Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc


Ερευνητικά Νέα

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση ενός φιλόδοξου και καινοτόμου έργου διάρκειας 2 χρόνων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος, και που αφορά στη δημιουργία ενός Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης (ΕΣΠΔΥ). Επικεφαλής του έργου είναι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με συντονιστή τον Καθηγητή Ανδρέα Ανδρέου, ενώ για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου Κρήτης.

Η λειψυδρία στην Κύπρο αποτελεί εδώ και χρόνια ένα σημαντικό πρόβλημα με τις στατιστικές αναλύσεις να έχουν κατατάξει το νησί μας ως τη χώρα της ΕΕ που μαστίζεται περισσότερο. Ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες ύδρευσης προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να αναβαθμίσουν και εκσυγχρονίσουν τα δίκτυά τους έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες νερού. Το πρόγραμμα, αφού οριοθετήσει επιλεγμένες περιοχές πιλότους, θα μελετήσει τις τρέχουσες υποδομές τους και θα εξοπλίσει/αναβαθμίσει τα δίκτυα ύδρευσής τους με κατάλληλους αισθητήρες καταγραφής και εντοπισμού των διαρροών. Η βέλτιστη θέση των αισθητήρων στο δίκτυο ύδρευσης θα υποδειχθεί από ειδικό αλγόριθμό ο οποίος θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος. Το προτεινόμενο σύστημα θα αξιοποιεί τις μετρήσεις των εξειδικευμένων αισθητήρων για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών και την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής αναφορικά με τη συντήρηση του δικτύου και την αναβάθμιση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών.

Ο πυρήνας του ΕΣΠΔΥ θα είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) πάνω στο οποίο θα γίνει αποτύπωση βαλβίδων και κρουνών πυρόσβεσης του δικτύου ύδρευσης με χρήση τεχνολογίας GPS που θα καθοδηγήσει και την όδευση των αγωγών. Eπιπρόσθετα θα δημιουργηθούν διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών σε σχέση με το δίκτυο που θα περιγράφουν αγωγούς και εξαρτήματα, όπως θέση, υλικό κατασκευής, διάμετρο, ηλικία, γεωμορφολογικές συνθήκες όπως τύπος εδάφους, υπόγεια ύδατα, κυκλοφοριακή φόρτιση και κλιματολογικές συνθήκες. Το ΕΣΠΔΥ θα αξιοποιεί τις πληροφορίες για τη θέση των αισθητήρων και θα επεξεργάζεται τις σχετικές ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο ώστε να ανιχνεύει τις διαρροές και να ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους φορείς. Επιπρόσθετα, οι ενδείξεις και οι διαρροές θα οπτικοποιούνται στο ΓΠΣ και θα καταδεικνύεται η περιοχή ενδιαφέροντος ώστε να καθοδηγείται σωστά και με ακρίβεια το συνεργείο αποκατάστασης.

Οι εργασίες του συνεργείου αποκατάστασης βλαβών θα υποστηρίζονται από εφαρμογή που θα εκτελείται σε κινητές συσκευές και θα αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα προβολής των υπόγειων υποδομών. Η εξειδικευμένη αυτή εφαρμογή με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη θα προβάλλει στην κινητή του συσκευή πληροφορίες σχετικά με τις υπόγειες υποδομές στο συγκεκριμένο σημείο αντλώντας δεδομένα από το ΓΠΣ. Οι πληροφορίες θα προβάλλονται σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και θα αφορούν στοιχεία για τις υπόγειες υποδομές που βρίσκονται στο πεδίο προβολής της κάμερας της κινητής συσκευής όπως αποχέτευση, ηλεκτρικό δίκτυο, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κλπ. Το συνεργείο αποκατάστασης θα έχει επιπρόσθετα όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αγωγό (διάμετρο, υλικό, θέση) που βρίσκεται στο υπέδαφος μπροστά του, όπως επίσης και πληροφορίες που αφορούν θέματα ασφάλειας (π.χ. τάση ηλεκτρικών καλωδίων, ασφαλής απόσταση εκσκαφής) και προληπτικά μέτρα για αποφυγή ζημιών σε άλλες υποδομές που τυχόν θα επηρεαστούν (π.χ. αποκοπή καλωδίων τηλεπικοινωνιών). 

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Νέο ερευνητικό έργο του «Ορίζοντα 2020» στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Ανακαλύψτε ευκαιρίες ενεργειακής αναβάθμισης μέσω του εργαλείου ENERFUND

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Έναρξη του χρηματοδοτούμενου έργου “ΕΠΙΡΡΟΗ» για τη δημιουργία πρωτοποριακού συστήματος παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης και υποστήριξης του εντοπισμού και της αποκατάστασης διαρροώνc

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση ενός φιλόδοξου και καινοτόμου έργου διάρκειας 2 χρόνων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Κύπρος, και που αφορά στη δημιουργία ενός Ενιαίου Συστήματος Παρακολούθησης των Δικτύων Ύδρευσης (ΕΣΠΔΥ). Επικεφαλής του έργου είναι το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου με συντονιστή τον Καθηγητή Ανδρέα Ανδρέου, ενώ για την υλοποίησή του θα συνεργαστούν το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου Κρήτης.

