Το Climathon έρχεται στο ΤΕΠΑΚ με θέμα καινοτόμες λύσεις για πρόληψη και αντιμετώπισης της θαλάσσιας ρύπανσης!


Στις 28 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΠΑΚ το Climathon, που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 121 χώρες.

Σκοπός του Climathon είναι να δημιουργηθούν ομάδες και να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στην επίλυση ενός τοπικού προβλήματος/πρόκλησης. Στην Κύπρο, η πρόκληση έχει οριστεί ως εξής: «Λόγω των πρόσφατων αναφορών στον τοπικό τύπο για την ποιότητα της υδάτων στην Λεμεσό, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να βρουν καινοτόμες λύσεις για τη πρόληψη της ρύπανσης, για τη παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και για την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών.»

Το Climathon θα διαρκέσει 24 ώρες (https://climathon.climate-kic.org/lemesos/apps/canvas/37-news/group/65-limassol?customView=item&newsId=29) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι Κύπρου, λόγω της συμμετοχής της Κύπρου στο πρόγραμμα climate-KIC.

Για εγγραφές και πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο https://climathon.climate-kic.org/lemesos

Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας Climate-KIC είναι η μεγαλύτερη κλίμακας συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της καινοτομίας για την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας (low carbon). To Climate-KIC αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή μέσω 4 θεματικών προτεραιότητας: Αστικές περιοχές, χρήση γης, συστήματα παραγωγής και κλιματικές μετρήσεις και οικονομικά. Η εκπαίδευση ασκεί βασικό ρόλο σε όλες τις θεματικές, εμπνέοντας και ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά κλιματικών ηγετών.

Αυτό γίνεται μέσω προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, για φοιτητές, νεοφυείς επιχειρήσεις, και για άτομα με καινοτόμες ιδέες ή προϊόντα, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα με τα καλύτερα άτομα και οργανισμούς. Η προσέγγιση του Climate-KIC αρχίζει με την βελτίωση του τρόπου ζωής των ανθρώπων στις πόλεις. Η εστίαση του στην βιομηχανία εδράζεται στην δημιουργία προϊόντων για ένα καλυτερο ζωτικό περιβάλλον, ενώ κοιτάζει επίσης τρόπους βελτιστοποίησης της χρήσης γής για να παράγεται η αναγκαία τροφή.

Το Climate KIC στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), το οποίο είναι ένα σώμα της Ε.Ε.

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Στις 28 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΠΑΚ το Climathon, που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε 121 χώρες.

Σκοπός του Climathon είναι να δημιουργηθούν ομάδες και να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες στην επίλυση ενός τοπικού προβλήματος/πρόκλησης. Στην Κύπρο, η πρόκληση έχει οριστεί ως εξής: «Λόγω των πρόσφατων αναφορών στον τοπικό τύπο για την ποιότητα της υδάτων στην Λεμεσό, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να βρουν καινοτόμες λύσεις για τη πρόληψη της ρύπανσης, για τη παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και για την αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών.»

Το Climathon θα διαρκέσει 24 ώρες (https://climathon.climate-kic.org/lemesos/apps/canvas/37-news/group/65-limassol?customView=item&newsId=29) και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι κάτοικοι Κύπρου, λόγω της συμμετοχής της Κύπρου στο πρόγραμμα climate-KIC.

Για εγγραφές και πληροφορίες, μπορείτε να αποταθείτε στο https://climathon.climate-kic.org/lemesos

Η Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας Climate-KIC είναι η μεγαλύτερη κλίμακας συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσω της καινοτομίας για την ανάπτυξη πράσινης οικονομίας (low carbon). To Climate-KIC αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή μέσω 4 θεματικών προτεραιότητας: Αστικές περιοχές, χρήση γης, συστήματα παραγωγής και κλιματικές μετρήσεις και οικονομικά. Η εκπαίδευση ασκεί βασικό ρόλο σε όλες τις θεματικές, εμπνέοντας και ενδυναμώνοντας την επόμενη γενιά κλιματικών ηγετών.

Αυτό γίνεται μέσω προγραμμάτων, που πραγματοποιούνται σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, για φοιτητές, νεοφυείς επιχειρήσεις, και για άτομα με καινοτόμες ιδέες ή προϊόντα, δημιουργώντας έτσι μια κοινότητα με τα καλύτερα άτομα και οργανισμούς. Η προσέγγιση του Climate-KIC αρχίζει με την βελτίωση του τρόπου ζωής των ανθρώπων στις πόλεις. Η εστίαση του στην βιομηχανία εδράζεται στην δημιουργία προϊόντων για ένα καλυτερο ζωτικό περιβάλλον, ενώ κοιτάζει επίσης τρόπους βελτιστοποίησης της χρήσης γής για να παράγεται η αναγκαία τροφή.

Το Climate KIC στηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), το οποίο είναι ένα σώμα της Ε.Ε.