Κτήριο Κλινικής Αποκατάστασης


Η ανάπτυξη του Β’ Πόλου του ΤΕΠΑΚ ξεκινά με την Κλινική Αποκατάστασης

 

Ένα ακόμη μεγάλο έργο ξεκινά εργασίες στη Λεμεσό, εγκαινιάζοντας το όραμα του Β’ Πόλου που αφορά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει την Κλινική Αποκατάστασης.

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου πογράφηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου και της εργοληπτικής εταιρείας CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD η σύμβαση για τις εργασίες κατασκευής του ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της Σχολής Επιστημών Υγείας. Στο κτήριο θα στεγαστούν εργαστήρια διάγνωσης και αποκατάστασης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης. Οι μελέτες για το έργο εκπονήθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (ΥΔΠ) του Πανεπιστημίου η οποία θα έχει και την ευθύνη της επίβλεψης των κατασκευαστικών εργασιών. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου καθορίστηκε η 01-09-16 και η συμβατική διάρκεια κατασκευής είναι 55 ημερολογιακές εβδομάδες.

Το κτήριο είναι το πρώτο που θα ανεγερθεί στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού στην περιοχή που έχει καθοριστεί ως ο «Β’ Πόλος» ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Η πανεπιστημιακή Κλινική θα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη Κλινική Αποκατάστασης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η οποία θα προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Πρωτοστατώντας στον Τομέα των Επιστημών του Λόγου και της Ακοής, το ΤΕΠΑΚ θα είναι σε θέση να προσφέρει κλινικές υπηρεσίες σε ενήλικες και παιδιά στη Λεμεσό και την ευρύτερη επαρχία. Επιπλέον η κλινική θα αποτελεί φορέα κατάρτισης, παρέχοντας στους φοιτητές του Τμήματος Αποκατάστασης ένα μοντέλο καλής πρακτικής για πρακτική εξάσκησης, το οποίο ενσωματώνει την εκπαιδευτική / θεωρητική εμπειρία με την κλινική εκπαίδευση. Τέλος, μέσω της κλινικής, θα είναι δυνατή η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον κλάδο της Αποκατάστασης με σκοπό την προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης (εθνική και διεθνή).

Η κλινική θα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και εκτεταμένα προγράμματα με πρώιμη παρέμβαση. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ώστε να προσδιορίζεται η παρουσία, ο τύπος και η σοβαρότητα των δυσκολιών και το δυνητικό όφελος από τη θεραπευτική αγωγή. Επιπρόσθετα θα παρέχεται αξιολόγηση και θεραπεία γλώσσας και δεξιοτήτων αλφαβητισμού για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαρά άτομα (φωνολογική επίγνωση, ανάπτυξη της ανάγνωσης, γλωσσική ανάπτυξη, κοινωνικό λόγο και γραπτή γλώσσα). Πιο εξειδικευμένες εξετάσεις θα περιλαμβάνουν αξιολόγηση και καθοδήγηση για πρόσβαση, χρήση και αξιοποίηση Επικοινωνιακών Συστημάτων Υποστηρικτική και Επαυξητική (σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων του ΤΕΠΑΚ), πλήρη ακουολογική αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της παρουσίας, του τύπου και της σοβαρότητας της ακοής και τέλος θα διενεργούνται ακουστικές εκπομπές, ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος και άλλες εξετάσεις που θα διεξάγονται για να προσδιοριστεί ο τύπος ενίσχυσης ή / και παραπομπή για ιατρικές εκτιμήσεις. Για τα άτομα με προβλήματα ακοής θα προσφέρεται καθοδήγηση σχετικά με επιλογές εργαλείων ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών βαρηκοΐας, βοηθητικές συσκευές ακοής και τα κοχλιακά εμφυτεύματα.

Προγράμματα για ενήλικες θα περιλαμβάνουν ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες για θεραπεία στην άρθρωση, ευχέρεια λόγου, τη γνωστική λειτουργία, τη φωνή, την κατάποση και / ή τη γλώσσα, αξιολόγηση και θεραπεία για τη μείωση της προφοράς και βοήθεια σε άτομα για προσαρμογή ως προς τις γλωσσικές διαφορές, εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς σε τακτική βάση, υποστήριξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε σχέση με επιστροφή στην εργασία, αξιολόγηση της επικοινωνίας για τα άτομα με ακουστικές διαταραχές, προσεγγίσεις στην οικογένεια για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ακρόασης και της συνολικής επικοινωνίας για τα άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας ή / και εμφυτεύσιμων συσκευών και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, οργανισμούς και σχολικά συστήματα.

Το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης θα αποτελεί κέντρο κοινωνικής προσφοράς και μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας. 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Η ανάπτυξη του Β’ Πόλου του ΤΕΠΑΚ ξεκινά με την Κλινική Αποκατάστασης

 

Ένα ακόμη μεγάλο έργο ξεκινά εργασίες στη Λεμεσό, εγκαινιάζοντας το όραμα του Β’ Πόλου που αφορά τη δεύτερη φάση ανάπτυξης του Πανεπιστημίου και περιλαμβάνει την Κλινική Αποκατάστασης.

