Νοσηλευτική ΤΠΚ: Συμμετοχή στο χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα JOBIS του ERASMUS +


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σημείωσε ακόμα μία ερευνητική επιτυχία, καθώς ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής απέσπασε χρηματοδότηση ύψους 31.491 ευρώ λόγω της συμμετοχής της ως εταίρος σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα ERASMUS+, υπό τον τίτλο JOBIS. Το έργο JOBIS απέσπασε ερευνητική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 152.642,00 ευρώ υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης σε αρχάριους Νοσηλευτές, φοιτητέςΝοσηλευτικής και φροντιστές υγείας (Joint Job Burnout Interventions for Beginner Nurses, Nurse Students and Care Workers).

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο να αναδείξει τη σπουδαιότητα των στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού στρες και της συνεπακόλουθης επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας και στα άτομα με καίριο ρόλο στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αρχάριους Νοσηλευτές, φοιτητές Νοσηλευτικής και φροντιστές υγείας , το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω σεμιναρίων και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning tools). Ο κυριότερος, ωστόσο, στόχος του έργου είναι η αλλαγή στάσεων και η απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Στο έργο συμμετέχουν πέντε χώρες, και συγκεκριμένα η Ρουμανία, η οποία είναι και ο συντονιστής του έργου, η Λιθουανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Κύπρος.

Η ερευνητική ομάδα της Κύπρου αποτελείται από τη Δρ. Ευριδίκη Παπασταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, τη Δρ. Μαρία Καρανικόλα, Επικουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, την κ. Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγο, υποψήφια διδάκτωρ και ερευνητική συνεργάτη του Τμήματος Νοσηλευτικής, την κ. Μελίνα Ευριπίδου, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής και ερευνητική συνεργάτη του εν λόγω Τμήματος και τη Δρ. Παναγιώτα Ανδρέου, ερευνητική συνεργάτη του ίδιου Τμήματος.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου προσδοκάται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις στρατηγικές διαχείρισης της επαγγελματικής εξουθένωσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σημείωσε ακόμα μία ερευνητική επιτυχία, καθώς ερευνητική ομάδα του Τμήματος Νοσηλευτικής απέσπασε χρηματοδότηση ύψους 31.491 ευρώ λόγω της συμμετοχής της ως εταίρος σε χρηματοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα ERASMUS+, υπό τον τίτλο JOBIS. Το έργο JOBIS απέσπασε ερευνητική χρηματοδότηση συνολικού ύψους 152.642,00 ευρώ υπό τον τίτλο «Παρεμβάσεις πρόληψης της επαγγελματικής εξουθένωσης σε αρχάριους Νοσηλευτές, φοιτητέςΝοσηλευτικής και φροντιστές υγείας (Joint Job Burnout Interventions for Beginner Nurses, Nurse Students and Care Workers).

Το εν λόγω πρόγραμμα έχει ως στόχο να αναδείξει τη σπουδαιότητα των στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης του εργασιακού στρες και της συνεπακόλουθης επαγγελματικής εξουθένωσης στους επαγγελματίες υγείας και στα άτομα με καίριο ρόλο στην εκπαίδευση και στη διαμόρφωση πολιτικής υγείας. Ειδικότερα, στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για αρχάριους Νοσηλευτές, φοιτητές Νοσηλευτικής και φροντιστές υγείας , το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω σεμιναρίων και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning tools). Ο κυριότερος, ωστόσο, στόχος του έργου είναι η αλλαγή στάσεων και η απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης της επαγγελματικής εξουθένωσης.
Στο έργο συμμετέχουν πέντε χώρες, και συγκεκριμένα η Ρουμανία, η οποία είναι και ο συντονιστής του έργου, η Λιθουανία, η Ιταλία, η Πολωνία και η Κύπρος.

Η ερευνητική ομάδα της Κύπρου αποτελείται από τη Δρ. Ευριδίκη Παπασταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, τη Δρ. Μαρία Καρανικόλα, Επικουρη Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, την κ. Αρετή Ευθυμίου, Ψυχολόγο, υποψήφια διδάκτωρ και ερευνητική συνεργάτη του Τμήματος Νοσηλευτικής, την κ. Μελίνα Ευριπίδου, υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Νοσηλευτικής και ερευνητική συνεργάτη του εν λόγω Τμήματος και τη Δρ. Παναγιώτα Ανδρέου, ερευνητική συνεργάτη του ίδιου Τμήματος.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου προσδοκάται να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στις στρατηγικές διαχείρισης της επαγγελματικής εξουθένωσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.