Πρωτόκολλο Συνεργασίας Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ με το Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ


Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 8/11/2016 μεταξύ του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τους συνεργασίας.

Η συνεργασία, που τίθεται σε εφαρμογή άμεσα με την παρούσα συμφωνία, έγκειται στη μεταφορά του Εργαστηρίου Νευροδιέγερσης (Navigated Transcranial Magnetic Stimulation: nTMS Lab) του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ σε κατάλληλο χώρο που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό. Το εργαστήριο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό προσωπικό, επιστημονικούς συνεργάτες και φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης και η Διεύθυνση, η Ιατρική Ομάδα και η Ομάδα Αποκατάστασης του Μελάθρου θα παρέχουν οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί και ζητηθεί.

Στη συνάντηση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Φώτης Παναγίδης, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας και η Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρου, υπεύθυνη του Εργαστηρίου nTMS και εκ μέρους του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοφάνης Παναγιώτου, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Μελάθρου κ. Ανδρέας Αγγελόπουλος, ο Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, ο Διευθυντής κ. Σάββας Σάββα και ο Διοικητικός Λειτουργός κ. Μιχάλης Καϊρίνος.

Η συμφωνία θα ισχύει για την περίοδο μέχρι τέλος του 2017, μέχρι την ολοκλήρωση της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ στην οποία θα μεταφερθεί το εργαστήριο nTMS.
 

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπογράφηκε στις 8/11/2016 μεταξύ του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ στο πλαίσιο της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων και της κοινής προσπάθειας για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τους συνεργασίας.

Η συνεργασία, που τίθεται σε εφαρμογή άμεσα με την παρούσα συμφωνία, έγκειται στη μεταφορά του Εργαστηρίου Νευροδιέγερσης (Navigated Transcranial Magnetic Stimulation: nTMS Lab) του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης στο Μέλαθρο Αγωνιστών ΕΟΚΑ σε κατάλληλο χώρο που θα παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό. Το εργαστήριο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το ακαδημαϊκό προσωπικό, επιστημονικούς συνεργάτες και φοιτητές του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης και η Διεύθυνση, η Ιατρική Ομάδα και η Ομάδα Αποκατάστασης του Μελάθρου θα παρέχουν οποιαδήποτε υποστήριξη χρειαστεί και ζητηθεί.

Στη συνάντηση για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας εκ μέρους του ΤΕΠΑΚ παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Καθηγητής Φώτης Παναγίδης, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ. Κώστας Χόππας και η Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Καμπανάρου, υπεύθυνη του Εργαστηρίου nTMS και εκ μέρους του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Θεοφάνης Παναγιώτου, ο Επίτιμος Πρόεδρος του Μελάθρου κ. Ανδρέας Αγγελόπουλος, ο Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, ο Διευθυντής κ. Σάββας Σάββα και ο Διοικητικός Λειτουργός κ. Μιχάλης Καϊρίνος.

Η συμφωνία θα ισχύει για την περίοδο μέχρι τέλος του 2017, μέχρι την ολοκλήρωση της Κλινικής Αποκατάστασης του ΤΕΠΑΚ στην οποία θα μεταφερθεί το εργαστήριο nTMS.