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου πογράφηκε μεταξύ του Πανεπιστημίου και της εργοληπτικής εταιρείας CYFIELD DEVELOPMENT PUBLIC LTD η σύμβαση για τις εργασίες κατασκευής του ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ της Σχολής Επιστημών Υγείας. Στο κτήριο θα στεγαστούν εργαστήρια διάγνωσης και αποκατάστασης του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης. Οι μελέτες για το έργο εκπονήθηκαν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Περιουσίας (ΥΔΠ) του Πανεπιστημίου η οποία θα έχει και την ευθύνη της επίβλεψης των κατασκευαστικών εργασιών. Ως ημερομηνία έναρξης του έργου καθορίστηκε η 01-09-16 και η συμβατική διάρκεια κατασκευής είναι 55 ημερολογιακές εβδομάδες.

Το κτήριο είναι το πρώτο που θα ανεγερθεί στον χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου της Λεμεσού στην περιοχή που έχει καθοριστεί ως ο «Β’ Πόλος» ανάπτυξης του Πανεπιστημίου. Η πανεπιστημιακή Κλινική θα αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη Κλινική Αποκατάστασης στην Κύπρο και στην Ελλάδα, η οποία θα προσφέρει το πρώτο προπτυχιακό πρόγραμμα στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας σε δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο. Πρωτοστατώντας στον Τομέα των Επιστημών του Λόγου και της Ακοής, το ΤΕΠΑΚ θα είναι σε θέση να προσφέρει κλινικές υπηρεσίες σε ενήλικες και παιδιά στη Λεμεσό και την ευρύτερη επαρχία. Επιπλέον η κλινική θα αποτελεί φορέα κατάρτισης, παρέχοντας στους φοιτητές του Τμήματος Αποκατάστασης ένα μοντέλο καλής πρακτικής για πρακτική εξάσκησης, το οποίο ενσωματώνει την εκπαιδευτική / θεωρητική εμπειρία με την κλινική εκπαίδευση. Τέλος, μέσω της κλινικής, θα είναι δυνατή η διεξαγωγή έρευνας αιχμής στον κλάδο της Αποκατάστασης με σκοπό την προσέλκυση εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης (εθνική και διεθνή).

Η κλινική θα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για διάφορους τύπους διαγνώσεων και θεραπείας, τεχνολογία αιχμής που έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες επικοινωνίας και εκτεταμένα προγράμματα με πρώιμη παρέμβαση. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες σε βρέφη, παιδιά και ενήλικες όλων των ηλικιών. Σκοπός των υπηρεσιών είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση λόγου και ομιλίας ώστε να προσδιορίζεται η παρουσία, ο τύπος και η σοβαρότητα των δυσκολιών και το δυνητικό όφελος από τη θεραπευτική αγωγή. Επιπρόσθετα θα παρέχεται αξιολόγηση και θεραπεία γλώσσας και δεξιοτήτων αλφαβητισμού για τα παιδιά σχολικής ηλικίας και νεαρά άτομα (φωνολογική επίγνωση, ανάπτυξη της ανάγνωσης, γλωσσική ανάπτυξη, κοινωνικό λόγο και γραπτή γλώσσα). Πιο εξειδικευμένες εξετάσεις θα περιλαμβάνουν αξιολόγηση και καθοδήγηση για πρόσβαση, χρήση και αξιοποίηση Επικοινωνιακών Συστημάτων Υποστηρικτική και Επαυξητική (σε συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων του ΤΕΠΑΚ), πλήρη ακουολογική αξιολόγηση για τον προσδιορισμό της παρουσίας, του τύπου και της σοβαρότητας της ακοής και τέλος θα διενεργούνται ακουστικές εκπομπές, ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος και άλλες εξετάσεις που θα διεξάγονται για να προσδιοριστεί ο τύπος ενίσχυσης ή / και παραπομπή για ιατρικές εκτιμήσεις. Για τα άτομα με προβλήματα ακοής θα προσφέρεται καθοδήγηση σχετικά με επιλογές εργαλείων ενίσχυσης συμπεριλαμβανομένων των ακουστικών βαρηκοΐας, βοηθητικές συσκευές ακοής και τα κοχλιακά εμφυτεύματα.

Προγράμματα για ενήλικες θα περιλαμβάνουν ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες για θεραπεία στην άρθρωση, ευχέρεια λόγου, τη γνωστική λειτουργία, τη φωνή, την κατάποση και / ή τη γλώσσα, αξιολόγηση και θεραπεία για τη μείωση της προφοράς και βοήθεια σε άτομα για προσαρμογή ως προς τις γλωσσικές διαφορές, εκπαιδευτικά προγράμματα για γονείς σε τακτική βάση, υποστήριξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας σε σχέση με επιστροφή στην εργασία, αξιολόγηση της επικοινωνίας για τα άτομα με ακουστικές διαταραχές, προσεγγίσεις στην οικογένεια για τη βελτίωση των δεξιοτήτων ακρόασης και της συνολικής επικοινωνίας για τα άτομα που χρησιμοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας ή / και εμφυτεύσιμων συσκευών και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ιδιώτες, οργανισμούς και σχολικά συστήματα.

Το πανεπιστήμιο θεωρεί ότι η Κλινική Αποκατάστασης θα αποτελεί κέντρο κοινωνικής προσφοράς και μοναδικό δημόσιο φορέα για ολοκληρωμένη κατάρτιση στην επικοινωνιακή αποκατάσταση, με αναγνωρισμένο Πτυχίο στον Τομέα της Λογοθεραπείας/Λογοπαθολογίας.