Διεθνής Επιστημονική Διάκριση της Δρ. Ροδάνθης –Ελισάβετ Μαμούρη


To Βραβείο Ibana (Inaba Prize) απονεμήθηκε στην Ερευνήτρια της Ερευνητικής Μονάδας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Ροδάνθη-Ελισάβετ Μαμούρη για την επιστημονική εργασία με τίτλο: «New ways to use polarization lidars: Separation of fine-mode and coarse-mode dust and estimation of cloud-relevant aerosol parameters»

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνονται νέες μέθοδοι αξιοποίησης δεδομένων πόλωσης της ακτινοβολίας για τον διαχωρισμού των διαφόρων τύπων ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων και σωματιδίων ερημικής σκόνης διαφορετικού μεγέθους καθώς επίσης και την συμβολή τους στον σχηματισμό νεφών. Οι νέες μέθοδοι που παρουσιάστηκαν στηρίζονται στη συνδυαστική χρήση τεχνικών ενεργούς τηλεπισκόπησης (lidar) και παθητικής τηλεπισκόπησης (φωτόμετρα).

Το Inaba Prize αποτελεί διεθνή αναγνώριση στον τομέα των Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης και απονέμεται κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Radar και Laser, σε ένα ερευνητή ηλικίας κάτω των σαράντα ετών ο οποίος επιλέγεται από την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας για τη Μελέτη της Ατμόσφαιρας με lidars (International Coordination-group for Atmospheric Studies  ICLAS  http://iclas-ilrc.org).

Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Laser και Radar (International Laser-Radar Conference –28th ILRC), που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2017 (http://ilrc28.inoe.ro), όπου συμμετείχαν 353 ερευνητές από 31 χώρες.

Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας για τη Μελέτη της Ατμόσφαιρας με lidars (ICLAS), κατά τη διάρκεια του οποίου η επιτροπή επιλέγει και απονέμει πέραν του Inaba Prize σε νέο ερευνητή που παρουσιάζει σημαντικό ερευνητικό έργο, τα βραβεία καλύτερης παρουσίασης στο συνέδριο, καθώς και το Lifetime Achievement Award σε επιστήμονα του οποίου το έργο έχει καθοδηγήσει και συμβάλει σημαντικά και διαχρονικά στη εξέλιξη της έρευνας στο πεδίο της τηλεπισκόπησης της Ατμόσφαιρας. Για το 2017 το Lifetime Achievement Award απονεμήθηκε στους Dr. Upendra Signh (NASA, USA) και Dr. Mike Hardesty (NOAA, USA). Από το 1968, το Διεθνές συνέδριο για Laser, και Radar (International Laser-Radar Conference – ILRC) αποτελεί το μεγαλύτερο φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, την ενθάρρυνση συνεργασιών και την παρουσίαση τεχνολογιών αιχμής που σχετίζονται με την τεχνική τηλεπισκόπησης με laser (lidar) καθώς επίσης και την παρουσίαση νέων σημαντικών ερευνών και εφαρμογών αυτής.
Σήμερα, τα lidars λειτουργούν σε επίγειες, εναέριες και δορυφορικές πλατφόρμες. Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ στο ΤΕΠΑΚ διαθέτει επίγειο σύστημα lidar μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου για την μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων (EARLINETwww.earlinet.org) καθώς επίσης και ηλιακό φωτόμετρο μέλος του παγκόσμιου αυτοματοποιημένου δικτύου μελέτης σωματιδίων (AERONETNASA). Επιπρόσθετα, το Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ σε στενή συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο της Γερμανίας TROPOS, υλοποιεί το πείραμα Cy-CARE (Cyprus Cloud Aerosol and Rain Experiment) στην Λεμεσό, Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2018 το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία όσον αφορά την μελέτη της επίδρασης αιωρούμενων σωματιδίων στον σχηματισμό νεφών και βροχής, και στην κλιματική αλλαγή.
 

Πρόσφατα άρθρα

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Διάλεξη Δρ Δημήτρη Νανόπουλου - Προς έναν νέο κόσμο, προς ένα νέο πανεπιστήμιο

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Προκήρυξη Θέσεων για Μεταπτυχιακές Σπουδές Επιπέδου Μάστερ (ΜΑ/MSc) 2018-19

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

Κυκλοφόρησε το ενημερωτικό έντυπο «Πληροφορίες για υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές επιπέδου Μάστερ 2018/2019»

To Βραβείο Ibana (Inaba Prize) απονεμήθηκε στην Ερευνήτρια της Ερευνητικής Μονάδας ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Ροδάνθη-Ελισάβετ Μαμούρη για την επιστημονική εργασία με τίτλο: «New ways to use polarization lidars: Separation of fine-mode and coarse-mode dust and estimation of cloud-relevant aerosol parameters»

Στη συγκεκριμένη εργασία προτείνονται νέες μέθοδοι αξιοποίησης δεδομένων πόλωσης της ακτινοβολίας για τον διαχωρισμού των διαφόρων τύπων ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων και σωματιδίων ερημικής σκόνης διαφορετικού μεγέθους καθώς επίσης και την συμβολή τους στον σχηματισμό νεφών. Οι νέες μέθοδοι που παρουσιάστηκαν στηρίζονται στη συνδυαστική χρήση τεχνικών ενεργούς τηλεπισκόπησης (lidar) και παθητικής τηλεπισκόπησης (φωτόμετρα).

Το Inaba Prize αποτελεί διεθνή αναγνώριση στον τομέα των Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης και απονέμεται κάθε δύο χρόνια κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου Radar και Laser, σε ένα ερευνητή ηλικίας κάτω των σαράντα ετών ο οποίος επιλέγεται από την ομάδα εργασίας της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας για τη Μελέτη της Ατμόσφαιρας με lidars (International Coordination-group for Atmospheric Studies  ICLAS  http://iclas-ilrc.org).

Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του 28ου Διεθνούς Συνεδρίου Laser και Radar (International Laser-Radar Conference –28th ILRC), που έλαβε χώρα στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας από τις 25 έως τις 30 Ιουνίου 2017 (http://ilrc28.inoe.ro), όπου συμμετείχαν 353 ερευνητές από 31 χώρες.

Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Συντονιστικής Ομάδας για τη Μελέτη της Ατμόσφαιρας με lidars (ICLAS), κατά τη διάρκεια του οποίου η επιτροπή επιλέγει και απονέμει πέραν του Inaba Prize σε νέο ερευνητή που παρουσιάζει σημαντικό ερευνητικό έργο, τα βραβεία καλύτερης παρουσίασης στο συνέδριο, καθώς και το Lifetime Achievement Award σε επιστήμονα του οποίου το έργο έχει καθοδηγήσει και συμβάλει σημαντικά και διαχρονικά στη εξέλιξη της έρευνας στο πεδίο της τηλεπισκόπησης της Ατμόσφαιρας. Για το 2017 το Lifetime Achievement Award απονεμήθηκε στους Dr. Upendra Signh (NASA, USA) και Dr. Mike Hardesty (NOAA, USA). Από το 1968, το Διεθνές συνέδριο για Laser, και Radar (International Laser-Radar Conference – ILRC) αποτελεί το μεγαλύτερο φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών, την ενθάρρυνση συνεργασιών και την παρουσίαση τεχνολογιών αιχμής που σχετίζονται με την τεχνική τηλεπισκόπησης με laser (lidar) καθώς επίσης και την παρουσίαση νέων σημαντικών ερευνών και εφαρμογών αυτής.
Σήμερα, τα lidars λειτουργούν σε επίγειες, εναέριες και δορυφορικές πλατφόρμες. Το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Τηλεπισκόπησης του Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ στο ΤΕΠΑΚ διαθέτει επίγειο σύστημα lidar μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου για την μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων (EARLINETwww.earlinet.org) καθώς επίσης και ηλιακό φωτόμετρο μέλος του παγκόσμιου αυτοματοποιημένου δικτύου μελέτης σωματιδίων (AERONETNASA). Επιπρόσθετα, το Ερευνητικού Κέντρου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ σε στενή συνεργασία με το ερευνητικό κέντρο της Γερμανίας TROPOS, υλοποιεί το πείραμα Cy-CARE (Cyprus Cloud Aerosol and Rain Experiment) στην Λεμεσό, Οκτώβριος 2016-Απρίλιος 2018 το οποίο αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία όσον αφορά την μελέτη της επίδρασης αιωρούμενων σωματιδίων στον σχηματισμό νεφών και βροχής, και στην κλιματική αλλαγή.