Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος


Νέα-Ανακοινώσεις

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης πολυεπίπεδης συνεργασίας που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Συμφωνήθηκε όπως διευρυνθεί η επιστημονική και η εκπαιδευτική συνεργασία με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι π.χ. κοινή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, από κοινού σχεδιασμός και προσφορά εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη, προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές, τη σύνταξη μελετών για θέματα που άπτονται των τομέων δράσης του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος κτλ. Ιδιαίτερη βαρύτητα και προσήλωση θα δοθεί στην ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου.

Πρόσφατα άρθρα

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018, μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης πολυεπίπεδης συνεργασίας που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Συμφωνήθηκε όπως διευρυνθεί η επιστημονική και η εκπαιδευτική συνεργασία με την ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι π.χ. κοινή συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, από κοινού σχεδιασμός και προσφορά εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη, προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης σε φοιτητές, τη σύνταξη μελετών για θέματα που άπτονται των τομέων δράσης του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος κτλ. Ιδιαίτερη βαρύτητα και προσήλωση θα δοθεί στην ανάπτυξη δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και η Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Ιωάννα Παναγιώτου.