης. Οι ημερομηνίες για τα σεμινάρια αυτά θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Γιατί να συμμετάσχεις…
Η συμμετοχή σου στο πρόγραμμα PARRISE θα σου παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με την έρευνα και διδασκαλία στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα θα μπορέσεις να:

  • Γνωρίσεις τις ενέργειες που διαδραματίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε θέματα Υπεύθυνης Έρευνα και Καινοτομίας και της διασύνδεσής τους με τις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες
  • Εξοικειωθείς με νέες τεχνολογίες μάθησης και διδασκαλίας,
  • Σχεδιάσεις και να εφαρμόσεις μαθησιακές ενότητες οι οποίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και οι οποίες ενσωματώνουν την Υπεύθυνη Έρευνα και Καινοτομία μέσα από την κοινωνικο-επιστημονική μάθηση με διερώτηση,
  • Διερευνήσεις την αποτελεσματικότητα νέων μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας μέσω εμπλοκής σε έρευνα-δράση,
  • Συνεισφέρεις στην προώθηση της κατανόησης της Υπεύθυνης Έρευνας και Καινοτομίας στις φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστοποιητικό συμμετοχής
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης το οποίο συντονίζει το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αν ενδιαφέρεσαι…
Συμπλήρωσε την δήλωση ενδιαφέροντος μέχρι την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016. Η δήλωση μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στο http://goo.gl/forms/I0LR1xnW4tJFeLq83 Η υποβολή αιτήσεων ενδέχεται να συνεχιστεί μέχρι και τις αρχές Οκτωβρίου σε περίπτωση που υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο
parrise.cyprus@gmail.com ή να επισκεφθείτε τη σελίδα του προγράμματος PARRISE στο
http://www.parrise.eu

Για οπτικοακουστικό υλικό που αφορά στο πρόγραμμα PARRISE μπορείτε να επισκεφθείτε το PARRISE YouTube channel στο
https://www.youtube.com/channel/UCroPvru0w6hJAR8g2qeH4pA/featured


Δρ. Ελένη Α. Κύζα
Επιστημονική Υπεύθυνος PARRISE
Επίκουρη Καθηγήτρια στην Κοινωνία της Πληροφορίας
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Eleni.Kyza@cut.ac.cy, Eleni.Kyza@gmail.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25002577
Φαξ: 25002695