Συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ”, στις εργασίες της 1ης Τριμερούς Συνάντησης Προέδρων Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου


Νέα-Ανακοινώσεις

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε στις 11/2/2019 η συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στις εργασίες της 1ης Τριμερούς Συνάντησης Προέδρων Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκπροσώπηση της ερευνητικού κέντρου “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ στην τριμερή έγινε μέσω του Συντονιστή του Αντώνης Θεοχάρους Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ και του Ερευνητή Δρ. Πέτρου Κοσμά μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ.

Με αναφορές στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στη συμβολή της κοινοβουλευτικής συνεργασίας στην προώθηση των στόχων της τριμερούς συνεργασίας των τριών χωρών από τους επικεφαλής των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 1ης Τριμερούς Συνάντησης Προέδρων Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. Η Συνάντηση σε αυτό το επίπεδο αποτελεί σημείο αναφοράς καθώς πλέον θεωρείται ως η ιδρυτική συνάντηση του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στη τριμερή συνεργασία υπερέβαιναν αυτά του φυσικού αερίου ή την οριοθέτηση των θαλασσίων ορίων. Πέραν των παρεμβάσεων των Προέδρων των τριών κοινοβουλίων, Κύπριοι ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες είχαν προσκληθεί παρουσιάζοντας εισηγήσεις που επικεντρώθηκαν εκτός από την ενέργεια, στον τουρισμό και στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

 Όσον αφορά για τον τομέα του Τουρισμό ο κ. Θεοχάρους, ανέπτυξε και ανέλυσε το θέμα “Προοπτικές Τουριστικής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου”. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι τρεις αυτές χώρες ότι διαχρονικά έχουν αναπτύξει μια δυναμική στον τομέα του Τουρισμού η οποία έχει αποφέρει αρκετά οφέλη για την οικονομία και των τριών χωρών. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον έχουν αναδείξει τους τουριστικούς προορισμούς των χωρών αυτών σε ισχυρούς πόλους έλξης των παγκόσμιων τουριστικών ροών. Η διαπεριφερειακή τουριστική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου για να εκπληρώσει του στόχους της απαιτεί περαιτέρω συνεργασία μέσα από την ανάπτυξη και οργάνωση κοινών τουριστικών πακέτων. Σε απάντηση στην εισήγηση του κ. Θεοχάρους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Βούτσης δήλωσε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω της στόχευσης σε νέες αγορές και με διαφοροποίηση και αναβάθμιση κοινών θεματικών ταξιδίων. Στη συνέχεια ο κ. Βούτσης ανέφερε η διαπεριφερειακή τουριστική συνεργασία αναμένεται να λειτουργήσει προωθητικά για την ειρήνη, την σταθερότητα και την συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Συλλούρης αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Βουλή για δημιουργία Κέντρου Συνεργασίας Μέσης Ανατολής και την εισαγωγή της Αραβικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Για το Κέντρο Συνεργασίας Μέσης Ανατολής ειδικότερα, είπε θα στοχεύει στην «παραγωγή και διάδοση γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών», σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός και  στην ενθάρρυνση και προώθηση δράσεων και συνεργειών. Στο Κέντρο θα μετέχουν κοινοβούλια, ερευνητές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί από χώρες της περιοχής.

Η τιμητική πρόσκληση και συμμετοχή της Ερευνητικής Μονάδας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουρισμού, δια του Συντονιστής της Αντώνη Θεοχάρους και του Ερευνητή της Δρ. Πέτρο Κοσμά, προσδίδει παγκόσμιο και περιφερειακό κύρος για ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ.

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε στις 11/2/2019 η συμμετοχή του Κέντρου Κοινωνικής Έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, στις εργασίες της 1ης Τριμερούς Συνάντησης Προέδρων Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εκπροσώπηση της ερευνητικού κέντρου “ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ” του ΤΕΠΑΚ στην τριμερή έγινε μέσω του Συντονιστή του Αντώνης Θεοχάρους Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού του ΤΕΠΑΚ και του Ερευνητή Δρ. Πέτρου Κοσμά μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ.

Με αναφορές στην ειρήνη, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στη συμβολή της κοινοβουλευτικής συνεργασίας στην προώθηση των στόχων της τριμερούς συνεργασίας των τριών χωρών από τους επικεφαλής των Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου, πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες της 1ης Τριμερούς Συνάντησης Προέδρων Κοινοβουλίων Κύπρου, Ελλάδας και Αιγύπτου. Η Συνάντηση σε αυτό το επίπεδο αποτελεί σημείο αναφοράς καθώς πλέον θεωρείται ως η ιδρυτική συνάντηση του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας μεταξύ των κοινοβουλίων της Αιγύπτου, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν στη τριμερή συνεργασία υπερέβαιναν αυτά του φυσικού αερίου ή την οριοθέτηση των θαλασσίων ορίων. Πέραν των παρεμβάσεων των Προέδρων των τριών κοινοβουλίων, Κύπριοι ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες είχαν προσκληθεί παρουσιάζοντας εισηγήσεις που επικεντρώθηκαν εκτός από την ενέργεια, στον τουρισμό και στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό.

 Όσον αφορά για τον τομέα του Τουρισμό ο κ. Θεοχάρους, ανέπτυξε και ανέλυσε το θέμα “Προοπτικές Τουριστικής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου”. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι οι τρεις αυτές χώρες ότι διαχρονικά έχουν αναπτύξει μια δυναμική στον τομέα του Τουρισμού η οποία έχει αποφέρει αρκετά οφέλη για την οικονομία και των τριών χωρών. Η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον έχουν αναδείξει τους τουριστικούς προορισμούς των χωρών αυτών σε ισχυρούς πόλους έλξης των παγκόσμιων τουριστικών ροών. Η διαπεριφερειακή τουριστική συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου για να εκπληρώσει του στόχους της απαιτεί περαιτέρω συνεργασία μέσα από την ανάπτυξη και οργάνωση κοινών τουριστικών πακέτων. Σε απάντηση στην εισήγηση του κ. Θεοχάρους ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Βούτσης δήλωσε ότι αυτό θα επιτευχθεί μέσω της στόχευσης σε νέες αγορές και με διαφοροποίηση και αναβάθμιση κοινών θεματικών ταξιδίων. Στη συνέχεια ο κ. Βούτσης ανέφερε η διαπεριφερειακή τουριστική συνεργασία αναμένεται να λειτουργήσει προωθητικά για την ειρήνη, την σταθερότητα και την συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου.

Αξίζει να τονιστεί ότι ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Συλλούρης αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Βουλή για δημιουργία Κέντρου Συνεργασίας Μέσης Ανατολής και την εισαγωγή της Αραβικής γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. Για το Κέντρο Συνεργασίας Μέσης Ανατολής ειδικότερα, είπε θα στοχεύει στην «παραγωγή και διάδοση γνώσεων, ιδεών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών», σε τομείς όπως η έρευνα, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογία, η ενέργεια, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και ο πολιτισμός και  στην ενθάρρυνση και προώθηση δράσεων και συνεργειών. Στο Κέντρο θα μετέχουν κοινοβούλια, ερευνητές, επιχειρήσεις, ακαδημαϊκοί και μη κυβερνητικοί οργανισμοί από χώρες της περιοχής.

Η τιμητική πρόσκληση και συμμετοχή της Ερευνητικής Μονάδας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ και του Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχειακών Μονάδων και Τουρισμού, δια του Συντονιστής της Αντώνη Θεοχάρους και του Ερευνητή της Δρ. Πέτρο Κοσμά, προσδίδει παγκόσμιο και περιφερειακό κύρος για ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΤΕΠΑΚ.