Ερευνητικός Απολογισμός της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών


Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δημοσίευσε τον ερευνητικό της απολογισμό για τη διετία 2014-2016. Η έκδοση περιλαμβάνει περιγραφή της δραστηριότητας όλων των ερευνητικών ομάδων της Σχολής, καθώς και κατάλογο των διεθνών δραστηριοτήτων, των συνεδρίων που διοργανώθηκαν την τελευταία διετία, των ερευνητικών έργων και των δημοσιεύσεων των ακαδημαϊκών μελών της Σχολής για την περίοδο αυτή. Επίσης περιέχει κατάλογο με όλους τους αποφοίτους της Σχολής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή αποτελείται από δύο Τμήματα: Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, με 26 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, περί τους 400 προπτυχιακούς φοιτητές, 75 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 40 διδακτορικούς φοιτητές.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης αναφέρει: «Η Σχολή μας καλύπτει γνωστικά αντικείμενα (γεωργία, τρόφιμα, περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογία) που βρίσκονται στην καρδιά των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό μας έχει έντονη ερευνητική ενασχόληση και διεθνείς συνεργασίες, αλλά και διάθεση για ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών μας και ευρύτερη κοινωνική προσφορά. Ως μέρος ενός δημόσιου Πανεπιστημίου, έχουμε χρέος να ανταποδώσουμε στην κοινωνία την επένδυση που έχει κάνει σε μας, και πιστεύουμε ότι το έργο μας αποδεικνύει πως εκπληρώνουμε το χρέος αυτό».
Ο ερευνητικός απολογισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.cut.ac.cy/faculties/gem/news) και διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.


 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Η Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου δημοσίευσε τον ερευνητικό της απολογισμό για τη διετία 2014-2016. Η έκδοση περιλαμβάνει περιγραφή της δραστηριότητας όλων των ερευνητικών ομάδων της Σχολής, καθώς και κατάλογο των διεθνών δραστηριοτήτων, των συνεδρίων που διοργανώθηκαν την τελευταία διετία, των ερευνητικών έργων και των δημοσιεύσεων των ακαδημαϊκών μελών της Σχολής για την περίοδο αυτή. Επίσης περιέχει κατάλογο με όλους τους αποφοίτους της Σχολής από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι η Σχολή αποτελείται από δύο Τμήματα: Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, με 26 μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, περί τους 400 προπτυχιακούς φοιτητές, 75 μεταπτυχιακούς φοιτητές και 40 διδακτορικούς φοιτητές.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης αναφέρει: «Η Σχολή μας καλύπτει γνωστικά αντικείμενα (γεωργία, τρόφιμα, περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογία) που βρίσκονται στην καρδιά των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό μας έχει έντονη ερευνητική ενασχόληση και διεθνείς συνεργασίες, αλλά και διάθεση για ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών μας και ευρύτερη κοινωνική προσφορά. Ως μέρος ενός δημόσιου Πανεπιστημίου, έχουμε χρέος να ανταποδώσουμε στην κοινωνία την επένδυση που έχει κάνει σε μας, και πιστεύουμε ότι το έργο μας αποδεικνύει πως εκπληρώνουμε το χρέος αυτό».
Ο ερευνητικός απολογισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής (www.cut.ac.cy/faculties/gem/news) και διαθέσιμος σε κάθε ενδιαφερόμενο.