Έρευνα ΤΕΠΑΚ για την επίδραση χημικών πλαστικοποιητών στις ορμόνες του θυρεοειδούς


Η έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με τις περιβαλλοντικές εκθέσεις σε χημικά που θεωρούνται πιθανοί διαταράκτες της λειτουργίας του θυρεοειδούς δημοσιεύθηκε χθες (26 Οκτωβρίου 2016) στο επιστημονικό περιοδικό PLOSone (http://bit.ly/2eI7pU7).

Εκθέσεις σε χημικά μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στη λειτουργία του θυρεοειδούς, επηρεάζοντας τα επίπεδα των ορμονών. Τα χημικά αυτά ονομάζονται ενδοκρινικοί διαταράκτες και μια υποκατηγορία αυτών είναι τα χημικά που, ειδικότερα, διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να είναι φυσικές ή συνθετικές, όπως για παράδειγμα: φυτοφάρμακα, ουσίες από πλαστικά (χημικές ενώσεις που αποκαλούνται πλαστικοποιητές), μέταλλα, πρόσθετα ή επιμολυντές τροφίμων και διάφορα συστατικά προϊόντων ατομικής περιποίησης.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου THYROCHEM, που πραγματοποιήθηκε σε Κύπρο και Ρουμανία, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τον αντίστοιχο οργανισμό από τη Ρουμανία, μελετήθηκαν τα επίπεδα των χημικών πλαστικοποιητών, δισφαινόλης Α (bisphenol A, BPA), δισφαινόλης F (bisphenol F, BPF) και των χλωριωμένων παραγώγων δισφαινόλης Α (ClxBPA) σε γυναίκες με και χωρίς όζους του θυρεοειδούς. Παράλληλα μελετήθηκαν και τα επίπεδα ιωδίου, που είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς και την παραγωγή των ορμονών του.

Συνοπτικά, παρότι τα χημικά (BPA και BPF) ανιχνεύθηκαν στα ούρα όλων των συμμετεχουσών στην έρευνα καταδεικνύοντας ότι οι εκθέσεις είναι συχνές και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, δεν βρέθηκε κάποιος συσχετισμός με την παρουσία ή όχι όζων του θυρεοειδούς. Η στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων BPA και της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) που βρέθηκε πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επαληθευτεί. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχεια των μελετών στον κυπριακό πληθυσμό τόσο σε ενήλικες όσο και σε άλλες πιο ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά και οι έγκυοι.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: web.cut.ac.cy/waterandhealth/ ή να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: waterandhealthlab@cut.ac.cy.
 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Η έρευνα του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με τις περιβαλλοντικές εκθέσεις σε χημικά που θεωρούνται πιθανοί διαταράκτες της λειτουργίας του θυρεοειδούς δημοσιεύθηκε χθες (26 Οκτωβρίου 2016) στο επιστημονικό περιοδικό PLOSone (http://bit.ly/2eI7pU7).

Εκθέσεις σε χημικά μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στη λειτουργία του θυρεοειδούς, επηρεάζοντας τα επίπεδα των ορμονών. Τα χημικά αυτά ονομάζονται ενδοκρινικοί διαταράκτες και μια υποκατηγορία αυτών είναι τα χημικά που, ειδικότερα, διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα. Αυτές οι ενώσεις μπορεί να είναι φυσικές ή συνθετικές, όπως για παράδειγμα: φυτοφάρμακα, ουσίες από πλαστικά (χημικές ενώσεις που αποκαλούνται πλαστικοποιητές), μέταλλα, πρόσθετα ή επιμολυντές τροφίμων και διάφορα συστατικά προϊόντων ατομικής περιποίησης.

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου THYROCHEM, που πραγματοποιήθηκε σε Κύπρο και Ρουμανία, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου και τον αντίστοιχο οργανισμό από τη Ρουμανία, μελετήθηκαν τα επίπεδα των χημικών πλαστικοποιητών, δισφαινόλης Α (bisphenol A, BPA), δισφαινόλης F (bisphenol F, BPF) και των χλωριωμένων παραγώγων δισφαινόλης Α (ClxBPA) σε γυναίκες με και χωρίς όζους του θυρεοειδούς. Παράλληλα μελετήθηκαν και τα επίπεδα ιωδίου, που είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του θυρεοειδούς και την παραγωγή των ορμονών του.

Συνοπτικά, παρότι τα χημικά (BPA και BPF) ανιχνεύθηκαν στα ούρα όλων των συμμετεχουσών στην έρευνα καταδεικνύοντας ότι οι εκθέσεις είναι συχνές και πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω, δεν βρέθηκε κάποιος συσχετισμός με την παρουσία ή όχι όζων του θυρεοειδούς. Η στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων BPA και της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) που βρέθηκε πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να επαληθευτεί. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τη συνέχεια των μελετών στον κυπριακό πληθυσμό τόσο σε ενήλικες όσο και σε άλλες πιο ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά και οι έγκυοι.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: web.cut.ac.cy/waterandhealth/ ή να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: waterandhealthlab@cut.ac.cy.