Το κλίμα αλλάζει, το ίδιο και η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων


Με ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρουσιάσεις και χρήσιμη συζήτηση έγινε στο ΤΕΠΑΚ στις 26 Οκτωβρίου 2016 στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας των Τροφίμων 2016» η εκδήλωση από το τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων "Το κλίμα αλλάζει, το ίδιο και η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων".

Τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από το προσωπικό και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ ως προς τη συμπεριφορά/συνήθειες των καταναλωτών σε σχέση με την σπατάλη των τροφίμων παρουσιάστηκαν από τον Επίκουρο Καθηγητή Φ. Παπαδήμα και ήταν τα εξής:

 • Τα είδη των τροφίμων που απορρίπτονται συχνότερα από τους καταναλωτές δεν επηρεάζονται από την ηλικία τους (π.χ. φρούτα/λαχανικά).
 • Οι λόγοι απόρριψης των τροφίμων δεν διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των ομάδων καταναλωτών.
 • Η oοικολογική συνείδηση φαίνεται να διαφοροποιείται με την ηλικία (π.χ. ανακύκλωση, χρήση περισσευμάτων).

Σχετικές μελλοντικές δράσεις που σχεδιάζονται και παρουσιαστήκαν από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Τσάλτα είναι οι ακόλουθες:

 • Λήψη απόφασης υπογραφής της Διακήρυξης για τη Μείωση της Σπατάλης των Τροφίμων από το ΤΕΠΑΚ
 • Προώθηση της Διακήρυξης σε άλλους οργανισμούς εντός και εκτός Κύπρου
 • Εκδηλώσεις διαφώτισης (φοιτητών και προσωπικού) στο ΤΕΠΑΚ, ΠΚ, ιδιωτικά πανεπιστήμια
 • Plant Fascination Day 2017 – Don’t waste a plant don’t waste its products
 • Δημιουργία πιστοποίησης και συμβόλου ποιότητας για καλές πρακτικές οργανισμών σε σχέση με τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων

Από τη συζήτηση που ακολούθησε, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ήταν η ανάγκη εκπαίδευσης των μαθητών στην ηθική αξία των τροφίμων, στην κουλτούρα της μείωσης της σπατάλης των τροφίμων και στην παραγωγή τροφίμων, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών αξιοποίησης καλού προς κατανάλωση εναπομείναντος φαγητού.

Καταληκτικά, το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ενεργοί πολίτες που θα περιορίσουν την απώλεια και σπατάλη των τροφίμων τόσο μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα (νέοι Γεωπόνοι και Επιστήμονες Τροφίμων) όσο και μέσα από τις προσωπικές τους δραστηριότητες στο σπίτι, με την οικογένεια, τους φίλους.

Θερμές ευχαριστίες στους Όλγα Χριστοφή (MSc Food Production Management) – Operations Manager, New York Sweets, Γιάννο Ηλιάδη – Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Χαραλαμπίδης Κρίστης, Βασίλη Χατζηκώστας – Υπεύθυνος Βιολογικού Σταθμού Χ αραλαμπίδης Κρίστης και Ράκης Πιερίδης Διευθυντής, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού Λτδ για την συμμετοχή τους στη συζήτηση κυκλικής τραπέζης. 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Με ενδιαφέροντα αποτελέσματα, παρουσιάσεις και χρήσιμη συζήτηση έγινε στο ΤΕΠΑΚ στις 26 Οκτωβρίου 2016 στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας των Τροφίμων 2016» η εκδήλωση από το τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων "Το κλίμα αλλάζει, το ίδιο και η γεωργία και η παραγωγή τροφίμων".

Τα συμπεράσματα από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώθηκαν από το προσωπικό και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ ως προς τη συμπεριφορά/συνήθειες των καταναλωτών σε σχέση με την σπατάλη των τροφίμων παρουσιάστηκαν από τον Επίκουρο Καθηγητή Φ. Παπαδήμα και ήταν τα εξής:

 • Τα είδη των τροφίμων που απορρίπτονται συχνότερα από τους καταναλωτές δεν επηρεάζονται από την ηλικία τους (π.χ. φρούτα/λαχανικά).
 • Οι λόγοι απόρριψης των τροφίμων δεν διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ των ομάδων καταναλωτών.
 • Η oοικολογική συνείδηση φαίνεται να διαφοροποιείται με την ηλικία (π.χ. ανακύκλωση, χρήση περισσευμάτων).

Σχετικές μελλοντικές δράσεις που σχεδιάζονται και παρουσιαστήκαν από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δ. Τσάλτα είναι οι ακόλουθες:

 • Λήψη απόφασης υπογραφής της Διακήρυξης για τη Μείωση της Σπατάλης των Τροφίμων από το ΤΕΠΑΚ
 • Προώθηση της Διακήρυξης σε άλλους οργανισμούς εντός και εκτός Κύπρου
 • Εκδηλώσεις διαφώτισης (φοιτητών και προσωπικού) στο ΤΕΠΑΚ, ΠΚ, ιδιωτικά πανεπιστήμια
 • Plant Fascination Day 2017 – Don’t waste a plant don’t waste its products
 • Δημιουργία πιστοποίησης και συμβόλου ποιότητας για καλές πρακτικές οργανισμών σε σχέση με τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων

Από τη συζήτηση που ακολούθησε, τα συμπεράσματα και οι προτάσεις ήταν η ανάγκη εκπαίδευσης των μαθητών στην ηθική αξία των τροφίμων, στην κουλτούρα της μείωσης της σπατάλης των τροφίμων και στην παραγωγή τροφίμων, αλλά και η δημιουργία μηχανισμών αξιοποίησης καλού προς κατανάλωση εναπομείναντος φαγητού.

Καταληκτικά, το μήνυμα της εκδήλωσης ήταν ενεργοί πολίτες που θα περιορίσουν την απώλεια και σπατάλη των τροφίμων τόσο μέσα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα (νέοι Γεωπόνοι και Επιστήμονες Τροφίμων) όσο και μέσα από τις προσωπικές τους δραστηριότητες στο σπίτι, με την οικογένεια, τους φίλους.

Θερμές ευχαριστίες στους Όλγα Χριστοφή (MSc Food Production Management) – Operations Manager, New York Sweets, Γιάννο Ηλιάδη – Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, Χαραλαμπίδης Κρίστης, Βασίλη Χατζηκώστας – Υπεύθυνος Βιολογικού Σταθμού Χ αραλαμπίδης Κρίστης και Ράκης Πιερίδης Διευθυντής, Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού Λτδ για την συμμετοχή τους στη συζήτηση κυκλικής τραπέζης.