Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενίσχυσης δεξιοτήτων της Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης για την Υγεία (eHealth Literacy) φροντιστών ασθενών με άνοια– Erasmus+ eLILY


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της ερευνητικής ομάδας του τμήματος Νοσηλευτικής, με επιστημονική υπεύθυνη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου και κύρια ερευνήτρια, την κ. Αρετή Ευθυμίου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα  ERASMUS+ ενίσχυσης των δεξιοτήτων Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης οικογενειακών φροντιστών ανθρώπων με άνοια, το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης διδακτορικής έρευνας του τμήματος Νοσηλευτικής και συμμετέχουν ακόμη 4 χώρες: Πολωνία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία.  

Το πρόγραμμα eLily χρηματοδοτείται από το Erasmus+  για 2 χρόνια, με έναρξη τον Οκτώβριο 2018 και θα αναπτύξει ένα δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα  7 ενοτήτων για την Ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία, καθώς και ένα elearning πρόγραμμα για να ενισχύσει τις δεξιότητες των φροντιστών ανθρώπων με άνοια που ζουν εκτός των αστικών κέντρων. Οι κύριες ενότητες περιλαμβάνουν: εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες (εφαρμογές και tablet), ενίσχυση ικανοτήτων επικοινωνίας για την κατανόηση και έκφραση των προβλημάτων υγείας, εισαγωγή στις έννοιες health literacy και ehealth literacy, αξιολόγηση ιστοσελίδων και εφαρμογών για την υγεία, χρήση videos και κοινωνικών δικτύων.

Ήδη το Δεκέμβριο 2018, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στην Αθήνα, την οποία φιλοξένησε η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών. Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος προγραμματίζεται τον Ιούλιο 2019 στην Κύπρο από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Λίγα λόγια για την Εγγραμματοσύνη και την Ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία

Η Εγγραμματοσύνη και η ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο τομέα έρευνας σε Κύπρο και Ελλάδα. Η χρήση του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών για την άνοια από την οικογένεια ασθενών με άνοια, αποτελεί ένα σύγχρονο θέμα, μιας και η νέα τεχνολογία εισβάλει καθημερινά και πιο επιτακτικά στην καθημερινή ζωή αλλά και στη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας. Οι οικογενειακοί φροντιστές μπορεί να είναι τόσο οι σύζυγοι  αλλά και τα παιδιά  ή και άλλοι φίλοι ή συγγενείς ασθενών με άνοια, πάραυτα έρευνες έχουν δείξει ότι η ηλικία εάν και σχετίζεται με τη συχνότερη χρήση του διαδικτύου, δεν εγγυάται και την ποιοτικότερη χρήση σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και τη φροντίδα στο διαδίκτυο. 

Σήμερα, αν και περιορισμένες, υπάρχουν παρεμβάσεις και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου σε Κύπρο και Ελλάδα. Πολλοί οικογενειακοί φροντιστές δεν τις γνωρίζουν,  δε ξέρουν πώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή μπορεί να μην έχουν  τις απαραίτητες δεξιότητες για να τις χρησιμοποιήσουν. Η ενδυνάμωση αυτών των δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το συγκεκριμένο πληθυσμό ενδέχεται να βελτιώσει την παροχή φροντίδας και την εύρεση αξιολόγηση και χρήση πληροφοριών για την άνοια μέσω διαδικτύου από φροντιστές που ζουν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Το πρόγραμμα eLILY βασίστηκε στη θεωρία των 6 διαστάσεων της Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης για την υγεία, όπου σύμφωνα με αυτή χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής, δεξιότητα εύρεσης πληροφοριών, γενικότερης κατανόησης επιστημονικών όρων, αλλά και δυνατότητα εύρεσης, αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και θεμάτων για την υγεία.

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω της ερευνητικής ομάδας του τμήματος Νοσηλευτικής, με επιστημονική υπεύθυνη, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Δρ Ευριδίκη Παπασταύρου και κύρια ερευνήτρια, την κ. Αρετή Ευθυμίου, συμμετέχουν στο πρόγραμμα  ERASMUS+ ενίσχυσης των δεξιοτήτων Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης οικογενειακών φροντιστών ανθρώπων με άνοια, το οποίο προέκυψε ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης διδακτορικής έρευνας του τμήματος Νοσηλευτικής και συμμετέχουν ακόμη 4 χώρες: Πολωνία, Ελλάδα, Βουλγαρία και Ιταλία.  

Το πρόγραμμα eLily χρηματοδοτείται από το Erasmus+  για 2 χρόνια, με έναρξη τον Οκτώβριο 2018 και θα αναπτύξει ένα δια ζώσης εκπαιδευτικό πρόγραμμα  7 ενοτήτων για την Ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία, καθώς και ένα elearning πρόγραμμα για να ενισχύσει τις δεξιότητες των φροντιστών ανθρώπων με άνοια που ζουν εκτός των αστικών κέντρων. Οι κύριες ενότητες περιλαμβάνουν: εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες (εφαρμογές και tablet), ενίσχυση ικανοτήτων επικοινωνίας για την κατανόηση και έκφραση των προβλημάτων υγείας, εισαγωγή στις έννοιες health literacy και ehealth literacy, αξιολόγηση ιστοσελίδων και εφαρμογών για την υγεία, χρήση videos και κοινωνικών δικτύων.

Ήδη το Δεκέμβριο 2018, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στην Αθήνα, την οποία φιλοξένησε η Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών. Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος προγραμματίζεται τον Ιούλιο 2019 στην Κύπρο από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Λίγα λόγια για την Εγγραμματοσύνη και την Ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία

Η Εγγραμματοσύνη και η ψηφιακή εγγραμματοσύνη σε θέματα για την υγεία αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο τομέα έρευνας σε Κύπρο και Ελλάδα. Η χρήση του διαδικτύου για εύρεση πληροφοριών για την άνοια από την οικογένεια ασθενών με άνοια, αποτελεί ένα σύγχρονο θέμα, μιας και η νέα τεχνολογία εισβάλει καθημερινά και πιο επιτακτικά στην καθημερινή ζωή αλλά και στη διαχείριση της υγείας και της φροντίδας. Οι οικογενειακοί φροντιστές μπορεί να είναι τόσο οι σύζυγοι  αλλά και τα παιδιά  ή και άλλοι φίλοι ή συγγενείς ασθενών με άνοια, πάραυτα έρευνες έχουν δείξει ότι η ηλικία εάν και σχετίζεται με τη συχνότερη χρήση του διαδικτύου, δεν εγγυάται και την ποιοτικότερη χρήση σε ζητήματα που αφορούν την υγεία και τη φροντίδα στο διαδίκτυο. 

Σήμερα, αν και περιορισμένες, υπάρχουν παρεμβάσεις και υπηρεσίες που παρέχονται μέσω διαδικτύου σε Κύπρο και Ελλάδα. Πολλοί οικογενειακοί φροντιστές δεν τις γνωρίζουν,  δε ξέρουν πώς μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή μπορεί να μην έχουν  τις απαραίτητες δεξιότητες για να τις χρησιμοποιήσουν. Η ενδυνάμωση αυτών των δεξιοτήτων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το συγκεκριμένο πληθυσμό ενδέχεται να βελτιώσει την παροχή φροντίδας και την εύρεση αξιολόγηση και χρήση πληροφοριών για την άνοια μέσω διαδικτύου από φροντιστές που ζουν εκτός μεγάλων αστικών κέντρων.

Το πρόγραμμα eLILY βασίστηκε στη θεωρία των 6 διαστάσεων της Ψηφιακής Εγγραμματοσύνης για την υγεία, όπου σύμφωνα με αυτή χρειάζονται ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής, δεξιότητα εύρεσης πληροφοριών, γενικότερης κατανόησης επιστημονικών όρων, αλλά και δυνατότητα εύρεσης, αξιολόγησης και χρήσης πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και θεμάτων για την υγεία.