Ερευνητικό Πρόγραμμα RANCARE για την Υγεία από Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο


Ερευνητικά Νέα

(RATIONING – MISSED CARE: An international and multidimensional problem)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους φορείς της πολιτείας, τους επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την υγεία αλλά και το κοινό της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις ιδιαιτέρως σημαντικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Φεβρουάριο στην Κύπρο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος RANCARE.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Ποσειδώνια στη Λεμεσό το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «THE CHALLENGES OF NURSING CARE RATIONING». Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα τελέσει ο Υπουργός Υγείας Δρ. Γιώργος Παμπορίδης και ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Δρ. Αντρέας Αναγιωτός και έχουν επίσης προσκληθεί, πολιτειακοί αξιωματούχοι, οργανωμένα σύνολα επαγγελματιών υγείας, ομάδες ασθενών, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, τοπικοί παράγοντες και μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Υγείας. Στο συνέδριο καθώς και στις ομάδες εργασίας και τη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, οι οποίες θα προηγηθούν του συνεδρίου στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, θα λάβουν μέρος ακαδημαϊκοί από 27 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και από Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και του Καναδά.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση για το πρόγραμμα RANCARE (RATIONING – MISSED CARE: An international and multidimensional problem) υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST από τη Δρα Ευριδίκη Παπασταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρόταση αφορούσε τη συζήτηση και τη μελέτη των διαφόρων διαστάσεων του θέματος «παραλείψεις στην φροντίδα υγείας», μέσα από τη συνεργασία και τη δικτύωση μίας διεθνούς και πολυθεματικής ομάδας επιστημόνων υγείας, επιστημόνων από άλλους συναφείς κλάδους, οργανωμένων συνόλων της κοινωνίας και των ασθενών, οργανωμένων επαγγελματικών ομάδων υγείας, καθώς και εκπροσώπων από τα κέντρα σχεδιασμού πολιτικής της υγείας. Επιπρόσθετος σημαντικός στόχος του όλου προγράμματος είναι και η ανάπτυξη και προώθηση νέων ερευνητών στον χώρο της υγείας. Στο πρόγραμμα COST υποβλήθηκαν το έτος 2016 πολλές προτάσεις από διάφορες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης από τις οποίες μόνο 26 έγιναν αποδεκτές για χρηματοδότηση, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα RANCARE το οποίο να τονισθεί ότι ήταν και το μοναδικό κυπριακό πρόγραμμα που έγινε αποδεκτό.

Το έργο RANCARE –COST Action 15208, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST, με προβλεπόμενο ποσό του ύψους των 500.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί σε περίοδο 4 ετών. Η οικονομική διαχείριση του έργου ανατέθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την προεδρία του ανέλαβε η Δρ. Ευριδίκη Παπασταύρου. Για την πραγματοποίηση του όλου έργου θα εργαστούν εκτός από τη διαχειριστική του επιτροπή, 4 ομάδες εργασίας και 2 οριζόντιες ομάδες, οι οποίες στελεχώνονται από εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτών των ομάδων θα ηγούνται διακεκριμένοι επιστήμονες υγείας από την Ευρώπη και την Κύπρο, ενώ ο βασικός στόχος του όλου προγράμματος είναι να μελετηθούν και να συζητηθούν οι διάφορες διαστάσεις αυτού του τόσο σημαντικού προβλήματος όπως είναι η οργανωσιακή διάσταση, η οικονομική, η εκπαιδευτική, η ηθική, η πολιτική και άλλες. Επιπρόσθετα θα συζητηθούν και θα μελετηθούν οι δυνητικές επιπτώσεις των παραλείψεων στην φροντίδα για την ασφάλεια και ευημερία των ασθενών και γενικότερα για την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων χωρών σε διεθνή επίπεδο.

Μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα δημιουργηθεί η βάση για την ανάπτυξη μιας κοινής ερευνητικής πλατφόρμας στην Ευρώπη σε σχέση με τις παραλείψεις στη φροντίδα αλλά και την κατανομή της φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα σε συνθήκες περιορισμένων οικονομικών πόρων. Το όλο έργο θα στοχεύσει στην καλύτερη κατά τον δυνατόν κατανόηση του φαινομένου και θα επιχειρήσει την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων τα οποία να μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις ικανές να επιφέρουν βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η νοσηλευτική φροντίδα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να βοηθήσουν στο σχεδιασμό πολιτικής υγείας με στόχο την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας σε ασθενείς.
 

