Δυναμική Παρουσία ΤΕΠΑΚ στην εκδήλωση ”Βραδιά του Ερευνητή 2017”


Ερευνητικά Νέα

Στο πλαίσιο της προώθησης και της υλοποίησης των στόχων και δραστηριοτήτων του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε για ακόμα μια χρονιά με επιτυχία στην εκδήλωση “Βραδιά του Ερευνητή”, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κρατική Έκθεση Κύπρου στη Λευκωσία. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, χρηματοδοτείται από την ΕΕ από τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie του προγράμματος Horizon 2020.

Κατά την εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και άλλους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κοινό κάθε ηλικίας είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια δημιουργική βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη και στην έρευνα, μέσα από πειράματα, παιγνίδια, διαγωνισμούς και μουσική.

Η Βραδιά Ερευνητή 2017 είχε ειδικό αφιέρωμα στην έρευνα και καινοτομία στον ευρύτερο τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υλική, άυλη, ψηφιακή). Στη φετινή εκδήλωση, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε με τέσσερα (4) περίπτερα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς των Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ ήταν οι ακόλουθες:

  1. «Εξερευνώντας το χθες με τεχνολογίες του σήμερα» Ομάδες Καθηγητών Διόφαντου Χατζημιτσή και Φαίδωνα Κυριακίδη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
  2. «Ασφαλέστερα Οδικά Φράγματα» Ομάδα Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
  3. «Φωτογραφίζω, Τυπώνω, Κατασκευάζω 3D, Ζωγραφίζω, Συναρμολογώ, Αλληλεπιδρώ, Μαθαίνω» Ομάδα Ανώτερου Λέκτορα Μαρίνου Ιωαννίδη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική,
  4. «Βιολογία φυτών κάτω από συνθήκες καταπόνησης» Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Βασίλη Φωτόπουλου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Στα περίπτερα της εκδήλωσης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί του ΤΕΠΑΚ παρουσίασαν τις εργασίες τους και ενημέρωσαν το κοινό για το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον σύγχρονο κόσμο, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο Πανεπιστήμιο καθώς και για τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.
Το συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους τευρύτερο τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ου ΤΕΠΑΚ, είχε η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (ΥΕΔΣ).

Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της Βραδιάς του Ερευνητή πραγματοποιήθηκε σχολικός διαγωνισμός S-Factor τον οποίο διοργάνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μαζί με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Thales Foundation, όπου 31 μαθητές Γυμνασίου παρουσίασαν σε τρία λεπτά ένα επιστημονικό φαινόμενο της επιλογής τους με απλά λόγια έτσι ώστε να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό. Μια από τους κριτές της τριμελούς Επιτροπής ήταν η Δρ. Κατερίνα Καουρή, Ερευνητική Συνεργάτιδα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ. 

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Στο πλαίσιο της προώθησης και της υλοποίησης των στόχων και δραστηριοτήτων του, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε για ακόμα μια χρονιά με επιτυχία στην εκδήλωση “Βραδιά του Ερευνητή”, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κρατική Έκθεση Κύπρου στη Λευκωσία. Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, χρηματοδοτείται από την ΕΕ από τις δράσεις Marie Sklodowska-Curie του προγράμματος Horizon 2020.

Κατά την εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας σε συνεργασία με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και άλλους τοπικούς παραγωγικούς φορείς, κοινό κάθε ηλικίας είχε την ευκαιρία να απολαύσει μια δημιουργική βραδιά αφιερωμένη στην επιστήμη και στην έρευνα, μέσα από πειράματα, παιγνίδια, διαγωνισμούς και μουσική.

Η Βραδιά Ερευνητή 2017 είχε ειδικό αφιέρωμα στην έρευνα και καινοτομία στον ευρύτερο τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (υλική, άυλη, ψηφιακή). Στη φετινή εκδήλωση, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε με τέσσερα (4) περίπτερα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν ή πραγματοποιήθηκαν από τους ερευνητές και ακαδημαϊκούς των Τμημάτων του ΤΕΠΑΚ ήταν οι ακόλουθες:

  1. «Εξερευνώντας το χθες με τεχνολογίες του σήμερα» Ομάδες Καθηγητών Διόφαντου Χατζημιτσή και Φαίδωνα Κυριακίδη, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
  2. «Ασφαλέστερα Οδικά Φράγματα» Ομάδα Καθηγητή Διόφαντου Χατζημιτσή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής,
  3. «Φωτογραφίζω, Τυπώνω, Κατασκευάζω 3D, Ζωγραφίζω, Συναρμολογώ, Αλληλεπιδρώ, Μαθαίνω» Ομάδα Ανώτερου Λέκτορα Μαρίνου Ιωαννίδη, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική,
  4. «Βιολογία φυτών κάτω από συνθήκες καταπόνησης» Ομάδα Επίκουρου Καθηγητή Βασίλη Φωτόπουλου, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος.

Στα περίπτερα της εκδήλωσης, ερευνητές και ακαδημαϊκοί του ΤΕΠΑΚ παρουσίασαν τις εργασίες τους και ενημέρωσαν το κοινό για το ρόλο και τη σημασία της έρευνας στον σύγχρονο κόσμο, για τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεκπεραιώνονται στο Πανεπιστήμιο καθώς και για τις καθημερινές πρακτικές εφαρμογές των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.
Το συντονισμό της εκδήλωσης, εκ μέρους τευρύτερο τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ου ΤΕΠΑΚ, είχε η Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας (ΥΕΔΣ).

Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της Βραδιάς του Ερευνητή πραγματοποιήθηκε σχολικός διαγωνισμός S-Factor τον οποίο διοργάνωσε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας μαζί με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία και το Thales Foundation, όπου 31 μαθητές Γυμνασίου παρουσίασαν σε τρία λεπτά ένα επιστημονικό φαινόμενο της επιλογής τους με απλά λόγια έτσι ώστε να είναι κατανοητό στο ευρύ κοινό. Μια από τους κριτές της τριμελούς Επιτροπής ήταν η Δρ. Κατερίνα Καουρή, Ερευνητική Συνεργάτιδα στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ.