Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριετές ευρωπαϊκό έργο DOSSIER-Cloud


Νέα-Ανακοινώσεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριετές ευρωπαϊκό έργο DOSSIER-Cloud το οποίο συντονίστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο Tεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής, σε συνεργασία με δύο πρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπη, το University of Tilburg – UvT (https://www.tilburguniversity.edu/nl ) και το Politecnico di Milano – POLIMI (https://www.polimi.it ).

 

Το πρόγραμμα DOSSIER-Cloud είναι το ακρώνυμο του προγράμματος «DevOps-based Software engIneERing for the Cloud» το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και εμπίμπτει στην ενότητα Horizon 2020-TWINNING (Coordination and Support Actions – CSA). H πρόσκληση «Twinning» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, ούτως ώστε ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας να λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, επιτρέποντας στις μεμονωμένες ερευνητικές δυνάμεις των κρατών-μελών που χαρακτηρίζονται από χαμηλή απόδοση στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας να βελτιστοποιηθούν, μέσω της «διδυμοποίησής» τους με ηγετικούς φορείς της ΕΕ.

Ο στόχος του έργου ήταν να διευκολύνει τη μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών, καθώς και δοκιμασμένων με επιτυχία ερευνητικών πρακτικών από τα πανεπιστήμια UvT και POLIMI στο ΤΠΚ, ώστε να ενισχυθεί το ερευνητικό και επιστημονικό προφίλ των εταίρων στη σχετική περιοχή. Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν πολλαπλές δραστηριότητες και δράσεις που αφορούσαν την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημοσύνης σε εξειδικευμένα θέματα έρευνας στο χώρο της Τεχνολογίας Λογισμικού, του Υπολογιστικού Νέφους και την ανάπτυξη Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού (επιστημονικές επισκέψεις, ημερίδες, συνέδρια και συμπόσια, κλπ.).

Τα αποτελέσματα του προγράμματος DOSSIER-Cloud συνοψίζονται σε σειρά δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια της σχετικής περιοχής, αριθμό νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Horizon-2020 για την προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ, τη σύναψη συμφωνιών και συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, και τη διάνοιξη νέων δρόμων έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: http://web.cut.ac.cy/dossier

Πρόσφατα άρθρα

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το τριετές ευρωπαϊκό έργο DOSSIER-Cloud το οποίο συντονίστηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) και πιο συγκεκριμένα το εργαστήριο Tεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής, σε συνεργασία με δύο πρωτοπόρα και διεθνώς αναγνωρισμένα πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα της Ευρώπη, το University of Tilburg – UvT (https://www.tilburguniversity.edu/nl ) και το Politecnico di Milano – POLIMI (https://www.polimi.it ).

 

Το πρόγραμμα DOSSIER-Cloud είναι το ακρώνυμο του προγράμματος «DevOps-based Software engIneERing for the Cloud» το οποίο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και εμπίμπτει στην ενότητα Horizon 2020-TWINNING (Coordination and Support Actions – CSA). H πρόσκληση «Twinning» του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 έχει ως στόχο την μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, ούτως ώστε ο ευρωπαϊκός χώρος έρευνας να λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, επιτρέποντας στις μεμονωμένες ερευνητικές δυνάμεις των κρατών-μελών που χαρακτηρίζονται από χαμηλή απόδοση στους τομείς της έρευνας και καινοτομίας να βελτιστοποιηθούν, μέσω της «διδυμοποίησής» τους με ηγετικούς φορείς της ΕΕ.

Ο στόχος του έργου ήταν να διευκολύνει τη μεταφορά επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών, καθώς και δοκιμασμένων με επιτυχία ερευνητικών πρακτικών από τα πανεπιστήμια UvT και POLIMI στο ΤΠΚ, ώστε να ενισχυθεί το ερευνητικό και επιστημονικό προφίλ των εταίρων στη σχετική περιοχή. Κατά τη διάρκεια του έργου υλοποιήθηκαν πολλαπλές δραστηριότητες και δράσεις που αφορούσαν την εκπαίδευση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και επιστημοσύνης σε εξειδικευμένα θέματα έρευνας στο χώρο της Τεχνολογίας Λογισμικού, του Υπολογιστικού Νέφους και την ανάπτυξη Κατανεμημένων Συστημάτων Λογισμικού (επιστημονικές επισκέψεις, ημερίδες, συνέδρια και συμπόσια, κλπ.).

Τα αποτελέσματα του προγράμματος DOSSIER-Cloud συνοψίζονται σε σειρά δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια της σχετικής περιοχής, αριθμό νέων προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του Horizon-2020 για την προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ, τη σύναψη συμφωνιών και συνεργασιών με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς, και τη διάνοιξη νέων δρόμων έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του έργου: http://web.cut.ac.cy/dossier