Αξιολόγηση αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην «Ψυχιατρική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής


Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι η  αξιολόγηση των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην «Ψυχιατρική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» περιλαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων βιογραφικού και προφορική συνέντευξη.  Με την παρούσα ανακοίνωση, προσκαλούμε όλους τους υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία.

Προφορική συνέντευξη υποψήφιων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν μεταξύ 06 Μαίου και 10 Ιουνίου 2019, αναλόγως του αριθμού των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για την ακριβή ώρα και χώρο όπου θα λάβουν χώρα οι συνεντεύξεις. Σε αρχική φάση θα οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με προτεραιότητα, η οποία θα καθοριστεί από την αξιολόγηση των δεδομένων του βιογραφικού.

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα περί τα τέλη Ιουνίου.

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι η  αξιολόγηση των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην «Ψυχιατρική Νοσηλευτική- Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας» περιλαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων βιογραφικού και προφορική συνέντευξη.  Με την παρούσα ανακοίνωση, προσκαλούμε όλους τους υποψήφιους σε προφορική συνέντευξη. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εξαιρεθούν από τη διαδικασία.

Προφορική συνέντευξη υποψήφιων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν μεταξύ 06 Μαίου και 10 Ιουνίου 2019, αναλόγως του αριθμού των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για την ακριβή ώρα και χώρο όπου θα λάβουν χώρα οι συνεντεύξεις. Σε αρχική φάση θα οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη με προτεραιότητα, η οποία θα καθοριστεί από την αξιολόγηση των δεδομένων του βιογραφικού.

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα περί τα τέλη Ιουνίου.