Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή


Νέα-Ανακοινώσεις

Tο τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει την έναρξη της μελέτης με θέμα «Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της συνδυασμένης χρήσης της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων αυτό-διαχείρισης νόσου σε άτομα με διπολική διαταραχή».

Η μελέτη διεξάγεται υπό την επιστημονική εποπτεία της Επίκουρου Καθηγήτριας του ΤΕΠΑΚ Δρ Μαρίας Καρανικόλα, με  κύρια ερευνήτρια την κα. Άννα Χατζηιωάννου, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης Management Of my Bipolarity-Μ.Ο.Β ως προς την ενδυνάμωση ατόμων με ΔΔ μέσω της βελτίωσης της ικανότητας αυτό-διαχείρισης της νόσου και συγκεκριμένα σε σχέση με τις παρακάτω παραμέτρους :

I.          Βελτίωση γνωστικής λειτουργίας

II.         Έλεγχος των παρορμήσεων

III.        Βελτίωση της ποιότητας ζωής

IV.        Βελτίωση γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τη διπολική διαταραχή

V.         Προαγωγή ορθής εφαρμογής της φαρμακοθεραπείας

VI.        Μείωση συχνότητας υποτροπής και της νοσοκομειακής νοσηλείας.

Τα άτομα που μπορούν να συμμετάσχουν στη μελέτη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια εισδοχής στη μελέτη

(Α) Κλινική διάγνωση διπολικής διαταραχής (τύπου I ή II)

(Β) Ηλικία μεταξύ 18 και 65 ετών 

(Γ) Ικανότητα για γραπτής ενυπόγραφη συγκατάθεση για συμμετοχή στη μελέτη

(Δ) Νορμοθυμία κατά την έναρξη της παρέμβασης βάσει κλινικής αξιολόγησης

(Ε) Εμπειρία νόσου τουλάχιστον ενός έτους βάσει αναφερόμενου ιστορικού 

 

H συμμετοχή στη μελέτη είναι σημαντική για τη βελτίωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων μέσω του λόγου (ψυχοθεραπείες) για τα άτομα με νευρο-βιολογικές/νευρο-ψυχιατρικές διαταραχές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε απευθείας στην ιστοσελίδα της μελέτης στο ΤΕΠΑΚ http://cveglab.cut.ac.cy,  στην ιστοσελίδα της μελέτης www.mob.com.cy ή στο Facebook: https://www.facebook.com/ManagementOfMyBipolarity/?modal=admin_todo_tour

Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.

Πρόσφατα άρθρα

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Η UBER στο ΤΕΠΑΚ: νέοι ορίζοντες συνεργασίας

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Έναρξη μελέτης στο ΤΕΠΑΚ με θέμα τη διπολική διαταραχή

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Διάκριση της Διδακτορικής Φοιτήτριας Άννας Χατζηιωάννου

Tο τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ ανακοινώνει την έναρξη της μελέτης με θέμα «Διερεύνηση αποτελεσματικότητας της συνδυασμένης χρήσης της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης στην ενδυνάμωση δεξιοτήτων αυτό-διαχείρισης νόσου σε άτομα με διπολική διαταραχή».

Η μελέτη διεξάγεται υπό την επιστημονική εποπτεία της Επίκουρου Καθηγήτριας του ΤΕΠΑΚ Δρ Μαρίας Καρανικόλα, με  κύρια ερευνήτρια την κα. Άννα Χατζηιωάννου, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας. Σκοπός της μελέτης είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής παρέμβασης Management Of my Bipolarity-Μ.Ο.Β ως προς την ενδυνάμωση ατόμων με ΔΔ μέσω της βελτίωσης της ικανότητας αυτό-διαχείρισης της νόσου και συγκεκριμένα σε σχέση με τις παρακάτω παραμέτρους :

I.          Βελτίωση γνωστικής λειτουργίας

II.         Έλεγχος των παρορμήσεων

III.        Βελτίωση της ποιότητας ζωής

IV.        Βελτίωση γνωστικού υπόβαθρου σχετικά με τη διπολική διαταραχή

V.         Προαγωγή ορθής εφαρμογής της φαρμακοθεραπείας

VI.        Μείωση συχνότητας υποτροπής και της νοσοκομειακής νοσηλείας.

Τα άτομα που μπορούν να συμμετάσχουν στη μελέτη πρέπει να πληρούν τα κριτήρια που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια εισδοχής στη μελέτη

(Α) Κλινική διάγνωση διπολικής διαταραχής (τύπου I ή II)

(Β) Ηλικία μεταξύ 18 και 65 ετών 

(Γ) Ικανότητα για γραπτής ενυπόγραφη συγκατάθεση για συμμετοχή στη μελέτη

(Δ) Νορμοθυμία κατά την έναρξη της παρέμβασης βάσει κλινικής αξιολόγησης

(Ε) Εμπειρία νόσου τουλάχιστον ενός έτους βάσει αναφερόμενου ιστορικού 

 

H συμμετοχή στη μελέτη είναι σημαντική για τη βελτίωση των θεραπευτικών παρεμβάσεων μέσω του λόγου (ψυχοθεραπείες) για τα άτομα με νευρο-βιολογικές/νευρο-ψυχιατρικές διαταραχές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε απευθείας στην ιστοσελίδα της μελέτης στο ΤΕΠΑΚ http://cveglab.cut.ac.cy,  στην ιστοσελίδα της μελέτης www.mob.com.cy ή στο Facebook: https://www.facebook.com/ManagementOfMyBipolarity/?modal=admin_todo_tour

Η έρευνα έχει λάβει έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής.