Εκπόνηση Έκθεσης για το Σύστημα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) της Κύπρου από τον Ερευνητική Μονάδα “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ


Το Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει ότι στις 29/1/2017 θα συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση του Κοινού Κέντρο Ερευνών του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory -RIO) της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG-Regio) της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Το ΤΕΠΑΚ θα εκπροσωπηθεί από τον Συντονιστή του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Επικ. Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους και τον Αναπλ. Συντονιστή Δρ. Πέτρο Κοσμά.

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί και η Ετήσια Έκθεση του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) στην Κύπρο. Πρόκειται για μια νέα μεγάλη επιτυχία της ερευνητικής ομάδας του κέντρου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ως ερευνητικός φορέας που συμμετέχει στο δίκτυο συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων και η ανάθεση της εκπόνησης της Έκθεσης του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στη Κύπρο αποτελεί τιμή για όλη την ερευνητική κοινότητα του ΤΕΠΑΚ.

Πρόσφατα άρθρα

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

‘Πράσινο’ φως για έργο μεταξύ ΤΕΠΑΚ, ΙΤΜΟ Aγίας Πετρούπολης και Δήμου Λεμεσού

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Τρία Βραβεία στα Environmental Awards και HR Awards 2016 για το Τεχνολογικό
Οι διακρίσεις συνεχίζονται

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Εδώ φοιτούμε. Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της καρδιάς μας!

Το Κέντρο Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει ότι στις 29/1/2017 θα συμμετάσχει στην ετήσια συνάντηση του Κοινού Κέντρο Ερευνών του Παρατηρητηρίου Έρευνας και Καινοτομίας (Research and Innovation Observatory -RIO) της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG-Regio) της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Το ΤΕΠΑΚ θα εκπροσωπηθεί από τον Συντονιστή του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ Επικ. Καθηγητή Αντώνη Θεοχάρους και τον Αναπλ. Συντονιστή Δρ. Πέτρο Κοσμά.

Στη συνάντηση αυτή θα παρουσιαστεί και η Ετήσια Έκθεση του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) στην Κύπρο. Πρόκειται για μια νέα μεγάλη επιτυχία της ερευνητικής ομάδας του κέντρου ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ως ερευνητικός φορέας που συμμετέχει στο δίκτυο συνεργαζόμενων εμπειρογνωμόνων και η ανάθεση της εκπόνησης της Έκθεσης του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στη Κύπρο αποτελεί τιμή για όλη την ερευνητική κοινότητα του ΤΕΠΑΚ.