Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό


Νέα-Ανακοινώσεις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 13/03/2019 έως τις 15/03/2019 η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου EGPIS2 "Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό-2”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για τις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους των κοριτσιών και των νέων γυναικών. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού, δεδομένου ότι έχει στον πυρήνα του μια αντίληψη του αθλητισμού όχι ως κατ' ανάγκη επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά ως  κάτι που μας αφορά όλες και όλους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εταίροι από τις συμμετέχουσες χώρες συζήτησαν διεξοδικά τα παραγόμενα αποτελέσματα του έργου και προγραμμάτισαν τα επόμενα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση του. Ανάμεσα στα αποτελέσματα του έργου δόθηκε ξεχωριστή βαρύτητα στην παρουσίαση των συμπερασμάτων της ερευνητικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στις εννέα συμμετέχουσες χώρες για την διεξαγωγή της οποίας συντονιστής εταίρος ήταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αξιοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία τόσο της ποσοτικής (ερωτηματολόγια) όσο και της ποιοτικής (συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης) ερευνητικής μεθόδου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως παρότι η συμμετοχή των κοριτσιών σε αθλητικές δραστηριότητες έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν ωστόσο ακόμα παρατηρούνται εμπόδια που οφείλονται σε ποικίλους παράγοντες (κοινωνικό-οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς κ.α.). Ως εκ τούτου χρειάζεται να σχεδιαστούν επικαιροποιημένες παρεμβάσεις σε κάθε χώρα.

Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα παραχθούν κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες (κορίτσια, γονείς, προπονητές/καθηγητές φυσικής αγωγής, φορείς χάραξης πολιτικής), θα παραχθεί κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό ευαισθητοποίησης  και τέλος θα σχεδιαστεί εκπαιδευτικό υλικό συμβατό με τις ανάγκες των προαναφερόμενων ομάδων. Η δεύτερη συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη των εταίρων επίσκεψη σε χώρους άθλησης σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Οι  επισκέπτες δηλώσαν εντυπωσιασμένοι από την αρτιότητα και τις δυνατότητες των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν πλήρους και ουσιαστικής αξιοποίησης.

Μέσω των καναλιών διάχυσης του έργου (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του έργου και να αξιοποιούν στην καθημερινή τους πρακτική τις πλέον σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές σχετικά με τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό. Για το σκοπό αυτό η ιστοσελίδα του έργου http://egpis.eu/ βρίσκεται στη διάθεση του κοινού.

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 13/03/2019 έως τις 15/03/2019 η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του έργου EGPIS2 "Ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό-2”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS +.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό για τις συγκεκριμένες ομάδες-στόχους των κοριτσιών και των νέων γυναικών. Ταυτόχρονα, αποσκοπεί στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω του αθλητισμού, δεδομένου ότι έχει στον πυρήνα του μια αντίληψη του αθλητισμού όχι ως κατ' ανάγκη επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά ως  κάτι που μας αφορά όλες και όλους.

Στο πλαίσιο της συνάντησης οι εταίροι από τις συμμετέχουσες χώρες συζήτησαν διεξοδικά τα παραγόμενα αποτελέσματα του έργου και προγραμμάτισαν τα επόμενα βήματα για την επιτυχή ολοκλήρωση του. Ανάμεσα στα αποτελέσματα του έργου δόθηκε ξεχωριστή βαρύτητα στην παρουσίαση των συμπερασμάτων της ερευνητικής διαδικασίας που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα στις εννέα συμμετέχουσες χώρες για την διεξαγωγή της οποίας συντονιστής εταίρος ήταν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αξιοποιήθηκαν μεθοδολογικά εργαλεία τόσο της ποσοτικής (ερωτηματολόγια) όσο και της ποιοτικής (συνεντεύξεις και ομάδες εστίασης) ερευνητικής μεθόδου και κατέληξε στο συμπέρασμα πως παρότι η συμμετοχή των κοριτσιών σε αθλητικές δραστηριότητες έχει βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν ωστόσο ακόμα παρατηρούνται εμπόδια που οφείλονται σε ποικίλους παράγοντες (κοινωνικό-οικονομικούς, πολιτισμικούς, περιβαλλοντικούς κ.α.). Ως εκ τούτου χρειάζεται να σχεδιαστούν επικαιροποιημένες παρεμβάσεις σε κάθε χώρα.

Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του έργου θα παραχθούν κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες (κορίτσια, γονείς, προπονητές/καθηγητές φυσικής αγωγής, φορείς χάραξης πολιτικής), θα παραχθεί κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό ευαισθητοποίησης  και τέλος θα σχεδιαστεί εκπαιδευτικό υλικό συμβατό με τις ανάγκες των προαναφερόμενων ομάδων. Η δεύτερη συνάντηση ολοκληρώθηκε με επιτόπια επίσκεψη των εταίρων επίσκεψη σε χώρους άθλησης σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Οι  επισκέπτες δηλώσαν εντυπωσιασμένοι από την αρτιότητα και τις δυνατότητες των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες θα πρέπει να τύχουν πλήρους και ουσιαστικής αξιοποίησης.

Μέσω των καναλιών διάχυσης του έργου (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του έργου και να αξιοποιούν στην καθημερινή τους πρακτική τις πλέον σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές σχετικά με τη συμμετοχή των κοριτσιών στον αθλητισμό. Για το σκοπό αυτό η ιστοσελίδα του έργου http://egpis.eu/ βρίσκεται στη διάθεση του κοινού.