Μέλος του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Επιστημονική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης επιλέχθηκε ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 33 χώρες-μέλη και έξι συνεργαζόμενες χώρες. Καθήκον του είναι να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για το περιβάλλον και να συνδράμει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πτυχής σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο Οργανισμός συμβουλεύει κατά κύριο λόγο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - και τις χώρες-μέλη του.

Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με τη στρατηγική του Οργανισμού και παρέχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΟΠ επί οποιουδήποτε επιστημονικού θέματος αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 15 περίπου ανεξάρτητους επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της έχουν τετραετή θητεία και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μετά από ανοικτή διαδικασία προκήρυξης και επιλογής.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δρ. Θεόδωρος Ζαχαριάδης επιλέχθηκε ως μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (European Environment Agency).

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) είναι οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 33 χώρες-μέλη και έξι συνεργαζόμενες χώρες. Καθήκον του είναι να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση για το περιβάλλον και να συνδράμει στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής πτυχής σε όλες τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Ο Οργανισμός συμβουλεύει κατά κύριο λόγο τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης - την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο - και τις χώρες-μέλη του.

Η Επιστημονική Επιτροπή γνωμοδοτεί σχετικά με τη στρατηγική του Οργανισμού και παρέχει συμβουλές στο Διοικητικό Συμβούλιο και τον Εκτελεστικό Διευθυντή του ΕΟΠ επί οποιουδήποτε επιστημονικού θέματος αφορά τις δραστηριότητες του Οργανισμού. Η Επιτροπή απαρτίζεται από 15 περίπου ανεξάρτητους επιστήμονες από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της έχουν τετραετή θητεία και ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού μετά από ανοικτή διαδικασία προκήρυξης και επιλογής.