Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Κύπρου εγκαινιάζουν νέα βάση συνεργασίας


Νέα-Ανακοινώσεις

Τα δύο κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανανέωσαν σήμερα τη διμερή συνεργασία τους, εγκαινιάζοντας μια εποχή συναντίληψης και κοινών στρατηγικών επιδιώξεων για το συμφέρον του τόπου.

Σε συνάντηση για ανανέωση πρωτοκόλλου συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στην Πρυτανεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι Πρυτάνεις Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και Τάσος Χριστοφίδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη πολλών κοινών συνιστωσών μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Επιπλέον της συνεργασίας η οποία υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλες προοπτικές διαφαίνονται μέσα από την κοινή και συνεργατική δυναμική των δύο πανεπιστημίων, τα οποία αποτελούν σήμερα τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της Κύπρου.

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη κοινή συμμετοχή των δύο πανεπιστημίων σε τουλάχιστον 30 Ευρωπαΐκά ερευνητικά έργα (στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας 7ΠΠ, HORIZON2020, RESTART), έχουν αναμφίβολα αναδειχθεί κοινοί ερευνητικοί τομείς αιχμής και διεπιστημονικά αντικείμενα για συνεργασία όπως για παράδειγμα τα Πολυμέσα και οι Γραφικές Τέχνες, η Μηχανολογία, η Πληροφορική σε συνδυασμό με τον πολιτισμό και την αρχαιολογία. Ήδη σε ορισμένες από αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχουν προσφερθεί και κοινά προγράμματα σπουδών όπως το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών». Πέραν αυτών, διερευνώνται νέες στρατηγικές συνέργειες σε κοινούς ερευνητικούς και ακαδημαΐκούς τομείς, ενδεχομένως και με προσφορά κοινών προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι όχι μόνο δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πανεπιστημίων αλλά επιβάλλεται και είναι λογικό τα δημόσια πανεπιστήμια μιας μικρής χώρας να συνεργάζονται σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Η υφιστάμενη συνεργασία πρέπει να ενδυναμωθεί πέραν του επιστημονικού τομέα και σε θέματα τα οποία απασχολούν την Πολιτεία και την κοινωνία.

Συμφωνήθηκε όπως και τα δύο πανεπιστήμια καταβάλουν κάθε προσπάθεια για ενθάρρυνση της επαφής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών μελών τους, μέσω των πιο κάτω μορφών συνεργασίας:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Κοινές ερευνητικές δραστηριότητες

Ανταλλαγή ακαδημαϊκού υλικού, δημοσιευμάτων και πληροφοριών

Ανταλλαγή μελών ακαδημαϊκού προσωπικού για έρευνα, διαλέξεις και συζητήσεις

Ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές και έρευνα

Οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια

Συνεργασία σε διοικητικά θέματα

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Αντιπρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων, Καθηγητές Κρίστης Χρυσοστόμου, Διόφαντος Χατζημιτσής (ΤΠΚ) και Ιωάννης Γιαπιντζάκης (ΠΚ), Κοσμήτορες Σχολών, μέλη του Συμβουλίου του ΤΠΚ, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ.Κώστας Χόππας και Προΐσταμένοι Διοικητικών Υπηρεσιών.

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Τα δύο κυπριακά δημόσια πανεπιστήμια, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανανέωσαν σήμερα τη διμερή συνεργασία τους, εγκαινιάζοντας μια εποχή συναντίληψης και κοινών στρατηγικών επιδιώξεων για το συμφέρον του τόπου.

Σε συνάντηση για ανανέωση πρωτοκόλλου συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου στην Πρυτανεία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, οι Πρυτάνεις Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και Τάσος Χριστοφίδης (Πανεπιστήμιο Κύπρου) επιβεβαίωσαν την ύπαρξη πολλών κοινών συνιστωσών μεταξύ των δύο ιδρυμάτων.

Επιπλέον της συνεργασίας η οποία υπήρξε τα προηγούμενα χρόνια, μεγάλες προοπτικές διαφαίνονται μέσα από την κοινή και συνεργατική δυναμική των δύο πανεπιστημίων, τα οποία αποτελούν σήμερα τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς της Κύπρου.

Ο Πρύτανης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, ανέφερε ότι λαμβάνοντας υπόψη την επιτυχημένη κοινή συμμετοχή των δύο πανεπιστημίων σε τουλάχιστον 30 Ευρωπαΐκά ερευνητικά έργα (στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας 7ΠΠ, HORIZON2020, RESTART), έχουν αναμφίβολα αναδειχθεί κοινοί ερευνητικοί τομείς αιχμής και διεπιστημονικά αντικείμενα για συνεργασία όπως για παράδειγμα τα Πολυμέσα και οι Γραφικές Τέχνες, η Μηχανολογία, η Πληροφορική σε συνδυασμό με τον πολιτισμό και την αρχαιολογία. Ήδη σε ορισμένες από αυτές τις ερευνητικές περιοχές έχουν προσφερθεί και κοινά προγράμματα σπουδών όπως το διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών». Πέραν αυτών, διερευνώνται νέες στρατηγικές συνέργειες σε κοινούς ερευνητικούς και ακαδημαΐκούς τομείς, ενδεχομένως και με προσφορά κοινών προγραμμάτων στην αγγλική γλώσσα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι όχι μόνο δεν τίθεται θέμα ανταγωνισμού μεταξύ των δύο πανεπιστημίων αλλά επιβάλλεται και είναι λογικό τα δημόσια πανεπιστήμια μιας μικρής χώρας να συνεργάζονται σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας. Η υφιστάμενη συνεργασία πρέπει να ενδυναμωθεί πέραν του επιστημονικού τομέα και σε θέματα τα οποία απασχολούν την Πολιτεία και την κοινωνία.

Συμφωνήθηκε όπως και τα δύο πανεπιστήμια καταβάλουν κάθε προσπάθεια για ενθάρρυνση της επαφής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ακαδημαϊκών μελών τους, μέσω των πιο κάτω μορφών συνεργασίας:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

Κοινές ερευνητικές δραστηριότητες

Ανταλλαγή ακαδημαϊκού υλικού, δημοσιευμάτων και πληροφοριών

Ανταλλαγή μελών ακαδημαϊκού προσωπικού για έρευνα, διαλέξεις και συζητήσεις

Ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές και έρευνα

Οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, σεμινάρια και συνέδρια

Συνεργασία σε διοικητικά θέματα

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Αντιπρυτάνεις των δύο Πανεπιστημίων, Καθηγητές Κρίστης Χρυσοστόμου, Διόφαντος Χατζημιτσής (ΤΠΚ) και Ιωάννης Γιαπιντζάκης (ΠΚ), Κοσμήτορες Σχολών, μέλη του Συμβουλίου του ΤΠΚ, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών Δρ.Κώστας Χόππας και Προΐσταμένοι Διοικητικών Υπηρεσιών.