Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία από το ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

To Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προσφέρει για δεύτερη χρονιά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία (Μaster in Public Health, MPH).

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη δημόσια υγεία βασίζεται στην εμπειρία >10 χρόνων σύνδεσης του CII με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ (ΗΠΑ) πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, προσφέροντας την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και αναγκών του νέου Γενικού Συστήματος Υγείας. Tο CII ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα που ασχολήθηκε συστηματικά με έρευνα σε θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας στην Κύπρο.

Το MPH είναι ίσως ο πιο δημοφιλής και αναγνωρισμένος τομέας εξειδίκευσης στη δημόσια υγεία και τις επιστήμες υγείας. To συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα στις βασικές αρχές της δημόσιας υγείας, τις υπολογιστικές μεθόδους και την πρακτική εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων σε θέματα όπως η πληθυσμιακή υγεία, η πολιτική και συστήματα διοίκησης υγείας, τα οικονομικά της υγείας, η εκπαίδευση και προώθηση της υγείας, κ.α.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για ιατρούς, επισκέπτριες υγείας και νοσηλευτές, για τους επαγγελματίες παραϊατρικών επαγγελμάτων που ενδιαφέρονται για τον τομέα της δημόσιας υγείας, για μαθηματικούς και στατιστικολόγους που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των ασθενειών και για άλλους συναφείς κλάδους που επιθυμούν να ειδικευτούν στη δημόσια υγεία (π.χ. κοινωνικές επιστήμες, βιολογία, κ.α.).

Το CII είναι μέλος του Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER). Το ΜΡΗ είναι διαπιστευμένο σε εθνικό επίπεδο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το European Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA).

Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών είναι διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών, με έναρξη τον Σεπτέμβριο ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς του με μερική φοίτηση (part-time, ~2 μέρες την εβδομάδα). Τα μαθήματα είναι απογευματινά (από τις 3:30 μ.μ. και μετά) και η μεταπτυχιακή διατριβή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σε οποιοδήποτε σχετικό οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία και τη διαδικασία αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: www.cut.ac.cy/cii Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2019.

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

To Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία (CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) προσφέρει για δεύτερη χρονιά το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Υγεία (Μaster in Public Health, MPH).

To μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη δημόσια υγεία βασίζεται στην εμπειρία >10 χρόνων σύνδεσης του CII με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ (ΗΠΑ) πάνω σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας, προσφέροντας την απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων δημόσιας υγείας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και αναγκών του νέου Γενικού Συστήματος Υγείας. Tο CII ήταν το πρώτο ερευνητικό ίδρυμα που ασχολήθηκε συστηματικά με έρευνα σε θέματα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας στην Κύπρο.

Το MPH είναι ίσως ο πιο δημοφιλής και αναγνωρισμένος τομέας εξειδίκευσης στη δημόσια υγεία και τις επιστήμες υγείας. To συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα στις βασικές αρχές της δημόσιας υγείας, τις υπολογιστικές μεθόδους και την πρακτική εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων σε θέματα όπως η πληθυσμιακή υγεία, η πολιτική και συστήματα διοίκησης υγείας, τα οικονομικά της υγείας, η εκπαίδευση και προώθηση της υγείας, κ.α.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για ιατρούς, επισκέπτριες υγείας και νοσηλευτές, για τους επαγγελματίες παραϊατρικών επαγγελμάτων που ενδιαφέρονται για τον τομέα της δημόσιας υγείας, για μαθηματικούς και στατιστικολόγους που είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των ασθενειών και για άλλους συναφείς κλάδους που επιθυμούν να ειδικευτούν στη δημόσια υγεία (π.χ. κοινωνικές επιστήμες, βιολογία, κ.α.).

Το CII είναι μέλος του Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER). Το ΜΡΗ είναι διαπιστευμένο σε εθνικό επίπεδο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε) της Κύπρου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από το European Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA).

Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών είναι διάρκειας δεκατεσσάρων (14) μηνών, με έναρξη τον Σεπτέμβριο ενώ υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς του με μερική φοίτηση (part-time, ~2 μέρες την εβδομάδα). Τα μαθήματα είναι απογευματινά (από τις 3:30 μ.μ. και μετά) και η μεταπτυχιακή διατριβή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως σε οποιοδήποτε σχετικό οργανισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία και τη διαδικασία αιτήσεων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ινστιτούτου: www.cut.ac.cy/cii Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2019.