Απόλυτα επιτυχημένες οι συναντήσεις της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του ΤΕΠΑΚ στο Παρίσι στις 14 και 15 Μαρτίου 2019


Νέα-Ανακοινώσεις

Μια σειρά ,ιδιαίτερα επιτυχημένων , συναντήσεων είχαν εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ στο Παρίσι ,στις 14 και 15 Μαρτίου 2019 , με επικεφαλής τον Διευθυντή της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, κατά τις οποίες , ενισχύθηκε ο ρόλος του πανεπιστημιακού αυτού ιδρύματος , σε ευρωπαϊκό ,αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα ,την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 , την έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι , επισκέφτηκε ο Διευθυντής της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά , αλλά και Διευθυντής  της μοναδικής ,για την Ευρώπη, Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου  Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης , με τους συνεργάτες του , προκειμένου να έχει συναντήσεις εργασίας με τα υψηλόβαθμα στελέχη του παγκόσμιου αυτού Οργανισμού ,που έχει την έδρα στο Παρίσι.

Οι συναντήσεις αφορούσαν τους υπευθύνους της ψηφιακής Βιβλιοθήκης της ΟΥΝΕΣΚΟ για  το πολιτιστικό απόθεμα της ανθρωπότητας (Memory of the World), τους υπευθύνους για τη χάραξη των παγκόσμιων πολιτικών σχετικά με τα μουσεία , τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικών  σχετικά με την προστασία των  μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις λεηλασίες, τις καταστροφές και τις κλοπές πολιτιστικών αγαθών και τέλος με τους υπεύθυνους της λίστας για τα προστατευόμενα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς .

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και την Παρασκευή  15 Μαρτίου 2019 στο Παρίσι , στα πλαίσια της τελικής συνάντησης για την ολοκλήρωση του καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 Virtual Multimodal Museum (ViMM), στα κεντρικά γραφεία του ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών), όπου συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι  παγκόσμιοι οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  η Europa Nostra, ICOM, Net4Society, CLARIN, DARIA ERIC, κ.ά.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεχείς και πολύ υψηλού επιπέδου αυτές συναντήσεις του ΤΕΠΑΚ στο Παρίσι , είχαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα , πέραν του αναμενομένου , δεδομένου ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αποδεκτές  τις προτάσεις   της έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ για την έρευνα , δράση, εκπαίδευση και περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,συμβάλλοντα έτσι σημαντικά στη διαμόρφωση του επόμενου  Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό και νέο σχετικά Εργαστήριο, όπως είναι αυτό του ΤΕΠΑΚ, κατάφερε, σε μόλις 2,5  χρόνια λειτουργίας του , όχι μόνο να αναλάβει με την αξία του, δύο παγκόσμιας αξίας έδρες, αλλά και να σχεδιάσει και να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για το πως η Ευρώπη θα επενδύσει στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς , την επόμενη  προγραμματική περίοδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,εξέφρασε ,ενώπιον όλων των διεθνών οργανισμών τις ευχαριστίες της προς το ΤΕΠΑΚ- Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ , κρίνοντας το έργο του ως μοναδικό στο είδος του , το οποίο θα έχει αποτελέσματα ,που μπορούν να αφομοιωθούν και να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές ,αλλά και παγκόσμιες πολιτικές για την καταγραφή και προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιά.

Όλη  η έντονη δραστηριότητα του Εργαστηρίου για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  του ΤΕΠΑΚ και η συνεισφορά του στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ της επόμενης δεκαετίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, αποδεικνύει ότι δίκαια δόθηκε η μοναδική ,σε παγκόσμιο επίπεδο, έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ ,όπως ,επίσης και η Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου  Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διεθνής αναγνώριση και βραβεύσεις

Αξίζει , δε, να σημειωθεί ότι τo εργαστήριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, , τον περασμένο Νοέμβριο 2018, έλαβε μέρος με δύο (2) προγράμματα, στην έκθεση με τίτλο " Fair of European Innovators in Cultural Heritage",  όπου διοργανώτρια αρχή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία επιλέχθηκαν για να παρουσιαστούν τα 40 πιο πρωτοπόρα και καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα, από όλα όσα χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπου και απονεμήθηκε, στο παραπάνω εργαστήριο, μέσα από ανοικτή ψηφοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο, το βραβείο του “Best innovation award”.

Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου ΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ , η οποία αναγνωρίστηκε ,με τιμητικό για την Κύπρο τρόπο, τόσο από την UNESCO ,όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της Έρευνας και  Καινοτομίας και διευρύνει τις συνεργασίες της σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού φορείς της ,όπως το παραπάνω εργαστήριο, υπό τη Διεύθυνση του Dr Μαρίνου Ιωαννίδη και το ΤΕΠΑΚ, χαράσσουν  πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο .

Κατά συνέπεια , για έναν ακόμα σημαντικό λόγο , με τη σφραγίδα της UNESCO  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η  καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  θα χτυπάει  δυνατά  από την Λεμεσό της Κύπρου , αφού η παγκόσμια κοινότητα  εμπιστεύεται στο ΤΕΠΑΚ τις εξελίξεις της Ψηφιοποίησης , σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ΤΕΠΑΚ πιστό στις αρχές του για προσφορά στις επιστήμες και στα Γράμματα , συνεχίζει την προσπάθειά του  σε εθνικό ,ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο , διοργανώνοντας μεγάλα επιστημονικά γεγονότα  (συνέδρια ,σεμινάρια, εργαστήρια κλπ) , υπηρετώντας τις  Επιστήμες και προωθώντας τις συνεργασίες του με διεθνείς φορείς σε όλη την υφήλιο (UNESCO, ΕΕ, πανεπισ΄τημια κ.α΄.) .

Επίσης αξιοσημείωτη είναι η επίδοση του ΤΕΠΑΚ στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων και η αξιοποίησή τους για την πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας  σε πολλά επιστημονικά πεδία , αξιοποιώντας ,παράλληλα, υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό .

Έτσι  το ΤΕΠΑΚ   καλείται να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αφού η  έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για την οικονομική ευημερία και για αυτό το λόγο απαιτούνται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις καινοτομίας όλων των κρατών μελών και των περιφερειών τους συγκλίνουν και βελτιώνονται.

Η  Κύπρος παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας  

Μέσα από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σε επιστημονικό επίπεδο ,το   ΤΕΠΑΚ,  βοηθά έτσι ώστε η Κύπρος να συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο χάρτη της επιστήμης και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε ότι  αφόρα τη διαμόρφωση παγκόσμιων πολιτικών σε σημαντικούς τομείς της Επιστήμης, ρόλο που υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο.

Κατά συνέπεια στην Κύπρο και ιδιαίτερα το ΤΕΠΑΚ , όλοι οι άνθρωποι της Επιστήμης , έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανοι για τις μεγάλες παγκόσμιες αναγνωρίσεις τόσο από τον ΟΗΕ-UNESCO , όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδεικνύουν στην τεράστια συνεισφορά του ΤΕΠΑΚ στις Επιστήμες υψηλής εξειδίκευσης , όπως είναι η Καινοτομία και οι Νέες Τεχνολογίες  .

 

Πρόσφατα άρθρα

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Νέο ερευνητικό έργο για Βιώσιμη Αστική Διακυβέρνηση φέρνει μαζί Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Κύπρου και Harvard

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Επιμόρφωση για την αυτόνομη εκμάθηση της Γαλλικής γλώσσας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Το Κέντρο Γλωσσών του ΤΕΠΑΚ γιορτάζει και φέτος τον μήνα Γαλλοφωνίας

Μια σειρά ,ιδιαίτερα επιτυχημένων , συναντήσεων είχαν εκπρόσωποι του ΤΕΠΑΚ στο Παρίσι ,στις 14 και 15 Μαρτίου 2019 , με επικεφαλής τον Διευθυντή της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά, κατά τις οποίες , ενισχύθηκε ο ρόλος του πανεπιστημιακού αυτού ιδρύματος , σε ευρωπαϊκό ,αλλά και παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα ,την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019 , την έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι , επισκέφτηκε ο Διευθυντής της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά , αλλά και Διευθυντής  της μοναδικής ,για την Ευρώπη, Έδρας Ευρωπαϊκού Χώρου  Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Δρ. Μαρίνος Ιωαννίδης , με τους συνεργάτες του , προκειμένου να έχει συναντήσεις εργασίας με τα υψηλόβαθμα στελέχη του παγκόσμιου αυτού Οργανισμού ,που έχει την έδρα στο Παρίσι.

Οι συναντήσεις αφορούσαν τους υπευθύνους της ψηφιακής Βιβλιοθήκης της ΟΥΝΕΣΚΟ για  το πολιτιστικό απόθεμα της ανθρωπότητας (Memory of the World), τους υπευθύνους για τη χάραξη των παγκόσμιων πολιτικών σχετικά με τα μουσεία , τους υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικών  σχετικά με την προστασία των  μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς από τις λεηλασίες, τις καταστροφές και τις κλοπές πολιτιστικών αγαθών και τέλος με τους υπεύθυνους της λίστας για τα προστατευόμενα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς .

Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και την Παρασκευή  15 Μαρτίου 2019 στο Παρίσι , στα πλαίσια της τελικής συνάντησης για την ολοκλήρωση του καινοτόμου ευρωπαϊκού προγράμματος H2020 Virtual Multimodal Museum (ViMM), στα κεντρικά γραφεία του ICOMOS (Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών), όπου συμμετείχαν οι μεγαλύτεροι  παγκόσμιοι οργανισμοί, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς όπως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  η Europa Nostra, ICOM, Net4Society, CLARIN, DARIA ERIC, κ.ά.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις συνεχείς και πολύ υψηλού επιπέδου αυτές συναντήσεις του ΤΕΠΑΚ στο Παρίσι , είχαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα , πέραν του αναμενομένου , δεδομένου ότι  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αποδεκτές  τις προτάσεις   της έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του ΤΕΠΑΚ για την έρευνα , δράση, εκπαίδευση και περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ,συμβάλλοντα έτσι σημαντικά στη διαμόρφωση του επόμενου  Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2021-2027.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό και νέο σχετικά Εργαστήριο, όπως είναι αυτό του ΤΕΠΑΚ, κατάφερε, σε μόλις 2,5  χρόνια λειτουργίας του , όχι μόνο να αναλάβει με την αξία του, δύο παγκόσμιας αξίας έδρες, αλλά και να σχεδιάσει και να προτείνει ένα σχέδιο δράσης για το πως η Ευρώπη θα επενδύσει στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς , την επόμενη  προγραμματική περίοδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,εξέφρασε ,ενώπιον όλων των διεθνών οργανισμών τις ευχαριστίες της προς το ΤΕΠΑΚ- Έδρα ΟΥΝΕΣΚΟ , κρίνοντας το έργο του ως μοναδικό στο είδος του , το οποίο θα έχει αποτελέσματα ,που μπορούν να αφομοιωθούν και να ενσωματωθούν στις ευρωπαϊκές ,αλλά και παγκόσμιες πολιτικές για την καταγραφή και προστασία της Πολιτιστικής μας Κληρονομιά.

Όλη  η έντονη δραστηριότητα του Εργαστηρίου για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  του ΤΕΠΑΚ και η συνεισφορά του στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ της επόμενης δεκαετίας για την Πολιτιστική Κληρονομιά, αποδεικνύει ότι δίκαια δόθηκε η μοναδική ,σε παγκόσμιο επίπεδο, έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ ,όπως ,επίσης και η Έδρα Ευρωπαϊκού Χώρου  Έρευνας στην Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διεθνής αναγνώριση και βραβεύσεις

Αξίζει , δε, να σημειωθεί ότι τo εργαστήριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ, , τον περασμένο Νοέμβριο 2018, έλαβε μέρος με δύο (2) προγράμματα, στην έκθεση με τίτλο " Fair of European Innovators in Cultural Heritage",  όπου διοργανώτρια αρχή ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία επιλέχθηκαν για να παρουσιαστούν τα 40 πιο πρωτοπόρα και καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα, από όλα όσα χρηματοδοτήθηκαν από προγράμματα της Ευρωπαϊκής ένωσης, όπου και απονεμήθηκε, στο παραπάνω εργαστήριο, μέσα από ανοικτή ψηφοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο, το βραβείο του “Best innovation award”.

Η δραστηριότητα του Εργαστηρίου ΨΠΚ του ΤΕΠΑΚ , η οποία αναγνωρίστηκε ,με τιμητικό για την Κύπρο τρόπο, τόσο από την UNESCO ,όσο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέτει την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της Έρευνας και  Καινοτομίας και διευρύνει τις συνεργασίες της σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού φορείς της ,όπως το παραπάνω εργαστήριο, υπό τη Διεύθυνση του Dr Μαρίνου Ιωαννίδη και το ΤΕΠΑΚ, χαράσσουν  πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο .

Κατά συνέπεια , για έναν ακόμα σημαντικό λόγο , με τη σφραγίδα της UNESCO  και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η  καρδιά της παγκόσμιας Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς  θα χτυπάει  δυνατά  από την Λεμεσό της Κύπρου , αφού η παγκόσμια κοινότητα  εμπιστεύεται στο ΤΕΠΑΚ τις εξελίξεις της Ψηφιοποίησης , σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το ΤΕΠΑΚ πιστό στις αρχές του για προσφορά στις επιστήμες και στα Γράμματα , συνεχίζει την προσπάθειά του  σε εθνικό ,ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο , διοργανώνοντας μεγάλα επιστημονικά γεγονότα  (συνέδρια ,σεμινάρια, εργαστήρια κλπ) , υπηρετώντας τις  Επιστήμες και προωθώντας τις συνεργασίες του με διεθνείς φορείς σε όλη την υφήλιο (UNESCO, ΕΕ, πανεπισ΄τημια κ.α΄.) .

Επίσης αξιοσημείωτη είναι η επίδοση του ΤΕΠΑΚ στη διεκδίκηση ευρωπαϊκών πόρων και η αξιοποίησή τους για την πρόοδο της έρευνας και της καινοτομίας  σε πολλά επιστημονικά πεδία , αξιοποιώντας ,παράλληλα, υψηλής εξειδίκευσης επιστημονικό προσωπικό .

Έτσι  το ΤΕΠΑΚ   καλείται να διαδραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, αφού η  έρευνα και η καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για την οικονομική ευημερία και για αυτό το λόγο απαιτούνται μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι οι επιδόσεις καινοτομίας όλων των κρατών μελών και των περιφερειών τους συγκλίνουν και βελτιώνονται.

Η  Κύπρος παγκόσμιο Κέντρο Καινοτομίας  

Μέσα από τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σε επιστημονικό επίπεδο ,το   ΤΕΠΑΚ,  βοηθά έτσι ώστε η Κύπρος να συμπεριλαμβάνεται στον παγκόσμιο χάρτη της επιστήμης και έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε ότι  αφόρα τη διαμόρφωση παγκόσμιων πολιτικών σε σημαντικούς τομείς της Επιστήμης, ρόλο που υλοποιεί με τον καλύτερο τρόπο.

Κατά συνέπεια στην Κύπρο και ιδιαίτερα το ΤΕΠΑΚ , όλοι οι άνθρωποι της Επιστήμης , έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται υπερήφανοι για τις μεγάλες παγκόσμιες αναγνωρίσεις τόσο από τον ΟΗΕ-UNESCO , όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αποδεικνύουν στην τεράστια συνεισφορά του ΤΕΠΑΚ στις Επιστήμες υψηλής εξειδίκευσης , όπως είναι η Καινοτομία και οι Νέες Τεχνολογίες  .