Ερευνητικό Έργο STEAM: Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) πρωτοστατεί στην ενδυνάμωση του Λιμανιού της Λεμεσού για να καταστεί σταθμός μεταφόρτωσης φορτίων στην Ανατολική Μεσόγειο


Νέα-Ανακοινώσεις

O γενικός στόχος του προγράμματος STEAM (Sea Traffic management in the EAstern Mediterranean) είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει:

  • ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών,  αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, και
  • ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με τη χρήση βελτιωμένων υπηρεσιών που βασίζονται στην τυποποιημένη διασύνδεση μεταξύ πλοίου και λιμανιού.

“Το PortCDM ξεκινά ζωντανά στο Λιμάνι της Λεμεσού!”

Για το σκοπό αυτό, τα λιμάνια της Κύπρου, και ειδικά το Λιμάνι της Λεμεσού έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο λόγω της στρατηγικής του θέσης σαν κόμβος πληροφοριών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες τόσο με γειτονικά λιμάνια, όσο και με πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο για βελτιστοποίηση των διαδρομών τους και αποφυγή κινδύνων. Επίσης, η γεωγραφική θέση της Κύπρου ενθαρρύνει την χρήση των λιμανιών της σαν σταθμούς μεταφόρτωσης για σκοπούς θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων. Το πρόγραμμα θα βασιστεί πάνω στα θεμέλια που έχουν θέσει τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: MONALISA και STMV; το πρώτο αφορά τη σύλληψη της ιδέας της Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (STM), ενώ το δεύτερο αφορά την επικύρωση της σε διάφορα λιμάνια στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Λιμανιού της Λεμεσού. Στο πρόγραμμα STEAM, σχεδιάζουμε την εκτενή επέκταση και επαύξηση της επιτυχής εφαρμογής της έννοιας του STM στο Λιμάνι Λεμεσού μέσω της Πλατφόρμας Συλλογικής Λήψης Αποφάσεων (PortCDM), η οποία θα διασφαλίζει την επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο από όλους τους εμπλεκομένους φορείς στα λιμάνια της Κύπρου. Επιπλέον, το Λιμάνι Λεμεσού θα εκμοντερνιστεί με καινούργιες τεχνολογίες και προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, προσφέροντας έτσι καινούργια εργαλεία λήψης αποφάσεων και υπηρεσίες στους ναυτικούς φορείς.    

“Το STEAM (Sea Traffic Management in the EAstern Mediterranean) είναι ένα ερευνητικό έργο διάρκειας τριών χρόνων που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019, με προϋπολογισμό της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου.”

Το έργο STEAM θα συντονίζεται από το ΤΕΠΑΚ με τη συμμετοχή του Σουηδικού ερευνητικού κέντρου RISE σαν Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Το RISE, καθότι πρωτοπόρος στον τομέα της ναυτιλιακής πληροφορικής και συνιδρυτές του STM/PortCDM, θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών του STM/PortCDM στην Ανατολική Μεσόγειο. Το διεπιστημονικό δίκτυο συνεργασίας του STEAM αποτελείται επίσης από καταξιωμένους φορείς στον τομέα της Κυπριακής ναυτιλίας συμπεριλαμβανομένου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και τρεις ιδιωτικές εταιρείες: την TOTOTHEO, την DELEVANT και την CYPRUSUBSEA.  Ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η δημιουργία του “Κέντρου Ναυτιλιακής Καινοτομίας”, μέσω του οποίου οι εταίροι του έργου θα μπορούν να συνεχίσουν τις επαφές μετά και από την ολοκλήρωση του έργου, και τις συνεργασίες με άλλους σημαντικούς οργανισμούς, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ολιστικά οι προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της ναυτιλίας.    

“Μέσω του STEAM θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σαν βιτρίνα του STM για όλο τον κόσμο.”

Επικοινωνία: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy

Πρόσφατα άρθρα

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

O γενικός στόχος του προγράμματος STEAM (Sea Traffic management in the EAstern Mediterranean) είναι η αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνθήκες ασφάλειας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη του Λιμανιού της Λεμεσού έτσι ώστε να αποτελέσει:

  • ένα σταθμό μεταφόρτωσης φορτίων και κέντρο πληροφοριών διεθνών προδιαγραφών,  αξιοποιώντας μοντέρνες ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν εισαχθεί στον τομέα της ναυτιλίας, και
  • ένα πόλο έλξης για θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο με τη χρήση βελτιωμένων υπηρεσιών που βασίζονται στην τυποποιημένη διασύνδεση μεταξύ πλοίου και λιμανιού.

“Το PortCDM ξεκινά ζωντανά στο Λιμάνι της Λεμεσού!”

Για το σκοπό αυτό, τα λιμάνια της Κύπρου, και ειδικά το Λιμάνι της Λεμεσού έχει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο λόγω της στρατηγικής του θέσης σαν κόμβος πληροφοριών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες τόσο με γειτονικά λιμάνια, όσο και με πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο για βελτιστοποίηση των διαδρομών τους και αποφυγή κινδύνων. Επίσης, η γεωγραφική θέση της Κύπρου ενθαρρύνει την χρήση των λιμανιών της σαν σταθμούς μεταφόρτωσης για σκοπούς θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων. Το πρόγραμμα θα βασιστεί πάνω στα θεμέλια που έχουν θέσει τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα: MONALISA και STMV; το πρώτο αφορά τη σύλληψη της ιδέας της Διαχείρισης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας (STM), ενώ το δεύτερο αφορά την επικύρωση της σε διάφορα λιμάνια στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Λιμανιού της Λεμεσού. Στο πρόγραμμα STEAM, σχεδιάζουμε την εκτενή επέκταση και επαύξηση της επιτυχής εφαρμογής της έννοιας του STM στο Λιμάνι Λεμεσού μέσω της Πλατφόρμας Συλλογικής Λήψης Αποφάσεων (PortCDM), η οποία θα διασφαλίζει την επίγνωση της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο από όλους τους εμπλεκομένους φορείς στα λιμάνια της Κύπρου. Επιπλέον, το Λιμάνι Λεμεσού θα εκμοντερνιστεί με καινούργιες τεχνολογίες και προχωρημένες μεθόδους ανάλυσης δεδομένων, προσφέροντας έτσι καινούργια εργαλεία λήψης αποφάσεων και υπηρεσίες στους ναυτικούς φορείς.    

“Το STEAM (Sea Traffic Management in the EAstern Mediterranean) είναι ένα ερευνητικό έργο διάρκειας τριών χρόνων που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019, με προϋπολογισμό της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) Κύπρου.”

Το έργο STEAM θα συντονίζεται από το ΤΕΠΑΚ με τη συμμετοχή του Σουηδικού ερευνητικού κέντρου RISE σαν Ερευνητικός Φορέας του Εξωτερικού. Το RISE, καθότι πρωτοπόρος στον τομέα της ναυτιλιακής πληροφορικής και συνιδρυτές του STM/PortCDM, θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και εφαρμογή των αρχών του STM/PortCDM στην Ανατολική Μεσόγειο. Το διεπιστημονικό δίκτυο συνεργασίας του STEAM αποτελείται επίσης από καταξιωμένους φορείς στον τομέα της Κυπριακής ναυτιλίας συμπεριλαμβανομένου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, τον Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων Κύπρου και τρεις ιδιωτικές εταιρείες: την TOTOTHEO, την DELEVANT και την CYPRUSUBSEA.  Ένα μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα του έργου θα είναι η δημιουργία του “Κέντρου Ναυτιλιακής Καινοτομίας”, μέσω του οποίου οι εταίροι του έργου θα μπορούν να συνεχίσουν τις επαφές μετά και από την ολοκλήρωση του έργου, και τις συνεργασίες με άλλους σημαντικούς οργανισμούς, τόσο σε τοπικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ολιστικά οι προκλήσεις που υπάρχουν στον τομέα της ναυτιλίας.    

“Μέσω του STEAM θέλουμε να εγκαθιδρύσουμε την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σαν βιτρίνα του STM για όλο τον κόσμο.”

Επικοινωνία: Μιχάλης Μιχαηλίδης, Επίκουρος Καθηγητής, michalis.michaelides@cut.ac.cy