Σημαντική διεθνής πιστοποίηση των Μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας και απαλλαγές εξετάσεων


Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε την απαλλαγή των αποφοίτων των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων από μέρος των εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος πιστοποίησης (Professional Qualification Examination - PQE) του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Από την 1η Αυγούστου 2016 οι απόφοιτοι των μεταπτυχιακών σε: Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλιακά, και Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση δεν θα εξετάζονται στις ενότητες: Introduction to Shipping, Economics of Sea Transport and International Trade, Shipping Finance οι οποίες αποτελούν μέρος της επαγγελματικής πιστοποίησης Professional Qualification Examination του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Αυτές οι απαλλαγές εξετάσεων έχουν ήδη εγκριθεί από το ICS και για τους απόφοιτους του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Αυτή η σημαντική διεθνής πιστοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας στα αντίστοιχα προγράμματα και την ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών τους με τις ανάγκες της αγοράς.

To ICS είναι ένας διεθνής οργανισμός που αντιπροσωπεύει όλες τις πτυχές της ναυτιλιακής αγοράς και έχει μέλη του εφοπλιστές, ναυλωτές, ναυλομεσίτες και άλλους επαγγελματίες της διεθνούς ποντοπόρου ναυτιλίας. Έχει αποστολή του την εισαγωγή και τη διατήρηση των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών σε ότι αφορά τις διεθνείς μεταφορές και τη ναυτιλιακή αγορά. Η επιτυχής πιστοποίηση του PQE δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να καλείται Διαπιστευμένος Ναυτιλιακός Μεσίτης (Chartered Shipbroker) και αποτελεί ένα σημάδι εμπειρίας και επιρροής στον κόσμο της ναυτιλίας και των διεθνών μεταφορών.

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε την απαλλαγή των αποφοίτων των μεταπτυχιακών του προγραμμάτων από μέρος των εξετάσεων του επαγγελματικού προγράμματος πιστοποίησης (Professional Qualification Examination - PQE) του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Από την 1η Αυγούστου 2016 οι απόφοιτοι των μεταπτυχιακών σε: Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλιακά, και Χρηματοοικονομικά και Διοίκηση δεν θα εξετάζονται στις ενότητες: Introduction to Shipping, Economics of Sea Transport and International Trade, Shipping Finance οι οποίες αποτελούν μέρος της επαγγελματικής πιστοποίησης Professional Qualification Examination του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS). Αυτές οι απαλλαγές εξετάσεων έχουν ήδη εγκριθεί από το ICS και για τους απόφοιτους του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. Αυτή η σημαντική διεθνής πιστοποίηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και έρευνας στα αντίστοιχα προγράμματα και την ευθυγράμμιση του προγράμματος σπουδών τους με τις ανάγκες της αγοράς.

To ICS είναι ένας διεθνής οργανισμός που αντιπροσωπεύει όλες τις πτυχές της ναυτιλιακής αγοράς και έχει μέλη του εφοπλιστές, ναυλωτές, ναυλομεσίτες και άλλους επαγγελματίες της διεθνούς ποντοπόρου ναυτιλίας. Έχει αποστολή του την εισαγωγή και τη διατήρηση των υψηλότερων διεθνών προδιαγραφών σε ότι αφορά τις διεθνείς μεταφορές και τη ναυτιλιακή αγορά. Η επιτυχής πιστοποίηση του PQE δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να καλείται Διαπιστευμένος Ναυτιλιακός Μεσίτης (Chartered Shipbroker) και αποτελεί ένα σημάδι εμπειρίας και επιρροής στον κόσμο της ναυτιλίας και των διεθνών μεταφορών.