Περισσότερες πληροφορίες:
Ευριδίκη Παπασταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής
25 002021
e.papastavrou@cut.ac.cy
 

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

(RATIONING – MISSED CARE: An international and multidimensional problem)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) επιθυμεί να ενημερώσει τους φορείς της πολιτείας, τους επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με την υγεία αλλά και το κοινό της Κυπριακής Δημοκρατίας για τις ιδιαιτέρως σημαντικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν τον μήνα Φεβρουάριο στην Κύπρο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος RANCARE.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού θα πραγματοποιηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2017 στο ξενοδοχείο Ποσειδώνια στη Λεμεσό το πρώτο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με τίτλο «THE CHALLENGES OF NURSING CARE RATIONING». Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα τελέσει ο Υπουργός Υγείας Δρ. Γιώργος Παμπορίδης και ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Δρ. Αντρέας Αναγιωτός και έχουν επίσης προσκληθεί, πολιτειακοί αξιωματούχοι, οργανωμένα σύνολα επαγγελματιών υγείας, ομάδες ασθενών, η Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, τοπικοί παράγοντες και μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Υγείας. Στο συνέδριο καθώς και στις ομάδες εργασίας και τη συνεδρίαση της Διαχειριστικής Επιτροπής, οι οποίες θα προηγηθούν του συνεδρίου στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, θα λάβουν μέρος ακαδημαϊκοί από 27 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες και από Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας και του Καναδά.

Υπενθυμίζεται ότι η πρόταση για το πρόγραμμα RANCARE (RATIONING – MISSED CARE: An international and multidimensional problem) υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST από τη Δρα Ευριδίκη Παπασταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η πρόταση αφορούσε τη συζήτηση και τη μελέτη των διαφόρων διαστάσεων του θέματος «παραλείψεις στην φροντίδα υγείας», μέσα από τη συνεργασία και τη δικτύωση μίας διεθνούς και πολυθεματικής ομάδας επιστημόνων υγείας, επιστημόνων από άλλους συναφείς κλάδους, οργανωμένων συνόλων της κοινωνίας και των ασθενών, οργανωμένων επαγγελματικών ομάδων υγείας, καθώς και εκπροσώπων από τα κέντρα σχεδιασμού πολιτικής της υγείας. Επιπρόσθετος σημαντικός στόχος του όλου προγράμματος είναι και η ανάπτυξη και προώθηση νέων ερευνητών στον χώρο της υγείας. Στο πρόγραμμα COST υποβλήθηκαν το έτος 2016 πολλές προτάσεις από διάφορες χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης από τις οποίες μόνο 26 έγιναν αποδεκτές για χρηματοδότηση, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα RANCARE το οποίο να τονισθεί ότι ήταν και το μοναδικό κυπριακό πρόγραμμα που έγινε αποδεκτό.

Το έργο RANCARE –COST Action 15208, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα COST, με προβλεπόμενο ποσό του ύψους των 500.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί σε περίοδο 4 ετών. Η οικονομική διαχείριση του έργου ανατέθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την προεδρία του ανέλαβε η Δρ. Ευριδίκη Παπασταύρου. Για την πραγματοποίηση του όλου έργου θα εργαστούν εκτός από τη διαχειριστική του επιτροπή, 4 ομάδες εργασίας και 2 οριζόντιες ομάδες, οι οποίες στελεχώνονται από εκπροσώπους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτών των ομάδων θα ηγούνται διακεκριμένοι επιστήμονες υγείας από την Ευρώπη και την Κύπρο, ενώ ο βασικός στόχος του όλου προγράμματος είναι να μελετηθούν και να συζητηθούν οι διάφορες διαστάσεις αυτού του τόσο σημαντικού προβλήματος όπως είναι η οργανωσιακή διάσταση, η οικονομική, η εκπαιδευτική, η ηθική, η πολιτική και άλλες. Επιπρόσθετα θα συζητηθούν και θα μελετηθούν οι δυνητικές επιπτώσεις των παραλείψεων στην φροντίδα για την ασφάλεια και ευημερία των ασθενών και γενικότερα για την υγεία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλων χωρών σε διεθνή επίπεδο.

Μέσα από το πρόγραμμα αναμένεται ότι θα δημιουργηθεί η βάση για την ανάπτυξη μιας κοινής ερευνητικής πλατφόρμας στην Ευρώπη σε σχέση με τις παραλείψεις στη φροντίδα αλλά και την κατανομή της φροντίδας υγείας, ιδιαίτερα σε συνθήκες περιορισμένων οικονομικών πόρων. Το όλο έργο θα στοχεύσει στην καλύτερη κατά τον δυνατόν κατανόηση του φαινομένου και θα επιχειρήσει την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων τα οποία να μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις ικανές να επιφέρουν βελτιώσεις στον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η νοσηλευτική φροντίδα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και να βοηθήσουν στο σχεδιασμό πολιτικής υγείας με στόχο την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας σε ασθενείς.
 

Περισσότερες πληροφορίες:
Ευριδίκη Παπασταύρου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής
25 002021
e.papastavrou@cut.ac.cy