Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής


Νέα-Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής διεξάγεται ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO. H πρόσκληση και η φόρμα υποβολής συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του έργου AGROINNOECO (www.agroinnoeco.eu).

Για την Κύπρο στο έργο συμμετέχει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Δρα Δημήτρη Τσάλτα, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.

Σκοπός του έργου AGROINNOECO είναι να αναδειχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης και δικτύωσης θα υποστηριχθούν προκειμένου να ετοιμάσουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση πέντε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν ως εξής:

  • H εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην περιοχή αναφοράς
  • Ο βαθμός ενσωμάτωσης της ιδέας στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Οι δεξιότητες των ατόμων που συμμετέχουν
  • Το επίπεδο καινοτομίας της ιδέας
  • Η επαλήθευση του προβλήματος και της λύσης του (εφικτότητα και βιωσιμότητα της ιδέας)

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων, των Νέων Καινοτόμων Επιχειρηματιών, Χρηματοδοτικούς Φορείς/Επενδυτές και εκπροσώπους Επιχειρηματικών Φορέων.

Οι 15 καλύτερες προτάσεις που θα επιλεγούν ανά χώρα θα ενταχθούν δωρεάν στη διαδικασία προ-επώασης (pre-incubation activities) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και μέσω μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας (training–coaching & mentoring) θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με υφιστάμενες επιχειρήσεις θερμοκοιτίδων και λοιπούς μέντορες προκειμένου να δικτυωθούν και να διευρύνουν την καινοτόμα επιχειρηματική τους κουλτούρα. Τέλος προβλέπεται η παρουσίαση και προώθηση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σε B2B συναντήσεις με δυνητικούς επενδυτές στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας PATRASIQ 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59.

 

Πρόσφατα άρθρα

Έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών σε αφιέρωμα στον Αργεντινό συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Έκθεση με έργα φοιτητών του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών σε αφιέρωμα στον Αργεντινό συγγραφέα Χόρχε Λουίς Μπόρχες

Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής

Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής

Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Το ΤΕΠΑΚ νικητής και στα 2 βραβεία του Fair of European Innovators in Cultural Heritage

Διαγωνισμός για την υποβολή προτάσεων – καινοτόμων ιδεών στον τομέα της Αγροδιατροφής διεξάγεται ταυτόχρονα σε τέσσερις χώρες (Αλβανία, Βουλγαρία, Κύπρο και Ελλάδα), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου AGROINNOECO. H πρόσκληση και η φόρμα υποβολής συμμετοχής έχουν αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του έργου AGROINNOECO (www.agroinnoeco.eu).

Για την Κύπρο στο έργο συμμετέχει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το Εργαστήριο Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Δρα Δημήτρη Τσάλτα, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων.

Σκοπός του έργου AGROINNOECO είναι να αναδειχθούν καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες από νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες, οι οποίοι μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης και δικτύωσης θα υποστηριχθούν προκειμένου να ετοιμάσουν βιώσιμα επιχειρηματικά πλάνα.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν με βάση πέντε κριτήρια αξιολόγησης τα οποία έχουν ως εξής:

  • H εφαρμοσιμότητα της ιδέας στην περιοχή αναφοράς
  • Ο βαθμός ενσωμάτωσης της ιδέας στον αγροδιατροφικό τομέα
  • Οι δεξιότητες των ατόμων που συμμετέχουν
  • Το επίπεδο καινοτομίας της ιδέας
  • Η επαλήθευση του προβλήματος και της λύσης του (εφικτότητα και βιωσιμότητα της ιδέας)

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από ανεξάρτητες επιτροπές εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν τους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, των Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Φορέων, των Νέων Καινοτόμων Επιχειρηματιών, Χρηματοδοτικούς Φορείς/Επενδυτές και εκπροσώπους Επιχειρηματικών Φορέων.

Οι 15 καλύτερες προτάσεις που θα επιλεγούν ανά χώρα θα ενταχθούν δωρεάν στη διαδικασία προ-επώασης (pre-incubation activities) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου και μέσω μιας διαδραστικής εκπαιδευτικής και μαθησιακής εμπειρίας (training–coaching & mentoring) θα υποστηριχθούν για την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου με βάση τη δική τους επιχειρηματική ιδέα.

Παράλληλα θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με υφιστάμενες επιχειρήσεις θερμοκοιτίδων και λοιπούς μέντορες προκειμένου να δικτυωθούν και να διευρύνουν την καινοτόμα επιχειρηματική τους κουλτούρα. Τέλος προβλέπεται η παρουσίαση και προώθηση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών σε B2B συναντήσεις με δυνητικούς επενδυτές στο πλαίσιο της έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας PATRASIQ 2019.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 13η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 23:59.