Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έργου DOSSIER-Cloud


1ο ΣΧΟΛΕΙΟ – DOSSIER-Cloud

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου DOSSIER-Cloud διοργάνωσαν το πρώτο σχολείο με θέματα γύρω από το Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού, στο οποίο δίδαξαν διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Politecnico di Milano) και το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ Ολλανδίας (Stichting Katholieke Universiteit Brabant Universiteit Van Tilburg). Το σχολείο παρακολούθησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του πτυχίου Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι ομιλητές του σχολείου ήταν οι καθηγητές Carlo Ghezzi και Luciano Baresi από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, και Mike Papazoglou και Willem-Jan van den Heuvel από το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ.

Το σχολείο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη τα οποία και διοργανώθηκαν σε ξεχωριστές ημερομηνίες. Το 1ο μίνι-σχολείο έλαβε χώρα στις 15 and 16 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του οποίου οι ομιλίες περιστράφηκαν γύρω από θέματα σχετικά με τη διαχείριση, την προδιαγραφή και τον έλεγχο του Υπολογιστικού Νέφους (ΥΝ) και των συστημάτων λογισμικού για το ΥΝ που είναι βασισμένα σε υπηρεσίες λογισμικού. Το 2ο μίνι-σχολείο πραγματοποιήθηκε στις 12 και 14 Οκτωβρίου με ομιλίες γύρω από την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού και την ανάλυση μαζικών δεδομένων από ευφυείς υπηρεσίες λογισμικού στο ΥΝ.

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ – DOSSIER-Cloud

Στις 17 Σεπτεμβρίου το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οι εταίροι του έργου DOSSIER-Cloud διοργάνωσαν την 1η συνάντηση Συνεργατών / Εργαστήρι Χρηστών στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού. Στην ημερίδα αυτή προσκλήθηκαν και παρέστηκαν εταιρείες και φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, σχετικοί με την παραγωγή και την αξιοποίηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βασικοί στόχοι του έργου και τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα, ενώ συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και εταιρείες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έργου με τη μορφή πιλοτικών εφαρμογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DOSSIER-Cloud

Το έργο DEVOPS-BASED SOFTWARE ENGINEERING FOR THE CLOUD (DOSSIER-Cloud) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON-2020 (Twinning) με πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ, είναι διάρκειας τριών ετών και συντονίζεται από το ΤΕΠΑΚ με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρα Ανδρέα Σ. Ανδρέου. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο έργο, ΤΕΠΑΚ, Politecnico di Milano και Stichting Katholieke Universiteit Brabant Universiteit Van Tilburg, για την ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικής και δραστηριότητάς τους στους τομείς της Τεχνολογίας Λογισμικού και του Υπολογιστικού Νέφους. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου http://www.dossier-cloud.eu

 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

1ο ΣΧΟΛΕΙΟ – DOSSIER-Cloud

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χρηματοδοτούμενου έργου DOSSIER-Cloud διοργάνωσαν το πρώτο σχολείο με θέματα γύρω από το Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού, στο οποίο δίδαξαν διακεκριμένοι καθηγητές και ερευνητές από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου (Politecnico di Milano) και το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ Ολλανδίας (Stichting Katholieke Universiteit Brabant Universiteit Van Tilburg). Το σχολείο παρακολούθησαν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του πτυχίου Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι ομιλητές του σχολείου ήταν οι καθηγητές Carlo Ghezzi και Luciano Baresi από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου, και Mike Papazoglou και Willem-Jan van den Heuvel από το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ.

Το σχολείο ήταν χωρισμένο σε δύο μέρη τα οποία και διοργανώθηκαν σε ξεχωριστές ημερομηνίες. Το 1ο μίνι-σχολείο έλαβε χώρα στις 15 and 16 Σεπτεμβρίου στα πλαίσια του οποίου οι ομιλίες περιστράφηκαν γύρω από θέματα σχετικά με τη διαχείριση, την προδιαγραφή και τον έλεγχο του Υπολογιστικού Νέφους (ΥΝ) και των συστημάτων λογισμικού για το ΥΝ που είναι βασισμένα σε υπηρεσίες λογισμικού. Το 2ο μίνι-σχολείο πραγματοποιήθηκε στις 12 και 14 Οκτωβρίου με ομιλίες γύρω από την ενσωμάτωση και ολοκλήρωση κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού και την ανάλυση μαζικών δεδομένων από ευφυείς υπηρεσίες λογισμικού στο ΥΝ.

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ – DOSSIER-Cloud

Στις 17 Σεπτεμβρίου το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και οι εταίροι του έργου DOSSIER-Cloud διοργάνωσαν την 1η συνάντηση Συνεργατών / Εργαστήρι Χρηστών στο Υπολογιστικό Νέφος και τις Υπηρεσίες Λογισμικού. Στην ημερίδα αυτή προσκλήθηκαν και παρέστηκαν εταιρείες και φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι, σχετικοί με την παραγωγή και την αξιοποίηση συστημάτων και υπηρεσιών λογισμικού. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι βασικοί στόχοι του έργου και τα μέχρις στιγμής αποτελέσματα, ενώ συζητήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς και εταιρείες στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του έργου με τη μορφή πιλοτικών εφαρμογών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DOSSIER-Cloud

Το έργο DEVOPS-BASED SOFTWARE ENGINEERING FOR THE CLOUD (DOSSIER-Cloud) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON-2020 (Twinning) με πέραν του μισού εκατομμυρίου ευρώ, είναι διάρκειας τριών ετών και συντονίζεται από το ΤΕΠΑΚ με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δρα Ανδρέα Σ. Ανδρέου. Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο έργο, ΤΕΠΑΚ, Politecnico di Milano και Stichting Katholieke Universiteit Brabant Universiteit Van Tilburg, για την ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικής και δραστηριότητάς τους στους τομείς της Τεχνολογίας Λογισμικού και του Υπολογιστικού Νέφους. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου http://www.dossier-cloud.eu