1ο βραβείο του διαγωνισμού «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ 2016»


Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Σέργιος Πόζοβ, εξασφάλισε 1ο Βραβείο στο διαγωνισμό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ 2016» στην Κατηγορία Β΄: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Στο φετινό διαγωνισμό απονεμήθηκαν δύο 1α Βραβεία, δύο 2α Βραβεία, ένα 3ο Βραβείο και ένας Έπαινος.

Η εργασία που υποβλήθηκε στο ΙΠΕ με τίτλο “Nanostructuring of PDMS Surfaces Through Argon Ion Bombardment: Effect of Ion Energy and Fluence” αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής του φοιτητή, επιπέδου μάστερ, που εκπονήθηκε προς ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο πρόγραμμα σπουδών «Μάστερ (MSc) Ενεργειακά Συστήματα». Το ερευνητικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ερευνητικής Μονάδας Νανοδομημένων Συστημάτων Υλικών με επιβλέπων καθηγητή το Δρ. Γιώργο Κωνσταντινίδη.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στα πλαίσια της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή 2016».

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ 2016»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» προκηρύχθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας τον Ιανουάριο 2016 ο Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2016» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016. O Διαγωνισμός απευθυνόταν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες φοιτητών:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προπτυχιακοί φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους,
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: μεταπτυχιακοί φοιτητές (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες)
  και δικαίωμα συμμετοχής είχαν φοιτητές οποιασδήποτε εθνικότητας που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα σε μια από τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
 • «Τεχνολογία»
 • «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 • «Αειφόρος Ανάπτυξη»
 • «Υγεία και Βιολογικές Επιστήμες»
 • «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Η Επιστημονική Αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών έγινε εξ΄ αποστάσεως με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό και βασίστηκε σε τέσσερα κριτήρια:

 • Πρωτοτυπία Εργασίας (30%)
 • Πληρότητα Μεθοδολογίας (30%)
 • Σημασία Αποτελεσμάτων (20%)
 • Αποτελεσματικότητα Ερευνητικής Ομάδας (20%)
   

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, κ. Σέργιος Πόζοβ, εξασφάλισε 1ο Βραβείο στο διαγωνισμό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ 2016» στην Κατηγορία Β΄: Μεταπτυχιακοί Φοιτητές. Στο φετινό διαγωνισμό απονεμήθηκαν δύο 1α Βραβεία, δύο 2α Βραβεία, ένα 3ο Βραβείο και ένας Έπαινος.

Η εργασία που υποβλήθηκε στο ΙΠΕ με τίτλο “Nanostructuring of PDMS Surfaces Through Argon Ion Bombardment: Effect of Ion Energy and Fluence” αποτελεί μέρος της μεταπτυχιακής διατριβής του φοιτητή, επιπέδου μάστερ, που εκπονήθηκε προς ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του στο πρόγραμμα σπουδών «Μάστερ (MSc) Ενεργειακά Συστήματα». Το ερευνητικό μέρος της εργασίας πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ερευνητικής Μονάδας Νανοδομημένων Συστημάτων Υλικών με επιβλέπων καθηγητή το Δρ. Γιώργο Κωνσταντινίδη.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο Λευκωσίας ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ στα πλαίσια της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή 2016».

Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα - ΦΟΙΤΩ 2016»

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας» προκηρύχθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας τον Ιανουάριο 2016 ο Διαγωνισμός «Φοιτητές στην Έρευνα – ΦΟΙΤΩ 2016» για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015 - 2016. O Διαγωνισμός απευθυνόταν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες φοιτητών:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προπτυχιακοί φοιτητές στο τελευταίο έτος των σπουδών τους,
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: μεταπτυχιακοί φοιτητές (εξαιρούνται οι υποψήφιοι διδάκτορες)
  και δικαίωμα συμμετοχής είχαν φοιτητές οποιασδήποτε εθνικότητας που φοιτούν σε Πανεπιστήμιο ή σε Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα σε μια από τις πιο κάτω θεματικές ενότητες:
 • «Τεχνολογία»
 • «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών»
 • «Αειφόρος Ανάπτυξη»
 • «Υγεία και Βιολογικές Επιστήμες»
 • «Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες»

Η Επιστημονική Αξιολόγηση των ερευνητικών εργασιών έγινε εξ΄ αποστάσεως με τη βοήθεια ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό και βασίστηκε σε τέσσερα κριτήρια:

 • Πρωτοτυπία Εργασίας (30%)
 • Πληρότητα Μεθοδολογίας (30%)
 • Σημασία Αποτελεσμάτων (20%)
 • Αποτελεσματικότητα Ερευνητικής Ομάδας (20%)