Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)


Ανακοινώνεται ότι η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού.

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού εντάσσεται στη Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού θα προκύπτει μέσα από Δράσεις που έχουν επιλεγεί από τη Τοπική Ομάδα Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) της Επαρχίας Λεμεσού και οι οποίες αποτελούν τη συνέχεια των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μέσα από τις τοπικές διαβουλεύσεις. Άρα η τοπική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας τοπικών κοινοτήτων («CLLD: Community-led local development») της Επαρχίας Λεμεσού.

Το θέμα συσπείρωσης του αναπτυξιακού προτύπου των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού θα πλαισιώνεται από τη διασύνδεση της θαλάσσιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με την μεταποίηση και τον αλιευτικό τουρισμό, προσαρμοσμένου στα υφιστάμενα -ή εν δυνάμει- περιουσιακά στοιχεία αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Οι Δράσεις που επιλεγήκαν αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία έντονης εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από την αλιευτική δραστηριότητα.

Η ολοκλήρωση της εκπόνησης έρχεται να επισφραγίσει την άψογη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Ερευνητικής Μονάδας “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ). Η ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ που εκπόνησε τη μελέτη του ΤΕΠΑΚ απαρτίζονταν από τον Δρ. Αντώνη Θεοχάρους (Επιστ. Υπεύθυνος), τον Δρ. Πέτρο Κοσμά, τη Μαρία Παναγοπούλου, τον Δρ. Σπύρο Αβδημιώτη, και τον Πέτρο Γιαννούλη. Αντιστοίχως από την ΑΝΕΛΕΜ συμμετείχαν ο Διευθυντής της Ράκης Πιερίδης, η Αννίτα Χαραλάμπους και η Κούλλα Συμεού.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Ανακοινώνεται ότι η Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ολοκλήρωσε με επιτυχία την εκπόνηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού.

Η Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού εντάσσεται στη Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «ΘΑΛΑΣΣΑ» 2014-2020.

Η υλοποίηση της Στρατηγικής Τοπικής Ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού θα προκύπτει μέσα από Δράσεις που έχουν επιλεγεί από τη Τοπική Ομάδα Δράσης Αλιείας (ΤΟΔΑ) της Επαρχίας Λεμεσού και οι οποίες αποτελούν τη συνέχεια των αποτελεσμάτων που προέκυψαν μέσα από τις τοπικές διαβουλεύσεις. Άρα η τοπική ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών θα είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας τοπικών κοινοτήτων («CLLD: Community-led local development») της Επαρχίας Λεμεσού.

Το θέμα συσπείρωσης του αναπτυξιακού προτύπου των αλιευτικών περιοχών της Επαρχίας Λεμεσού θα πλαισιώνεται από τη διασύνδεση της θαλάσσιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με την μεταποίηση και τον αλιευτικό τουρισμό, προσαρμοσμένου στα υφιστάμενα -ή εν δυνάμει- περιουσιακά στοιχεία αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν. Οι Δράσεις που επιλεγήκαν αποσκοπούν στην ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία έντονης εξάρτησης της τοπικής οικονομίας από την αλιευτική δραστηριότητα.

Η ολοκλήρωση της εκπόνησης έρχεται να επισφραγίσει την άψογη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ της Ερευνητικής Μονάδας “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Λεμεσού (ΑΝΕΛΕΜ). Η ομάδα του Ερευνητικού Κέντρου του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ που εκπόνησε τη μελέτη του ΤΕΠΑΚ απαρτίζονταν από τον Δρ. Αντώνη Θεοχάρους (Επιστ. Υπεύθυνος), τον Δρ. Πέτρο Κοσμά, τη Μαρία Παναγοπούλου, τον Δρ. Σπύρο Αβδημιώτη, και τον Πέτρο Γιαννούλη. Αντιστοίχως από την ΑΝΕΛΕΜ συμμετείχαν ο Διευθυντής της Ράκης Πιερίδης, η Αννίτα Χαραλάμπους και η Κούλλα Συμεού.