Δελτίο Τύπου Σχετικά με το Ψήφισμα του Ευρω-Μεσογειακού Συνεδριου 2016 για τη Διαχείριση Κρίσεων και την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.


Με δεδομένους τους αυξανόμενους κινδύνους και τις ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές τις οποίες η Πολιτιστική Κληρονομιά αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και ειδικότερα στη λεκάνη της Μεσογείου, οι εξέχοντες επιστήμονες που συμμετείχαν στο 6ο Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο προτείνουν τη στενή συνεργασία ανάμεσα σε φορείς και υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τα πολιτιστικά αγαθά και τη διαχείριση κρίσεων αντίστοιχα. Οι φορείς Πολιτικής Προστασίας και οι στρατιωτικές αρχές θα μπορούσαν να υποβοηθούνται στα καθήκοντά τους από Ειδικούς στα θέματα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ένα τρόπο συντονισμένο, ώστε να δημιουργούνται σχέδια και προτεραιότητες για την αποτροπή, προστασία και αποκατάσταση μετά την καταστροφή των πολύτιμων πολιτιστικών αγαθών, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στους φορείς διαχείρισης κρίσεων θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των πόρων που παρέχονται για αυτό το σκοπό από τα κράτη, την Ευρωπαϊκή ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, INTERPOL, ICOMOS, ICOM, ICCROM, Blue Shield κ.ά.). Οι παραπάνω Ειδικοί μπορούν να προτείνουν ιδέες και μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης του αντικτύπου των καταστροφών και των συγκρούσεων στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μέσα από τις καταστροφές να υποδείξουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και ειρήνη. Το EuroMed2016 επίσης συνιστά τη χρήση καινοτόμων μεθόδων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταφορά ευρωπαϊκής αριστείας και ειδίκευσης στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις προσβαλλόμενες από την κρίση περιοχές. Επίσης προτείνει την υιοθέτηση έκτακτων μέτρων για την επάνοδο και εκπαίδευση του δικτύου των ειδικών που έχουν επηρεαστεί από την κρίση εν όψει της ίδρυσης ενός Κέντρου Ανταλλαγής Γνώσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος του EuroMed2016 Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης απευθύνει το παρόν ψήφισμα στον πρώην υπουργό της Γαλλίας, κ Jack Lang, Πρόεδρο του «Institute du Monde Arabe» στο Παρίσι. Επίσης οι κ.κ. Mr. Jean-Pierre Massue, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Francoise Bortolotti, της INTERPOL, Γεώργιος Γιαννούλης Γιαννόπουλος, πρόεδρος της επιτροπής "Επαναπροσδιορισμού στη διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μέσης Ανατολής στην μεταπολεμική περίοδο" έχουν ήδη λάβει δράση για την ενημέρωση των κρατών και των φορέων σχετικά με το Ψήφισμα του EuroMed2016, ενώ το δίκτυο επιστημόνων και ειδικών στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς παραμένει στη διάθεση των ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών για να συνδράμει σε κάθε σχετική πρωτοβουλία.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Με δεδομένους τους αυξανόμενους κινδύνους και τις ανθρωπογενείς και φυσικές καταστροφές τις οποίες η Πολιτιστική Κληρονομιά αντιμετωπίζει σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και ειδικότερα στη λεκάνη της Μεσογείου, οι εξέχοντες επιστήμονες που συμμετείχαν στο 6ο Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο προτείνουν τη στενή συνεργασία ανάμεσα σε φορείς και υπηρεσίες που είναι υπεύθυνοι για τα πολιτιστικά αγαθά και τη διαχείριση κρίσεων αντίστοιχα. Οι φορείς Πολιτικής Προστασίας και οι στρατιωτικές αρχές θα μπορούσαν να υποβοηθούνται στα καθήκοντά τους από Ειδικούς στα θέματα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ένα τρόπο συντονισμένο, ώστε να δημιουργούνται σχέδια και προτεραιότητες για την αποτροπή, προστασία και αποκατάσταση μετά την καταστροφή των πολύτιμων πολιτιστικών αγαθών, αξιοποιώντας όλα τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στους φορείς διαχείρισης κρίσεων θα μπορούσε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και των πόρων που παρέχονται για αυτό το σκοπό από τα κράτη, την Ευρωπαϊκή ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης και σχετικούς διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, INTERPOL, ICOMOS, ICOM, ICCROM, Blue Shield κ.ά.). Οι παραπάνω Ειδικοί μπορούν να προτείνουν ιδέες και μέτρα στην κατεύθυνση της μείωσης του αντικτύπου των καταστροφών και των συγκρούσεων στο πεδίο της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και μέσα από τις καταστροφές να υποδείξουν ευκαιρίες για ανάπτυξη και ειρήνη. Το EuroMed2016 επίσης συνιστά τη χρήση καινοτόμων μεθόδων για την προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τη μεταφορά ευρωπαϊκής αριστείας και ειδίκευσης στον τομέα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στις προσβαλλόμενες από την κρίση περιοχές. Επίσης προτείνει την υιοθέτηση έκτακτων μέτρων για την επάνοδο και εκπαίδευση του δικτύου των ειδικών που έχουν επηρεαστεί από την κρίση εν όψει της ίδρυσης ενός Κέντρου Ανταλλαγής Γνώσης για την Πολιτιστική Κληρονομιά υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος του EuroMed2016 Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης απευθύνει το παρόν ψήφισμα στον πρώην υπουργό της Γαλλίας, κ Jack Lang, Πρόεδρο του «Institute du Monde Arabe» στο Παρίσι. Επίσης οι κ.κ. Mr. Jean-Pierre Massue, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Francoise Bortolotti, της INTERPOL, Γεώργιος Γιαννούλης Γιαννόπουλος, πρόεδρος της επιτροπής "Επαναπροσδιορισμού στη διαχείριση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μέσης Ανατολής στην μεταπολεμική περίοδο" έχουν ήδη λάβει δράση για την ενημέρωση των κρατών και των φορέων σχετικά με το Ψήφισμα του EuroMed2016, ενώ το δίκτυο επιστημόνων και ειδικών στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς παραμένει στη διάθεση των ευρωπαϊκών και διεθνών αρχών για να συνδράμει σε κάθε σχετική πρωτοβουλία.