Συνεργασία ΤΕΠΑΚ και Πολυκλινικής Υγείας


Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 9 Νοεμβρίου μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πολυκλινικής Υγείας στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των φορέων και την κοινή προσπάθεια για προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τους συνεργασίας. Η συνεργασία που τίθεται άμεσα σε εφαρμογή με την παρούσα Συμφωνία καλύπτει τους τομείς κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές- επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (Ευρωπαϊκά-Εθνικά-Διεθνή), τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση για υπογραφή της συμφωνίας εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης Φώτης Παναγίδης, η Αν.Καθηγήτρια Κάκια Πετεινού και Αν. Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρος και εκ μέρους της Πολυκλινικής Υγείας ο Δρ. Γιάννης Ιωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ., και ο Τάσος Μπόκαρης, Γενικός Διευθυντής.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 9 Νοεμβρίου μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Πολυκλινικής Υγείας στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των φορέων και την κοινή προσπάθεια για προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τους συνεργασίας. Η συνεργασία που τίθεται άμεσα σε εφαρμογή με την παρούσα Συμφωνία καλύπτει τους τομείς κοινές πολιτιστικές, επιστημονικές, εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, συμβουλευτικές- επιστημονικές υπηρεσίες και μελέτες, κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα (Ευρωπαϊκά-Εθνικά-Διεθνή), τοποθέτηση φοιτητών σε εργασιακούς χώρους και ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Στη συνάντηση για υπογραφή της συμφωνίας εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης Φώτης Παναγίδης, η Αν.Καθηγήτρια Κάκια Πετεινού και Αν. Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρος και εκ μέρους της Πολυκλινικής Υγείας ο Δρ. Γιάννης Ιωάννου, Πρόεδρος του Δ.Σ., και ο Τάσος Μπόκαρης, Γενικός Διευθυντής.