Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα


Νέα-Ανακοινώσεις

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου (ΣΝΜΚ), διοργάνωσαν με επιτυχία την Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα   την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, στο Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος Αμφιθέατρο 1, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός.

Η Ημερίδα είχε σκοπό  οι συμμετέχοντες  να ενθαρρύνουν και να αναπτύσσουν τη  δια βίου μάθηση και να υποστηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική επιστημονική νοσηλευτική  για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές και να συμβάλλουν σε θέματα δημόσιας υγείας.

Την Ημερίδα χαιρέτησε η πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Χριστιάνα Κούτα. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, κύριο Αντρέα Αντρέου και στην συνέχεια η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, κυρία Ζωή Αντωνίου μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό  κήρυξε την έναρξη της Επιστημονικής Ημερίδας.

 

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις με πλούσια  θεματολογία, βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικά τεκμηριωμένη.Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:  Κλινική  Κωδικοποίηση και DRGs  (Diagnosis Related Groups-Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες) ως μέθοδος αποζημίωσης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας στα πλαίσια ενός Γενικού Συστήματος Υγείας, Χημειο-εμβολισμός σε καρκίνο του ήπατος, Φαινομενολογική διερεύνηση εμπειρίας πένθους μητέρων μετά την απώλεια παιδιού λόγω αυτοκτονίας, Η έννοια της αυτοδιαχείρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Baby Buddy forward: Αξιολόγηση της πολιτισμικής καταλληλότητας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για για την μετάβαση στη γονεϊκότητας  μέσω καθορισμού προτεραιοτήτων καθώς και άλλα θέματα με πλούσια ερευνητικά δεδομένα. Οι συμμετέχοντες ήταν 160,  από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,  εγγεγραμμένοι νοσηλευτές και φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

 Με το πέρας της Πολυθεματικής Ημερίδας δόθηκε  πιστοποιητικό Παρακολούθησης  και  απονέμονται 4.5 ώρες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Tο Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε συνεργασία με το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου (ΣΝΜΚ), διοργάνωσαν με επιτυχία την Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα   την Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2019, στο Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος Αμφιθέατρο 1, ΤΕΠΑΚ, Λεμεσός.

Η Ημερίδα είχε σκοπό  οι συμμετέχοντες  να ενθαρρύνουν και να αναπτύσσουν τη  δια βίου μάθηση και να υποστηρίζουν τη συνεχή επαγγελματική επιστημονική νοσηλευτική  για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις συνεχείς αλλαγές και να συμβάλλουν σε θέματα δημόσιας υγείας.

Την Ημερίδα χαιρέτησε η πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δρ. Χριστιάνα Κούτα. Ακολούθησε χαιρετισμός από τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, κύριο Αντρέα Αντρέου και στην συνέχεια η εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, κυρία Ζωή Αντωνίου μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό  κήρυξε την έναρξη της Επιστημονικής Ημερίδας.

 

Κατά την διάρκεια της Ημερίδας έγιναν παρουσιάσεις με πλούσια  θεματολογία, βασισμένη σε ερευνητικά δεδομένα και επιστημονικά τεκμηριωμένη.Μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:  Κλινική  Κωδικοποίηση και DRGs  (Diagnosis Related Groups-Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες) ως μέθοδος αποζημίωσης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας στα πλαίσια ενός Γενικού Συστήματος Υγείας, Χημειο-εμβολισμός σε καρκίνο του ήπατος, Φαινομενολογική διερεύνηση εμπειρίας πένθους μητέρων μετά την απώλεια παιδιού λόγω αυτοκτονίας, Η έννοια της αυτοδιαχείρησης στο Σακχαρώδη Διαβήτη, Baby Buddy forward: Αξιολόγηση της πολιτισμικής καταλληλότητας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας για για την μετάβαση στη γονεϊκότητας  μέσω καθορισμού προτεραιοτήτων καθώς και άλλα θέματα με πλούσια ερευνητικά δεδομένα. Οι συμμετέχοντες ήταν 160,  από το Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα,  εγγεγραμμένοι νοσηλευτές και φοιτητές του τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ.

 Με το πέρας της Πολυθεματικής Ημερίδας δόθηκε  πιστοποιητικό Παρακολούθησης  και  απονέμονται 4.5 ώρες Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης.