ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 45001:2018


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστοποιήθηκε με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 που αφορά τα θέματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη δέσμευση της Διοίκησης και των Πρυτανικών Aρχών του Πανεπιστημίου στα θέματα ασφάλειας και υγείας και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του οργανισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και ο πρώτος οργανισμός δημοσίου δικαίου που πιστοποιείται με το συγκεκριμένο πρότυπο.

Το ISO 45001 αποτελεί ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρότυπο, αναγνωρισμένο παγκόσμια, που εκδίδεται για κάλυψη θεμάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η εφαρμογή του προτύπου βοηθά τους σύγχρονους οργανισμούς να οργανώσουν/διαχειριστούν συστηματικά τα θέματα ασφάλειας και υγείας εντός τους οργανισμούς τους με ορθολογικό και δομημένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό/εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο οργανισμός δραστηριοποιείται. Επιπρόσθετα παρέχει το πλαίσιο διαχείρισης της επικινδυνότητας και ευκαιριών για βελτίωση, με στόχο την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.

Η πιστοποιημένη εφαρμογή τέτοιου προτύπου από το Πανεπιστήμιο έχει τα εξής οφέλη:

 1. Τοποθετεί το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο σε μια διακεκριμένη κατηγορία οργανισμών.
 2. Προλαμβάνει/αποτρέπει ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα ή/και επαγγελματικές ασθένειες και κατ’ επέκταση βελτιώνει την απόδοση του οργανισμού.
 3. Συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας.
 4. Προωθεί συνεχή βελτίωση στα θέματα ασφάλειας και υγείας.
 5. Εμπεδώνει νοοτροπία πρόληψης στα θέματα ασφάλειας και υγείας.
 6. Διασφαλίζει συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού.
 7. Διαμορφώνει την αναγκαία νοοτροπία και την ορθή καθημερινή πρακτική στα θέματα ασφάλειας και υγείας στο προσωπικό του οργανισμού και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου που μελλοντικά  θα αποτελέσουν τους νέους εργοδότες/εργοδοτούμενους στην κοινωνία.

Πρόσφατα άρθρα

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστοποιήθηκε με το νέο διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018 που αφορά τα θέματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τη δέσμευση της Διοίκησης και των Πρυτανικών Aρχών του Πανεπιστημίου στα θέματα ασφάλειας και υγείας και την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του οργανισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα και ο πρώτος οργανισμός δημοσίου δικαίου που πιστοποιείται με το συγκεκριμένο πρότυπο.

Το ISO 45001 αποτελεί ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο πρότυπο, αναγνωρισμένο παγκόσμια, που εκδίδεται για κάλυψη θεμάτων διαχείρισης ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Η εφαρμογή του προτύπου βοηθά τους σύγχρονους οργανισμούς να οργανώσουν/διαχειριστούν συστηματικά τα θέματα ασφάλειας και υγείας εντός τους οργανισμούς τους με ορθολογικό και δομημένο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη το εσωτερικό/εξωτερικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο οργανισμός δραστηριοποιείται. Επιπρόσθετα παρέχει το πλαίσιο διαχείρισης της επικινδυνότητας και ευκαιριών για βελτίωση, με στόχο την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας και την πρόληψη ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων.

Η πιστοποιημένη εφαρμογή τέτοιου προτύπου από το Πανεπιστήμιο έχει τα εξής οφέλη:

 1. Τοποθετεί το  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο σε μια διακεκριμένη κατηγορία οργανισμών.
 2. Προλαμβάνει/αποτρέπει ατυχήματα και επικίνδυνα συμβάντα ή/και επαγγελματικές ασθένειες και κατ’ επέκταση βελτιώνει την απόδοση του οργανισμού.
 3. Συνεχή παρακολούθηση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας.
 4. Προωθεί συνεχή βελτίωση στα θέματα ασφάλειας και υγείας.
 5. Εμπεδώνει νοοτροπία πρόληψης στα θέματα ασφάλειας και υγείας.
 6. Διασφαλίζει συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις του οργανισμού.
 7. Διαμορφώνει την αναγκαία νοοτροπία και την ορθή καθημερινή πρακτική στα θέματα ασφάλειας και υγείας στο προσωπικό του οργανισμού και στους φοιτητές του Πανεπιστημίου που μελλοντικά  θα αποτελέσουν τους νέους εργοδότες/εργοδοτούμενους στην κοινωνία.