Η λειψυδρία στην Κύπρο αποτελεί εδώ και χρόνια ένα σημαντικό πρόβλημα με τις στατιστικές αναλύσεις να έχουν κατατάξει το νησί μας ως τη χώρα της ΕΕ που μαστίζεται περισσότερο. Ως αποτέλεσμα οι υπηρεσίες ύδρευσης προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να αναβαθμίσουν και εκσυγχρονίσουν τα δίκτυά τους έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες νερού. Το πρόγραμμα, αφού οριοθετήσει επιλεγμένες περιοχές πιλότους, θα μελετήσει τις τρέχουσες υποδομές τους και θα εξοπλίσει/αναβαθμίσει τα δίκτυα ύδρευσής τους με κατάλληλους αισθητήρες καταγραφής και εντοπισμού των διαρροών. Η βέλτιστη θέση των αισθητήρων στο δίκτυο ύδρευσης θα υποδειχθεί από ειδικό αλγόριθμό ο οποίος θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος. Το προτεινόμενο σύστημα θα αξιοποιεί τις μετρήσεις των εξειδικευμένων αισθητήρων για τον έγκαιρο εντοπισμό διαρροών και την υποστήριξη της χάραξης πολιτικής αναφορικά με τη συντήρηση του δικτύου και την αναβάθμιση των εργασιών αποκατάστασης βλαβών.

Ο πυρήνας του ΕΣΠΔΥ θα είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα (ΓΠΣ) πάνω στο οποίο θα γίνει αποτύπωση βαλβίδων και κρουνών πυρόσβεσης του δικτύου ύδρευσης με χρήση τεχνολογίας GPS που θα καθοδηγήσει και την όδευση των αγωγών. Eπιπρόσθετα θα δημιουργηθούν διαφορετικά επίπεδα πληροφοριών σε σχέση με το δίκτυο που θα περιγράφουν αγωγούς και εξαρτήματα, όπως θέση, υλικό κατασκευής, διάμετρο, ηλικία, γεωμορφολογικές συνθήκες όπως τύπος εδάφους, υπόγεια ύδατα, κυκλοφοριακή φόρτιση και κλιματολογικές συνθήκες. Το ΕΣΠΔΥ θα αξιοποιεί τις πληροφορίες για τη θέση των αισθητήρων και θα επεξεργάζεται τις σχετικές ενδείξεις σε πραγματικό χρόνο ώστε να ανιχνεύει τις διαρροές και να ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους φορείς. Επιπρόσθετα, οι ενδείξεις και οι διαρροές θα οπτικοποιούνται στο ΓΠΣ και θα καταδεικνύεται η περιοχή ενδιαφέροντος ώστε να καθοδηγείται σωστά και με ακρίβεια το συνεργείο αποκατάστασης.

Οι εργασίες του συνεργείου αποκατάστασης βλαβών θα υποστηρίζονται από εφαρμογή που θα εκτελείται σε κινητές συσκευές και θα αποτελεί ένα αυτόνομο σύστημα προβολής των υπόγειων υποδομών. Η εξειδικευμένη αυτή εφαρμογή με βάση τη γεωγραφική θέση του χρήστη θα προβάλλει στην κινητή του συσκευή πληροφορίες σχετικά με τις υπόγειες υποδομές στο συγκεκριμένο σημείο αντλώντας δεδομένα από το ΓΠΣ. Οι πληροφορίες θα προβάλλονται σε περιβάλλον επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality) και θα αφορούν στοιχεία για τις υπόγειες υποδομές που βρίσκονται στο πεδίο προβολής της κάμερας της κινητής συσκευής όπως αποχέτευση, ηλεκτρικό δίκτυο, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κλπ. Το συνεργείο αποκατάστασης θα έχει επιπρόσθετα όλες τις λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον αγωγό (διάμετρο, υλικό, θέση) που βρίσκεται στο υπέδαφος μπροστά του, όπως επίσης και πληροφορίες που αφορούν θέματα ασφάλειας (π.χ. τάση ηλεκτρικών καλωδίων, ασφαλής απόσταση εκσκαφής) και προληπτικά μέτρα για αποφυγή ζημιών σε άλλες υποδομές που τυχόν θα επηρεαστούν (π.χ. αποκοπή καλωδίων τηλεπικοινωνιών).