Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND


Ερευνητικά Νέα

Το έργο ENERFUND, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την αύξηση των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, για τη χαρτογράφηση της ενεργειακής απόδοσης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Στο έργο συμμετέχουν από την Κύπρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ως επικεφαλής εταίρος, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η εταιρεία ENERMAP LTD.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ειδικά για:

  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θέλουν να αποκτήσουν έγκυρες πληροφορίες και να εντοπίσουν καλύτερα νέες επενδυτικές ευκαιρίες

  • Εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), υποστηρίζοντάς τις στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση πιθανών εξοικονομήσεων ενέργειας σε συγκεκριμένα κτίρια

  • Τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην περιοχή τους και να καθορίσουν στόχους ενεργειακής αναβάθμισής τους.

 

Παράδειγμα 1: Προβολή κτιρίων ενεργειακής κλάσης G που μπορούν να αναβαθμιστούν σε κλάση Α στο Λονδίνο, και σύγκριση των κτιρίων βάσει των χαρακτηριστικών τους

Η δεύτερη έκδοση του εργαλείου είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://app.enerfund.eu/ από τον Δεκέμβριο του 2017. Στην παρούσα έκδοση δεν υπάρχουν στοιχεία από την Κύπρο αλλά οι εταίροι βρίσκονται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για να τους παραχωρηθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Μπορείτε όμως να δοκιμάσετε το εργαλείο, να ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης και να μας στείλετε τα σχόλια σας στο info@enerfund.eu.

Η αναβαθμισμένη έκδοση του εργαλείου ENERFUND με περισσότερες δυνατότητες και δεδομένα από περισσότερες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Για περισσότερη ενημέρωση, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του ENERFUND στο http://enerfund.eu/.
 

Ακολουθήστε το ENERFUND στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Το έργο ENERFUND, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ως στόχο την αύξηση των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους τις απαραίτητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης, για τη χαρτογράφηση της ενεργειακής απόδοσης του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Στο έργο συμμετέχουν από την Κύπρο το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) ως επικεφαλής εταίρος, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η εταιρεία ENERMAP LTD.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί ειδικά για:

  • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, που θέλουν να αποκτήσουν έγκυρες πληροφορίες και να εντοπίσουν καλύτερα νέες επενδυτικές ευκαιρίες

  • Εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs), υποστηρίζοντάς τις στον εντοπισμό νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και στην αξιολόγηση πιθανών εξοικονομήσεων ενέργειας σε συγκεκριμένα κτίρια

  • Τοπικές αρχές, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αξιολογήσουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην περιοχή τους και να καθορίσουν στόχους ενεργειακής αναβάθμισής τους.

 

Παράδειγμα 1: Προβολή κτιρίων ενεργειακής κλάσης G που μπορούν να αναβαθμιστούν σε κλάση Α στο Λονδίνο, και σύγκριση των κτιρίων βάσει των χαρακτηριστικών τους

Η δεύτερη έκδοση του εργαλείου είναι πλέον διαθέσιμη στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://app.enerfund.eu/ από τον Δεκέμβριο του 2017. Στην παρούσα έκδοση δεν υπάρχουν στοιχεία από την Κύπρο αλλά οι εταίροι βρίσκονται σε διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς για να τους παραχωρηθούν τα απαραίτητα δεδομένα. Μπορείτε όμως να δοκιμάσετε το εργαλείο, να ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης και να μας στείλετε τα σχόλια σας στο info@enerfund.eu.

Η αναβαθμισμένη έκδοση του εργαλείου ENERFUND με περισσότερες δυνατότητες και δεδομένα από περισσότερες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου θα είναι διαθέσιμη μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. Για περισσότερη ενημέρωση, μπορείτε να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του ENERFUND στο http://enerfund.eu/.
 

Ακολουθήστε το ENERFUND στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: