Δημιουργία, Παρουσίαση και Αλληλεπίδραση στη διδασκαλία της γλώσσας μέσω της χρήσης του Nearpod. Εργαστήριο που διοργάνωσε το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.


Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εργαστήριο με τίτλο «Δημιουργία, Παρουσίαση και Αλληλεπίδραση στη διδασκαλία της γλώσσας μέσω της χρήσης του Nearpod». Το εργαστήριο διεξήχθη από την Δρ. Αντρούλλα Αθανασίου, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Γλωσσών. Το εργαστήριο βασίστηκε στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές χρήσης των τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας και απευθύνθηκε σε δασκάλους και καθηγητές γλωσσών από όλες τις βαθμίδες.

Αρχικά, έγινε μια εισαγωγή για το Nearpod, συζητήθηκαν οι παιδαγωγικές εφαρμογές του στη διδασκαλία της γλώσσας, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και ποια τα οφέλη της χρήσης του στη διδασκαλία της γλώσσας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με το συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο, δημιουργώντας δραστηριότητες για τη δική τους τάξη.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν τόσο από τη πρωτοβάθμια, όσο και από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την παιδαγωγική χρήση του Nearpod καθώς δίνει ευκαιρίες για ενδυνάμωση της διδασκαλίας και μάθησης μέσω δημιουργικών και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων.

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Το Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία εργαστήριο με τίτλο «Δημιουργία, Παρουσίαση και Αλληλεπίδραση στη διδασκαλία της γλώσσας μέσω της χρήσης του Nearpod». Το εργαστήριο διεξήχθη από την Δρ. Αντρούλλα Αθανασίου, μέλος του διδακτικού προσωπικού του Κέντρου Γλωσσών. Το εργαστήριο βασίστηκε στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές χρήσης των τεχνολογιών στη διδασκαλία της γλώσσας και απευθύνθηκε σε δασκάλους και καθηγητές γλωσσών από όλες τις βαθμίδες.

Αρχικά, έγινε μια εισαγωγή για το Nearpod, συζητήθηκαν οι παιδαγωγικές εφαρμογές του στη διδασκαλία της γλώσσας, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εκπαιδευτικούς και ποια τα οφέλη της χρήσης του στη διδασκαλία της γλώσσας. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν με το συγκεκριμένο τεχνολογικό εργαλείο, δημιουργώντας δραστηριότητες για τη δική τους τάξη.

Οι συμμετέχοντες προέρχονταν τόσο από τη πρωτοβάθμια, όσο και από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως επίσης και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους για την παιδαγωγική χρήση του Nearpod καθώς δίνει ευκαιρίες για ενδυνάμωση της διδασκαλίας και μάθησης μέσω δημιουργικών και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων.