Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Προκηρύσσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας σε τέσσερις κατευθύνσεις

  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία
  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική με εξειδίκευση στη Καρδιολογική Νοσηλεία
  • Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα
  • Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία νοσηλευτών (και συναφών επαγγελματιών υγείας), στην κλινική πρακτική υψηλού επιπέδου σε λειτουργικούς ρόλους του ειδικού κλινικού νοσηλευτή/ επαγγελματία υγείας, προηγμένου κλινικού νοσηλευτή ως επίσης και η προετοιμασία επαγγελματιών υγείας για διδακτορικές σπουδές. Το δημόσιο πανεπιστήμιο προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα στο τομέα της υγείας στη Κύπρο στη Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας.

Επιπρόσθετα προκηρύσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθεί ο φοιτητής της Ψυχιατρικής- Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για αποτελεσματική, ασφαλή και ποιοτική άσκηση της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τόσο στις δομές της Κοινότητας, όσο και στις νοσοκομειακές, και αναφορικά με υπηρεσίες ενηλίκων και παιδιών/ εφήβων.

Περισσότερες Πληροφορίες 

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Προκηρύσσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Μάστερ) στη Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας σε τέσσερις κατευθύνσεις

  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική Νοσηλεία
  • Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική με εξειδίκευση στη Καρδιολογική Νοσηλεία
  • Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα
  • Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογίας

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία νοσηλευτών (και συναφών επαγγελματιών υγείας), στην κλινική πρακτική υψηλού επιπέδου σε λειτουργικούς ρόλους του ειδικού κλινικού νοσηλευτή/ επαγγελματία υγείας, προηγμένου κλινικού νοσηλευτή ως επίσης και η προετοιμασία επαγγελματιών υγείας για διδακτορικές σπουδές. Το δημόσιο πανεπιστήμιο προσφέρει ένα μοναδικό πρόγραμμα στο τομέα της υγείας στη Κύπρο στη Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας.

Επιπρόσθετα προκηρύσει Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική Νοσηλευτική - Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας 

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχυθεί ο φοιτητής της Ψυχιατρικής- Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για αποτελεσματική, ασφαλή και ποιοτική άσκηση της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας, τόσο στις δομές της Κοινότητας, όσο και στις νοσοκομειακές, και αναφορικά με υπηρεσίες ενηλίκων και παιδιών/ εφήβων.

Περισσότερες Πληροφορίες