Το ΤΠΚ είναι το πρώτο πράσινο Πανεπιστήμιο της Κύπρου


Νέα-Ανακοινώσεις

Πραγματοποιήθηκε στις 22/1/2019 η απονομή των βραβείων του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης σε Ειδική Επίσημη Τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίδοση των βραβείων έγινε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά 2018 παρέλαβε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ Κώστας Χόππας. Παρόντες στην εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάδειξη της συνεχής δέσμευσή του στο στόχο Πράσινο Πανεπιστήμιο ήταν  ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η ομάδα Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας  και Ανάπτυξης, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και ο συντονιστής του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου.

Το ΤΠΚ είναι το πρώτο πράσινο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στο οποίο απονέμεται η διάκριση αυτή.

Ο Χρυσός Προστάτης αφορά ενέργειες του οργανισμού για τα πιο κάτω θέματα:

  • Διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής του πολιτικής.
  • Εγκαθιδρύει περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις.
  • Μειώνει την κατανάλωση φυσικών πόρων, μέσα από την υιοθέτηση των κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών.
  • Ενισχύει τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς και αναλαμβάνει φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης.

Η αξιολόγηση των Υποψήφιων οργανισμών έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης για τα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις 2018 στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Η διαδικασία αξιολόγησε τη δέσμευση του οργανισμού για σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση και περιβαλλοντική εταιρική κοινωνική ευθύνη.

Πρόσφατα άρθρα

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Το ΤΠΚ τιμά με πρωτότυπο τρόπο την ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Climate-KIC Journey! Το μεγαλύτερο θερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κλιματικής Καινοτομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους επαγγελματίες

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πολυθεματική  Νοσηλευτική Ημερίδα, στις 22 Φεβρουαρίου 2019 στο ΤΕΠΑΚ

Πραγματοποιήθηκε στις 22/1/2019 η απονομή των βραβείων του Κυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης σε Ειδική Επίσημη Τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Η επίδοση των βραβείων έγινε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη.

Το βραβείο «Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος» για τη χρονιά 2018 παρέλαβε από τον Εξοχότατο Πρόεδρο εκ μέρους του Πανεπιστημίου ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ Κώστας Χόππας. Παρόντες στην εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου με σκοπό την ανάδειξη της συνεχής δέσμευσή του στο στόχο Πράσινο Πανεπιστήμιο ήταν  ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, η ομάδα Αειφορικής Παιδείας, Έρευνας  και Ανάπτυξης, οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών και ο συντονιστής του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου.

Το ΤΠΚ είναι το πρώτο πράσινο Πανεπιστήμιο της Κύπρου στο οποίο απονέμεται η διάκριση αυτή.

Ο Χρυσός Προστάτης αφορά ενέργειες του οργανισμού για τα πιο κάτω θέματα:

  • Διαχειρίζεται τα περιβαλλοντικά θέματα ως αναπόσπαστο μέρος της επιχειρησιακής του πολιτικής.
  • Εγκαθιδρύει περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις.
  • Μειώνει την κατανάλωση φυσικών πόρων, μέσα από την υιοθέτηση των κατάλληλων βέλτιστων πρακτικών.
  • Ενισχύει τοπικούς περιβαλλοντικούς φορείς και αναλαμβάνει φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής του Ευθύνης.

Η αξιολόγηση των Υποψήφιων οργανισμών έγινε από την Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης για τα Παγκύπρια Περιβαλλοντικά Βραβεία για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις 2018 στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και εκπροσώπων όλων των συνεργαζόμενων φορέων.

Η διαδικασία αξιολόγησε τη δέσμευση του οργανισμού για σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση και περιβαλλοντική εταιρική κοινωνική ευθύνη.