Αξιολόγηση αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής


Νέα-Ανακοινώσεις

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι η  αξιολόγηση των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας» περιλαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων βιογραφικού, κατατακτήρια γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη.  Με την παρούσα ανακοίνωση, προσκαλούμε όλους τους υποψήφιους σε γραπτή κατατακτήρια εξέταση. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εξαιρεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τη διαδικασία.

Γραπτή εξέταση επιλογής υποψήφιων

Η εξέταση θα διεξαχθεί την Tετάρτη 29 Μαίου 2019 και ώρα 9.30 στο Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», στοά στη γωνία των Οδών Θέμιδος και Ιφιγένειας,  Λεμεσός, ΤΕ.ΠΑ.Κ.

  • Η εξέταση αφορά όλους τους υποψήφιους ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης της επιλογής τους και θα διαρκέσει μιάμιση ώρα (1 ½) ώρα
  • Θα περιλαμβάνει κατανόηση δημοσιευμένου επιστημονικού άρθρου στην Αγγλική και σχετικές ερωτήσεις επί της μεθοδολογίας της μελέτης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Δεν θα διεξαχθεί ειδική εξέταση γενικών γνώσεων επί του αντικειμένου της κατεύθυνσης της επιλογής των υποψηφίων .
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη προσκομίζοντας τη πολιτική τους ταυτότητα. 

Προφορική συνέντευξη υποψήφιων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν μεταξύ 10-20 Ιουνίου 2019, αναλόγως της κατεύθυνσης επιλογής του κάθε υποψήφιου, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για την ακριβή ώρα και χώρο όπου θα λάβουν χώρα οι συνεντεύξεις. Σε αρχική φάση θα κληθούν σε συνέντευξη έως και 2 υποψήφιοι για κάθε προσφερόμενη θέση, με προτεραιότητα η οποία θα καθοριστεί από το βαθμό της γραπτής εξέτασης και των στοιχείων του βιογραφικού. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μια κατευθύνσεις ενδέχεται να κληθούν σε διαφορετική συνέντευξη για κάθε αίτηση.

Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα

Εβδομάδα 10-14 Ιουνίου

Προηγμένη Εντατική και Επείγουσα Νοσηλεία

Εβδομάδα 18-20 Ιουνίου

Προηγμένη Εντατική και Επείγουσα με εξειδίκευση στη Καρδιολογική Νοσηλεία

Εβδομάδα 10-14 Ιουνίου

Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογίας

Εβδομάδα 10-14 Ιουνίου

 

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα περί τα τέλη Ιουνίου.

 

Κανόνες Εξετάσεων 

Πρόσφατα άρθρα

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ο Οργανισμός Junior Achievement Κύπρου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Πολυθεματική Νοσηλευτική Ημερίδα

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ερευνητικό έργο CONCORDIA για την κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι η  αξιολόγηση των αιτήσεων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας» περιλαμβάνει αξιολόγηση των στοιχείων βιογραφικού, κατατακτήρια γραπτή εξέταση και προφορική συνέντευξη.  Με την παρούσα ανακοίνωση, προσκαλούμε όλους τους υποψήφιους σε γραπτή κατατακτήρια εξέταση. Όσοι υποψήφιοι δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα εξαιρεθούν σε μεταγενέστερο στάδιο από τη διαδικασία.

Γραπτή εξέταση επιλογής υποψήφιων

Η εξέταση θα διεξαχθεί την Tετάρτη 29 Μαίου 2019 και ώρα 9.30 στο Αμφιθέατρο 1, Κτήριο «Τάσσος Παπαδόπουλος», στοά στη γωνία των Οδών Θέμιδος και Ιφιγένειας,  Λεμεσός, ΤΕ.ΠΑ.Κ.

  • Η εξέταση αφορά όλους τους υποψήφιους ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης της επιλογής τους και θα διαρκέσει μιάμιση ώρα (1 ½) ώρα
  • Θα περιλαμβάνει κατανόηση δημοσιευμένου επιστημονικού άρθρου στην Αγγλική και σχετικές ερωτήσεις επί της μεθοδολογίας της μελέτης και ερμηνείας των αποτελεσμάτων. Δεν θα διεξαχθεί ειδική εξέταση γενικών γνώσεων επί του αντικειμένου της κατεύθυνσης της επιλογής των υποψηφίων .
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να παρευρίσκονται στο χώρο της εξέτασης τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την έναρξη προσκομίζοντας τη πολιτική τους ταυτότητα. 

Προφορική συνέντευξη υποψήφιων

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα διεξαχθούν μεταξύ 10-20 Ιουνίου 2019, αναλόγως της κατεύθυνσης επιλογής του κάθε υποψήφιου, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς για την ακριβή ώρα και χώρο όπου θα λάβουν χώρα οι συνεντεύξεις. Σε αρχική φάση θα κληθούν σε συνέντευξη έως και 2 υποψήφιοι για κάθε προσφερόμενη θέση, με προτεραιότητα η οποία θα καθοριστεί από το βαθμό της γραπτής εξέτασης και των στοιχείων του βιογραφικού. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για περισσότερες από μια κατευθύνσεις ενδέχεται να κληθούν σε διαφορετική συνέντευξη για κάθε αίτηση.

Προηγμένη Νοσηλευτική και Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα

Εβδομάδα 10-14 Ιουνίου

Προηγμένη Εντατική και Επείγουσα Νοσηλεία

Εβδομάδα 18-20 Ιουνίου

Προηγμένη Εντατική και Επείγουσα με εξειδίκευση στη Καρδιολογική Νοσηλεία

Εβδομάδα 10-14 Ιουνίου

Προηγμένη Νοσηλευτική Ογκολογίας

Εβδομάδα 10-14 Ιουνίου

 

Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα περί τα τέλη Ιουνίου.

 

Κανόνες Εξετάσεων